X

Gestionarea modulelor cookie pe site-ul Qbebe.ro

Acest site utilizează cookie-uri. Acceptând cookie-urile, veți putea naviga în cele mai bune condiții.

Accept Politica de Cookie

World Vision România a lansat studiul privind barierele întâmpinate de femeile vulnerabile din mediul rural

de Corina Naftanaila

Fundaţia World Vision România a lansat rezultatele studiului privind barierele întâmpinate de femeile vulnerabile din mediul rural în accesarea serviciilor de asistență prenatală și sănătate reproductivă din România". Cercetarea a fost efectuată în județele Dolj, Vâlcea și Vaslui ca parte a proiectului "Mame pentru viață. Viață pentru mame", desfășurat pe o perioadă de 30 de luni cu un grant în valoare de 500.000 de dolari, ca parte a programului global MSD for Mothers.

Dezbaterea prilejuită de lansarea studiului a avut loc la Institutul Național de Sănătate Publică și a reunit reprezentanți ai Preşedinţiei, Guvernului, Camerei Deputaţilor, Senatului, Ministerului Sănătaţii, Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate și ai celor mai importante instituții publice medicale în domeniu şi societăţi profesionale, specialişti și mass media.

1Cercetarea este concentrată asupra situației femeilor din mediul rural din judetețele Dolj, Vâlcea și Vaslui care au rate ale mortalității materne mult mai ridicate față de media României. Studiul a urmărit explorarea nivelului de cunoștințe ale femeilor, atitudini și practici în domeniul planificării familiale și utilizării serviciilor de asistență prenatală, barierele și factorii favorizanți în accesarea serviciilor de sănătate. Cercetarea a inclus 15 focus grupuri cu peste 200 de persoane, interviuri semistructurate cu persoane cheie și metoda analizei barierelor și factorilor favorizanți aplicată unui grup de femei de vârstă fertilă din cele trei județe.

Potrivit studiului, principalele bariere din aria planicării familiale sunt:
- Cea mai importantă bariera este lipsa serviciilor de planificare familială din comunitate, a campaniilor de informare şi consilierii pentru planificare familială și indisponibilitatea produselor gratuite (în special pentru femeile vulnerabile economic);

- Lipsa educației, a cunoștințelor complete și corecte privind alegerea unei metode contraceptive, utilizarea corectă a metodelor, siguranța, efectele secundare;

- Relația de putere din familiile tradiționale cu o dominanță a bărbatului, care în multe cazuri refuză utilizarea metodelor naturale de planificare familială și a celor care nu depind de femei.

În privința asistenței prenatale au fost identificate următoarele bariere:
- Lipsa de informații a femeilor privind serviciile medicale gratuite la care au dreptul prin lege;
(deși prevăzută prin Ordin al MS 12/2004, acordarea și completarea Carnetului gravidei care ar putea informa dar și salva, în urgență, gravida cu probleme de sarcină şi afecțiuni concomitente, este sporadică si aleatoare);

- Neaplicarea protocolului de monitorizare a sarcinii și acordarea discreționară a pachetului de servicii medicale pentru gravide;

- Lipsa serviciilor de obstetrică (medici, moașe) precum și de investigații și analize de laborator în comunitate;

- Lipsa unui sprijin financiar pentru deplasarea gravidei către serviciile oferite doar în urban;

- Managementul defectuos al fondurilor asigurărilor de sănătate (lipsa fondurilor în anumite perioade ale lunii, în laboratoare și farmacii, birocrația excesivă necesară obținerii adeverinței de asigurat, etc.);

2- Lipsa monitorizării calității serviciilor medicale, adesea deficitare în multiple planuri, incluzând atitudinea și comunicarea neadecvată cu pacientele vulnerabile. Puțini respondenți au menționat discutarea cu medicii a planului de monitorizarea a sarcinii și naștere, care include calendarul de consultații și investigații pe parcursul celor nouă luni de sarcină, la care mama are dreptul prin asigurarea de sănătate. Majoritatea femeilor au declarat că nu au primit carnetul de gravidă, nici vreun alt material informativ. Mai mult, din studiu reiese că imunizarea în sarcină și prescrierea gratuită a suplimentele de sarcină nu este o practică unitară;

- Costurile care derivă atât din nerespectarea gratuităților asigurate prin sistemul de asigurări pentru sănătate cât și a plăților informale;

- Stigmatizarea și discriminarea asociate statutului de femeie necăsătorită însărcinată, de către personalul medical de specialitate, agravată în cazul minorelor gravide;

- Lipsa de încredere în confidențialitatea serviciilor acordate la cabinetele medicale (pentru tinere);

- Atitudinea pasivă a autorităților locale față de problemele cu care se confruntă gravidele vulnerabile în utilizarea serviciilor de asistență prenatală. Deşi participanții la focus grupuri consideră că sarcina la adolescente este o problemă care ia amploare, o parte a autorităţilor publice locale intervievate nu consideră că au o responsabilitate faţă de această problemă.

Studiul face și o serie de recomandări, pe toate nivelurile implicate. Menționăm câteva:
Autorităților publice centrale și locale: Accesul la servicii de planning familial în comunități și contracepție gratuită pentru categoriile de populație cele mai vulnerabile, în vederea prevenirii sarcinilor nedorite și respectării intervalului optim de spațiere a nașterilor recomandat de OMS. Prioritizarea și "rezervarea" unui plafon pentru serviciile de asistență prenatală în bugetele lunare ale Caselor de Asigurari de Sănătate şi elaborarea unui pachet unic de servicii pentru gravide pentru evitarea discriminării femeilor vulnerabile, dezvoltarea serviciilor de asistenţă medicală comunitară şi a moaşelor în localităţile rurale.

La nivelul corpului medical, este recomandată dezvoltarea de programe de formare adresate personalului medical privind înțelegerea nevoilor și comunicării cu grupurile vulnerabile, drepturile pacienților, stigmatizare şi discriminare, susținerea activităților de informare/educare ale populației.

Nu în cele din urmă, la nivelul populației este recomandată introducerea programelor de educație pentru sănătate în școli şi realizarea de parteneriate cu cabinete ale medicilor de familie și ONG-uri pentru informare/educare a tinerilor privind comportamentele sexuale care implică riscuri.

3Cu ocazia dezbaterii pe marginea studiului, au fost identificate mai multe aspecte de clarificat între instituţiile statului şi organizaţiile profesionale implicate în sănătatea mamei, aspecte legate de conţinutul şi felul în care e conceput pachetul de servicii pentru gravide în România şi a accesului la acesta în zona rurală şi în mediile defavorizate. Primul pas ar fi crearea unui grup de lucru mixt de profeşionişti - autorităţi - societate civilă care în urma unor analize integrate să identifice soluţiile pentru barierele la care face referire studiul.

"Noi, la World Vision, credem în soluții de intervenție integrată și credem că aceste soluții trebuie căutate în întâlnirea dintre sectoarele care se ocupă de sănătate, protecție socială și educație, astfel încât să punem în centru copilul, femeia sau tânăra care din cauza sărăciei și a lipsei de informații devine vulnerabilă", a declarat Daniela Buzducea, director executive al Fundației World Vision România.

"Considerăm că doar prin colaborarea strânsă între societatea civilă, autorităţi şi companii se poate atinge obiectivul pe care ni l-am propus, ca nicio mamă să nu mai moară dând viaţă", a spus Dr. Naveen Rao, preşedintele global al initiativei MSD for Mothers.

România înregistrează cele mai ridicate rate ale mortalității materne și infantile de pe continent. Astfel, aceasta este de peste două ori mai mare față de media UE-27, de trei ori mai mare decât în Slovacia, Slovenia și Bulgaria, de aproape şase ori mai mare decât în Italia și Spania şi de aproape zece ori mai mare decât în Austria şi Polonia. Prin proiectul „Mame pentru viață. Viață pentru mame", Fundația World Vision România și compania MSD prin grantul „MSD/Merck for Mothers" vor să schimbe acest tablou sumbru.

Proiectul desfăşurat de World Vision se adresează unui număr de 15.000 de femei din 30 de comunităţi vulnerabile, dintre cele mai sărace, din 3 județe - Dolj, Vaslui și Vâlcea, cu obiectivul de a crea un model de succes pentru reducerea cazurilor de mortalitate maternă, prin prevenirea sarcinilor nedorite și prin susținerea accesului la servicii medicale de calitate pentru sarcinile dorite.

Studiul prezentat public reprezintă o primă etapă esențială în cadrul proiectul. Rezultatele obținute în urma analizei datelor studiului urmează să fie utilizate în procesul de elaborare a programului de pregătire a personalului medical din cadrul proiectului și la dezvoltarea materialelor de informare, educare, comunicare destinate modificărilor de comportamente ale populaţiei.

Proiectul se desfăşoară cu susţinere financiară de la MSD România, într-un parteneriat cu programul MSD for Mothers, o inițiativă cu o durată de 10 ani, ce aplică expertiza MSD și experienţa în abordarea provocărilor medicale de la nivel mondial, pentru a reduce mortalitatea maternă în întreaga lume. Proiectul lansat în România reprezintă una dintre cele mai mari investiţii de CSR ale unei companii farmaceutice din România şi se numără printre cele mai mari investiţii sociale private, din domeniul sănătăţii. 

World Vision România face parte din parteneriatul World Vision International, prezent în aproape 100 de ţări din întreaga lume. World Vision România este o fundație creştină care desfaşoară programe de intervenţie umanitară de urgenţă, dezvoltare şi advocacy punând în centrul activităţii sale bunăstarea copilului. Fundația se concentrează asupra muncii cu copiii, familiile şi comunităţile, în scopul depăşirii sărăciei şi nedreptăţii. Inspirată de valorile creştine, fundaţia lucrează cu persoanele cele mai vulnerabile din lume, indiferent de religie, rasă, etnie sau gen. În 25 de ani de prezenţă în România, fundaţia a ajutat peste 500.000 de copii şi adulţi, în 400 de comunităţi din 8 judeţe.

World Vision România crede în dreptul la şanse egale pentru copiii de la sate şi de la oraş şi de aceea în comunităţile rurale unde este prezentă desfăşoară programe de dezvoltare comunitară pe termen lung cu focus pe educaţie şi reducera abandonului şcolar, sănătate şi protecţia copilului, agricultură şi dezvoltare rurală, angajament civic şi creştin. Copiilor li se facilitează astfel accesul la condiţii de viaţă mai bune prin dezvoltarea durabilă a comunităţii în care trăiesc. Proiectele sale se concentrează pe transformarea comunităţilor şi a membrilor acestora, pentru a realiza o viaţa implinită pentru fiecare copil.

Compania americană Merck Sharp and Dohme (MSD) a dechis un birou în România în urmă cu 21 de ani, fiind una dintre primele companii farmaceutice multinaţionale cu prezenţă locală. Cu un accent constant pe inovaţie şi ştiinţă, MSD este prezent în arii terapeutice critice precum diabet, imunologie, hepatită C, HIV, antibiotice și antifungice pentru îngrijire spitalicească, antiinflamatoare. În plus, MSD are un portofoliu divers de vaccinuri pentru copii si adulţi. Datorită inovaţiilor în portofoliul curent şi în portofoliul de R&D din hepatită C, HIV şi vaccinuri - un exemplu recent fiind vaccinul candidat împotriva Ebola - MSD deţine la nivel global o poziţie de lider în boli infecţioase. În acelaşi timp, compania dezvoltă soluţii inovatoare pentru a ajuta la îmbunătățirea vieții pacienţilor care luptă cu cancerul.

Fiind o companie responsabilă, recunoaştem că avem un rol de jucat - în parteneriat cu alți actori cheie - în a ne asigura că produsele noastre sunt accesibile pacienţilor care au nevoie de acestea. Astfel, prezenţa MSD în board-ul ARPIM (Asociaţia Producătorilor Internaţionali de Medicamente) precum şi în asociațiile LAWG (Local American Working Group), Foreign Investors Council (Consiliul Investitorilor Străini) şi AmCham (Camera Americană de Comerţ) denotă angajamentul companiei faţă de piaţa din România. Mai mult, platforma locală de responsabilitate corporativă "MSD pentru viaţă. Împreună pentru viaţă" operează prin 4 piloni, cu accent în zona de sănătate, precum şi în susţinerea comunităţilor locale.

Compania a luat ca o provocare plasarea actuală a României pe locuri fruntaşe, în Uniunea Europeană, într-o varietate de boli cronice sau boli foarte grave, inclusiv în mortalitatea maternă. În MSD, la baza strategiei de business se află angajamentul față de valori și integritate. Astfel, de la toţi angajaţii companiei este aşteptat un comportament etic și în conformitate cu Codul de conduită al MSD, aliniat la Codul de Etică al EFPIA și, de asemenea, la legislația românească. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.msd.ro.

MSD for Mothers (proiect cunoscut ca Merck for Mothers in Statele Unite si Canada) este o iniţiativă cu o durată de 10 ani, ce aplică expertiza ştiinţifică şi de business a MSD - precum și resursele financiare ale companiei şi experienţa în abordarea provocărilor medicale de la nivel mondial - pentru a reduce mortalitatea maternă în întreaga lume. MSD for Mothers furnizează soluţii durabile, axate pe îmbunatăţirea calităţii îngrijirii medicale a mamelor, precum şi pentru creşterea accesului femeilor la servicii de planificare familială.

Până acum, eforturile derulate în acest proiect au contribuit la îmbunătăţirea accesului la servicii medicale de calitate pentru gravide şi la servicii de planificare familială pentru un număr de 4,8 milioane de femei, în 30 de ţări din întreaga lume. Mai multe informaţii pe www.merckformothers.com.

Noutati de la Qbebe

INSCRIE-TE la newsletter-ul Qbebe si primesti ultimele noutati.

Email
Data nasterii bebelusului    
 

Articole asemanatoare

VES BEBE: primul set de vase emailate dedicate bebelusului tau! VES BEBE: primul set de vase emailate dedicate bebelusului tau!
Targ online cu cadouri de Valentines Day! Vino si tu si alege cadoul ideal pentru persoana iubita! Targ online cu cadouri de Valentines Day! Vino si tu si alege cadoul ideal pentru persoana iubita!
Viata in acvariu: un nou serial animat de comedie pe Disney Channel Viata in acvariu: un nou serial animat de comedie pe Disney Channel
Noua lege a invatamantului: schimbari in invatamantul prescolar si primar Noua lege a invatamantului: schimbari in invatamantul prescolar si primar

Articole Lifestyle

Cât de repede îți revii după o despărțire în funcție de zodie Cât de repede îți revii după o despărțire în funcție de zodie
Cadourile primite de invitați la nunta regală, vândute pe internet Cadourile primite de invitați la nunta regală, vândute pe internet
Thalia, făcută praf de fani: "Ești deformată!" Thalia, făcută praf de fani: "Ești deformată!"
9 alimente bogate în colagen 9 alimente bogate în colagen

Alte articole care te-ar putea interesa

Editorial Qbebe
scris de Maria Ionescu
Mi-am lăsat copilul să plângă până s-a liniștit singur și nu am niciun regretNimeni nu își dorește ca bebelușul său să fie trist. Mai ales o mamă. Dar să îți înveți copilul să adoarmă singur noaptea și să stea liniștit până dimineața presupune aproape...

Lista gradinite

Cauta o gradinita in orasul tau

Retete culinare
Editorial Qbebe
scris de Irina Olteanu
Am testat piureurile organice Annabel Karmel și ne declarăm încântate. Atât eu cât și cea micăMă numesc Gheorghe Teodora Camelia, sunt mămica a doi copii minunați, un băiețel în vârstă de 3 ani și o fetiță de 1 an. Nu obișnuiesc să achiziționez din comerț produse gata ambalate destinate meselor...
Qbebe Horoscop saptamanal
Qbebe Funny

Naste natural

Contraceptia dupa nastere: cum sa eviti sarcina in mod natural

Contraceptia dupa nastere: cum sa eviti sarcina in mod natural

Fie din motive ce tin de alaptare, fie din atentia pentru o stare buna de
MAI MULT

Astepti un copil? Scoala Parintilor Responsabili vine la Iasi

Astepti un copil? Scoala Parintilor Responsabili vine la Iasi

Invitam toti viitori parinti la seminarul Scoala Parintilor Responsabili
MAI MULT

Politica de cookie-uri pe site-ul nastenatural.ro

Politica de cookie-uri pe site-ul nastenatural.ro

Site-ul  Naște Natural folosește cookie-uri, pentru a îmbunătăți
MAI MULT

Bebee

sigur.info-fii sigur pe net