Concurs Töpfer România

Concurs Töpfer România

Corina Naftanaila

Concurs Töpfer România și Qbebe.ro!

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL

topfer romania 1.1. În perioada 28 septembrie - 5 octombrie, Qbebe organizează un concurs desfasurat în parteneriat cu Töpfer România.

1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial, fiind obligatoriu pentru toți participanții.

2. SECȚIUNEA 2. PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Concursul va începe în data de 28 septembrie și se va încheia în data de 5 octombrie.

SECȚIUNEA 3. MECANISMUL CONCURSULUI

Mămici şi tătici,
Vă provocăm la un concurs în care să ne arătaţi într-o fotografie cum este echipat micuţul vostru pentru toamna aceasta plină de culoare. Trimite-ne într-un comentariu la postarea noastra de pe Facebook o poză şi poţi câştiga unul dintre cele 20 de seturi oferite deTöpfer România ce conţin un gel de duş şi o cutie de cereale peste 6 luni.

Concursul se desfăşoară în perioada 28 septembrie - 5 octombrie şi aflăm dacă eşti unul dintre căştigători pe 6 octombrie.

Mult succes!

SECȚIUNEA 4. PREMIILE CAMPANIEI

În cadrul acestui concurs, Organizatorul oferă 20 de seturi ce conţin un gel de duş şi o cutie de cereale peste 6 luni.

Valoare totală a premiilor este de 500 Ron.

Un set de produse Töpfer va conține:
- 1 gel de duș
- 1 cutie cereale peste 6 luni

SECȚIUNEA 5. CONDIȚII DE VALIDARE

5.1. Participanții trebuie să îndeplinească condițiile de participare de la Secțiunea 3.

5.2. Înscrierile la concurs sunt valide în perioada de 28 septembrie - 5 octombrie.

SECȚIUNEA 6. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR

6.1. Câștigătorii vor fi anunțați la finalul concursului, în data de 6 octombrie.

6.2. Câștigătorii vor fi desemnați prin tragere la sorți cu ajutorul random.org.

SECȚIUNEA 7. NOTIFICAREA ȘI PREDAREA PREMIULUI

7.1. Câștigătorilor concursului li se vor aduce la cunoștință rezultatul concursului în termen de maxim 24 de ore după extragere, astfel: li se vor afișa numele pe pagina de Facebook Qbebe și vor fi contactați prin mesaj pe Facebook sau prin intermediul datelor de contact pe care le-au completate în profilul personal de pe Facebook.

7.2. În cazul în care câștigătorul nu trimite în 72 de ore informațiile solicitate de către Organizator sau dacă a furnizat date de contact eronate/incomplete, își va pierde premiul și acesta va reintra în posesia Töpfer România.

7.3. Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorului din motive care nu țin de el.

7.4. Câștigătorul va putea intra în posesia premiului oferit în termen de maxim 30 zile calendaristice, de la data anunțării premiului câștigat.

7.5. În cazul în care câștigătorul refuză primirea premiului, premiul nu se mai acordă. În situația în care numărul participanților desemnați câștigători este mai mic decât numărul premiilor, premiile rămase neacordate revin în proprietatea Töpfer.

7.6. Câștigătorii Premiilor oferite în cadrul acestei Campanii nu pot ceda premiul unei alte persoane.

7.7. Odată ce premiul este înmânat, Organizatorul este eliberat față de Câștigător de orice obligație născută în temeiul prezentului Regulament.

SECȚIUNEA 8. DREPTUL DE PARTICIPARE

8.1. La Concurs poate participa orice persoană fizică cu domiciliul/resedința în România cu vârsta de minim 18 ani împliniți la data începerii campaniei.

8.2. În situația în care sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea de premii, Organizatorul își rezervă dreptul de a cere restituirea premiilor astfel câștigate și de a realiza demersuri legale pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

8.3. Participarea la acest Concurs implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

SECȚIUNEA 9. REGULAMENTUL CONCURSULUI

9.1. Regulamentul Concursului este disponibil în mod gratuit pe Qbebe.ro.

9.2. Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate în pagina de Facebook Qbebe.

SECȚIUNEA 10. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

10.1 Prin înscrierea și participarea la Campanie, Participantul declară ca este de acord cu prevederile prezentului Regulament, astfel că își va da acordul ca datele sale personale să intre în baza de date a Qbebe, să fie prelucrate și utilizate de companie în scopuri precum: validare câștigători, atribuire premii și îndeplinirea obligațiilor fiscale ale organizatorilor de promoții. Comunicările ulterioare cu caracter publicitar și de marketing direct vor fi adresate doar acelor consumatori/participanți care și-au dat acordul explicit și neechivoc înscriindu-se în campanie.

10.2. Organizatorul garantează confidențialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participanților.

10.3. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestui Concurs nu vor fi dezvăluite către terți cu excepția cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare. Numele și prenumele câștigătorilor și premiile câștigate în cadrul Campaniei vor fi publicate conform obligațiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

10.4. Organizatorul garantează confidențialitatea datelor personale ale tuturor Participanților. Participantul la Campanie, în calitate de persoană vizată, are, conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul la intervenție asupra datelor (art. 14), dreptul la opoziție (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) și dreptul de a se adresa justiției (art. 18).

SECȚIUNEA 11. TAXE

11.1 Organizatorul se obligă să calculeze și să vireze impozitul datorat pentru premiile obținute de către câștigători în conformitate cu Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, Titlul III Impozitul pe venit. Orice alte obligații de natura fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, sunt în sarcina exclusivă a câștigătorului. De la data semnării confirmării de primire a premiilor toate cheltuielile legale aferente acestor premii revin câștigătorului.

11.2 Participanților la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a Campaniei (contravaloarea accesului la Internet pentru accesarea paginii facebook Qbebe).

SECȚIUNEA 12. FORȚA MAJORĂ

12.1. Pentru scopul acestui Regulament, forță majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voință sa și a cărui apariție pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

12.2. Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, dacă invocă forța majoră, este obligat să comunice Participanților la Campanie existența acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

12.3 În înțelesul prezentului Regulament constituie cazuri de forță majoră următoarele evenimente:
a) pierderea bazelor de date care conțin datele înscrise;
b) avarierea sistemului informatic de stocare a datelor și acordare a premiilor;
c) tentative de fraudă ale mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace;
d) orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a Regulamentului și care poate interzice sau modifică termenii acestuia;

12.4 Enumerarea din secțiunea 12.3 nu este limitativă fiind utilizată numai în scop exemplificativ.

SECȚIUNEA 13. LITIGII ȘI FRAUDE

13.1. În cazul unor litigii apărute între Organizator și Participanții la Concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor judecătorești române competente.

13.2. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

13.3. În cazul în care sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanță a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

Câştigătorii concursului

Câştigătorii concursului nostru sunt:
Paula Mihai
Ionela Corciu
Andreea Diaconu
Eliza Mocanu
Gio Lia
Iacob Elena
Luiza Tepelea Robu
Constantin Gornescu
Popa Anastasia
Any Simona
Dongo Maria Magdalena
Dana Enache
Mary Andreik
Alex Flo
Nelu Ivan
Ion Oprea
Cocarta Ancuta
Ludmylla Magureanu
Roxana Elena
Gabriela Pana

Felicitări! Pentru a intra în posesia premiului, vă rugăm să trimiteţi un email cu datele personale (nume, prenume, adresa completă, telefon, CNP, serie şi nr CI) către louise.tanase@divainteractive.ro. Câştigătorii care nu vor trimite datele personale până pe 10 octombrie 2016 vor fi înlocuiţi, organizându-se o nouă extragere. Mulţumim.  

Articolul urmator
Provocări pentru prieteni: idei pentru petreceri de neuitat
Provocări pentru prieteni: idei pentru petreceri de neuitat

Noutăți de la Qbebe

Înscrie-te la newsletter-ul Qbebe și primești ultimele noutăți.

Va rugam sa completati campurile necesare.

  Alte articole care te-ar putea interesa

  Regulament concurs Aronia
  Regulament concurs Aronia

  În perioada 26 iulie - 1 august, Qbebe.ro organizează un concurs în parteneriat cu Aronia Charlottenburg.

  Regulament concurs Sense.ro
  Regulament concurs Sense.ro

  În perioada 10 decembrie - 20 decembrie, Qbebe.ro organizează un concurs în parteneriat cu Sense Cosmetics.

  Regulament concurs HARTMANN
  Regulament concurs HARTMANN

  În perioada 11 octombrie - 17 octombrie, Qbebe.ro organizează un concurs în parteneriat cu Hartmann.

  Regulament concurs Playmobil
  Regulament concurs Playmobil

  În perioada 14 noiembrie - 20 noiembrie, Qbebe.ro organizează un concurs în parteneriat cu Playmobil.

  Regulament concurs MEDEL
  Regulament concurs MEDEL

  În perioada 07 noiembrie - 14 noiembrie, Qbebe.ro organizează un concurs în parteneriat cu Medel.

  Regulament concurs Playmobil noiembrie
  Regulament concurs Playmobil noiembrie

  În perioada 16 noiembrie - 19 noiembrie , Qbebe.ro organizează un concurs în parteneriat cu Playmobil.

  Regulament Concurs Queisser Pharma
  Regulament Concurs Queisser Pharma

  În perioada 18 septembrie - 21 septembrie, Qbebe.ro organizează un concurs în parteneriat cu Queisser Pharma.

  Regulament concurs Molekin, Salviasept
  Regulament concurs Molekin, Salviasept

  În perioada 05 decembrie - 08 decembrie, Qbebe.ro organizează un concurs în parteneriat cu Zdrovit.

  © 2024 Qbebe