Gradinita Confesionala Sfanta Ana

Activitatea educaţională se desfăşoară într-o clădire proprie, fostă casă familială. Casa familială a fost renovată în două etape şi adaptată la cerinţele organizării şi desfăşurării activităţii educaţionale, învăţământ preşcolar.

Grădiniţa noastră funcţionează conform ORDINULUI MINISTRULUI EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVARII NR. 3560 din 30 martie 2009 şi desfăşoară un program educaţional care urmăreşte:

 • colaborarea strânsă, permanentă şi transparentă cu părinţii printr-o deschidere faţă de sugestiile şi propunerile acestora,
 • cultivarea prieteniei şi a afecţiunii faţă de toţi copiii, în spiritul toleranţei, al înţelegerii diversităţii şi al discernerii între bine şi rău pregătindu-i pentru primii paşi ai vieţii,
 • definirea caracterului şi personalităţii copiilor,
 • socializarea copiilor,
 • dozare echilibrată a ideilor şi noţiunilor predate copiilor, potrivite vârstei şi nivelului lor de înţelegere,
 • stimularea şi dezvoltarea capacităţii copiilor de a aplica cele însuşite,
 • dezvoltarea logicii, îndemânării şi imaginaţiei copiilor, premise ale acumulării succeselor viitoare,
 • educaţia copiilor în spiritul credinţei, insuflându-le interesul, dragostea şi respectul pentru latura spirituală a vieţii. 
OFERTA EDUCAŢIONALĂ A GRĂDINIŢEI

     Grădiniţa Confesională “Sf. Ana” se aseamănă cu o familie în care membrii ei învaţă să cunoască ceea ce este bine şi sunt ajutaţi ca împreună să realizeze lucruri bune şi frumoase, atât pentru binele propriu, cât şi a celor din jur. În mediul acesta liniştit, unde calmul, răbdarea şi buna dispoziţie sunt la ele acasă, toţi copiii între au şanse egale de instruire şi educare.

     Activitatea didactică se bazează pe experienţa cadrelor didactice, pe o metodologie creativă şi participativă realizată în parteneriat cu familia.

     Procesul instructiv-educativ este modern şi de calitate pentru că există o bază didactico-materială adecvată, se utilizează strategii didactice moderne şi metode de învăţare active, bazate pe joc, care să încurajeze curiozitatea, creşterea încrederii în forţele proprii, capacitatea de a relaţiona cu ceilalţi copii şi cu adulţii.

     Preocuparea permanentă a cadrelor didactice este aceea de a adapta activităţile particularităţilor de vârstă şi individuale ale copiilor şi intereselor manifestate de aceştia.

 

CE OFERĂ GRĂDINIŢA . . . 

     Un program educaţional ce respectă planul de învăţământ şi programa activităţilor instructiv-educative în vigoare;

     Un învăţământ modern care tine seama de ritmul fiecărui copil şi de nevoile sale afective şi de joc;

     Valorizarea potenţialului, disponibilităţilor şi aptitudinilor manifestate de copii;

     Un învăţământ global, integrat şi creativ care are la baza interesul copiilor;

     Șanse egale pentru toţi copiii la instruire şi educaţie;

     Respectarea ritmului propriu de înaintare în cunoaştere al fiecărui copil;

     Utilizarea jocului ca activitate fundamentală a copilului, care îi formează deprinderi şi perceperi care prefigurează personalitatea în formare a acestuia;

     Strategii didactice activ-participative, bazate pe joc, care sa determine copilul să ia parte activ la propria sa formare;

     Un sistem educaţional deschis spre viitor;

     Activităţi dinamice atât în grupă cât şi în aer liber, interesante şi relaxante;

     Utilizarea în cadrul activităţilor a materialelor didactice şi mijloacelor de învăţământ moderne;

     Jocul folosit ca mijloc de socializare, de cunoaştere a lumii, a mediului natural, social şi cultural, de comunicare, de relaţionare şi de prietenie;

     Conţinuturi selectate după criterii ştiinţifice, adecvate nivelului de înţelegere şi tipului de învăţare specifică;

     Flexibilitatea şi creativitatea în proiectarea didactică, cu scopul de a face învăţarea individualizată, centrată pe copil;

     Resurse materiale suficiente cantitativ, accesibile, funcţionale, distractive care permit individualizarea instruirii, multe elemente de noutate, aparatură suficienta (calculator, video-proiector, radio-casetofon, cd-uri, casete, etc.).

PERSONALUL DIDACTIC

         În fiecare an, prin pregătirea didactică de specialitate a educatoarelor noastre, dar mai ales prin dăruire sufletească şi credinţă, instituţia noastră oferă copiilor un climat psiho-afectiv sigur, o educaţie morală cu totul deosebită şi începutul unui drum la capătul căruia nu se va afla decât mulţumirea şi bucuria părinţilor.

     Copilul este pregătit pentru şcoală şi viaţă, asigurându-i o educaţie de calitate bazată pe inovaţie şi pe diversificare şi învăţându-l să devină un preşcolar model.

     An de an cu sprijinul Provinciei Surorilor Baziliene şi a binefăcătorilor este îmbunătăţită baza materială a grădiniţei astfel încât să fie asigurate spaţiul şi materiale didactice conform cerinţelor curriculare.

     Grădiniţa dispune de un spaţiu destinat jocurilor şi activităţilor în aer liber cu spaţiu verde, care este prevăzut cu aparate de joacă specifice vârstei copiilor.

     Un criteriu foarte important, pe care îl avem în vedere atunci când formăm grupele, ţinem cont de nivelul de vârstă al copilului. Astfel, la Grădiniţa Confesională "Sfânta Ana", grupele sunt omogene din punct de vedere al vârstei:

 • grupa mică: 3 – 4 ani
 • grupa mijlocie: 4 – 5 ani
 • grupa mare: 5 – 6 ani
 • grupa mare pregătitoare: 6 – 7 ani

     Întărind această idee, avem în vedere cele două trepte existente în interiorul segmentului preşcolar: treapta socializării şi treapta pregătirii pentru şcoală.

 VIZIUNEA GRĂDINIŢEI

     Grădiniţa Confesională "Sfânta Ana" este o grădiniţă care urmăreşte dezvoltarea individuală a copiilor pe toate planurile şi garantarea pregătirii pentru adaptarea la viaţa şcolară şi socială într-un climat de muncă şi învăţare stimulativ şi creativ.

MISIUNEA GRĂDINIŢEI

     Asigurarea unui act educaţional de performanţă, care să contribuie la formarea unei personalităţi autonome şi creative, la formarea unor copii sănătoşi, creativi, eficienţi, activi, cooperanţi, care să se adapteze uşor la regimul muncii şcolare şi la orice situaţie în viaţă.

 Valorile promovate de colectivul educaţional sunt:

Calitate şi profesionalism

Comunicare

Spirit de echipă

Creativitate şi realism

Integritate

Responsabilitate

Implicare

Toleranţă

Spirit civic

Incluziune şi integrare


 

Contact

Oras Cluj-Napoca

Zona Cluj-Napoca

Adresa Grădiniţa Confesională  „Sfânta Ana” Director: Sora Cristina FIRTE, OSBM Str. Zrinyi Miklos, Nr.10 Cluj-Napoca, 400071

E-mail grsfantaana@yahoo.com / soracristina70@yahoo.it

Telefon Tel/fax: 0264-44.31.76

Site www.gradinitasfantaana.ro

Noutăți de la Qbebe

Înscrie-te la newsletter-ul Qbebe și primești ultimele noutăți.

Va rugam sa completati campurile necesare.
  © 2023 Qbebe