Calendarul admiterii la liceu în 2021

Calendarul admiterii la liceu în 2021

Alina Nedelcu - Redactor Senior

Pentru admiterea la liceu din acest an, calendarul organizării a suferit câteva modificări, acestea fiind adoptate odată cu Ordinul de ministru din luna aprilie. Unele dintre cele mai importante sunt acestea: fișele de înscriere la liceu trebuie să fie completate în intervalul 16-22 iulie (în loc de intervalul 8-14 iulie), iar prima etapă a repartizării computerizate la liceu va avea loc mai târziu decât fusese stabilit (în loc de 16 iulie, va fi pe 24 iulie). Parcurge cu atenție articolul de mai jos ca să știi cât mai multe detalii despre calendarul admiterii la liceu în anul școlar 2021-2022, astfel încât să poți gestiona cât mai eficient o perioadă plină de emoții atât pentru copilul tău, cât și pentru tine.

Calendar admitere liceu 2021-2022

Modificările esențiale suferite de calendarul de admitere la liceu 2021 sunt, alături de schimbările datelor privind completarea fișelor de înscriere la liceu și a organizării primei etape a repartizării computerizate, cele care țin de modalitatea de depunere a dosarelor de înscriere. Astfel, părintele/reprezentantul legal al copilului trebuie să-și exprime intenția depunerii dosarelor prin e-mail sau prin telefon, dar în prima zi prevăzută în calendarul admiterii pentru această etapă. În conformitate cu Ordinul pentru modificarea și completarea ordinului Ministrului Educației și Cercetării nr.5457/2020 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022, se va ține cont și de următoarele noi reguli:

 • Dosarele de înscriere la liceu vor putea fi depuse și prin poștă (cu confirmare de primire) sau prin e-mail (pe baza documentelor scanate)
 • Dacă dosarele de înscriere vor fi depuse prin mijloacele menționate anterior, printre documente vor fi adăugate și copii după cartea de identitate și după certificatul de naștere
 • Candidații care au trimis dosarele prin e-mail sau prin poștă vor fi informați telefonic sau prin e-mail în legătură cu situația înscrierii
 • Cei care au trimis dosarele de înscriere prin e-mail sau prin poștă trebuie să prezinte în format fizic (în original sau copie certificată conform cu originalul) documentele din dosarul de înscriere la liceu în cel mult 2 săptămâni de la începerea cursurilor din noul an școlar (până în 24 septembrie)

Calendar admitere liceu 2021: pregătirea admiterii

Înainte ca dosarele de înscriere să fie depuse și să se realizeze cele două etape de repartizare computerizată a elevilor de clasa a VIII-a la liceu, încă de luna trecută au început pregătirile speciale pentru acest scop. Începând cu data de 10 mai, au fost afișate ofertele de școlarizare/ de formare profesională (au fost stabilite profilurile, domeniile, calificările) pentru învățământul profesional, a fost stabilită metodologia pentru proba de verificare a cunoștințelor în limba maternă, au fost fixate codurile pentru unitățile de învățământ liceal (în funcție de profiluri, filiere, specializări, de limba de predare), dar au fost create și bazele de date ce cuprind datele personale ale elevilor din clasa a VIII-a, atât la nivelul școlilor, cât și la nivel județean, pentru ca acestea să ajungă în Sistemul informatic integrat al învățământului din România.

De asemenea, în perioada 10-14 mai s-a realizat transmiterea, în școli, a broșurilor de admitere la liceu 2021, iar inspectoratele școlare județene au transmis lista centrelor de înscriere, dar și a școlilor ce sunt arondate fiecărui centru. Până la 21 mai a fost nevoie ca fiecare județ să transmită Ministerului Educației broșurile de admitere (în versiune tipărită și electronică), în care se specifică și faptul că, în vederea activităților ce implică prezența în școli a elevilor de clasa a VIII-a și a părinților/reprezentanților legali ai acestora, va fi necesar ca aceștia să anunțe (prin e-mail sau telefonic) unitatea de învățământ cu privire la intenția de a veni acolo pentru completare/depunere/preluare de documente (este necesar pentru a li se permite accesul în unitățile de învățământ). 

Calendarul de admitere la liceu 2021-2022 continuă cu evenimentele enumerate mai jos:

 • 17 mai- 21 iunie- Sunt planificate, fie la sediul unităților de învățământ, fie prin mijloace electronice de comunicare, ședințe de instruire, cu elevii și cu părinții, privind planurile de școlarizare și procedurile de admitere
 • 16 iunie 2021- Fiecare unitate de învățământ gimnazial din țară va transmite, la Comisia județeană de admitere/la cea a Municipiului București, baze de date cu mediile generale din clasele V-VIII ale absolvenților de clasa a VIII-a, dar și cu situațiile speciale (de exemplu, elevi rămași cu situația neîncheiată, exmatriculați, repetenți etc.)
 • 17 iunie 2021- Comisiile de admitere județene/cea a Municipiului București vor transmite la Comisia națională de admitere baza de date cu mediile de absolvire ale elevilor de clasa a VIII-a (confirmându-se finalizarea operațiunilor specifice necesare completării datelor în cadrul aplicației informatice centralizate)
 • 13 iulie 2021- În această etapă din calendarul de admitere la liceu 2021 se vor realiza următoarele demersuri: Comisia națională de admitere va transmite comisiilor județene baza de date cu mediile de admitere și cu ierarhia județeană. Părinții/reprezentanții legali ai candidaților trebuie să depună/să transmită declarații la secretariatele școlilor de proveniență în cazul în care se optează pentru calcularea mediei la Evaluarea Națională fără a se lua în calcul și rezultatul probei de la Limba și Literatura Maternă. Pentru elevii care au susținut Evaluarea Națională în etapa specială, Comisia națională de admitere va transmite către comisiile județene de admitere baza de date cu mediile de admitere și ierarhia județeană.
 • Pe 12 iulie, părinții/reprezentanții legali ai candidaților ce au susținut Evaluarea Națională în etapa specială trebuie să depună/să transmită declarații la secretariatele școlilor de proveniență în cazul în care se optează pentru calcularea mediei la Evaluarea Națională fără a se lua în calcul și rezultatul probei de la Limba și Literatura Maternă
 • 14 iulie- Secretariatele unităților de învățământ gimnazial vor prelua, din aplicația informatică centralizată, datele personale ale absolvenților clasei a VIII-a, mediile de absolvire, notele și mediile de la Evaluarea Națională, mediile de admitere la liceu, pentru a le completa în fișele de înscriere ce cuprind codul/numele unității de învățământ gimnazial
 • 15 iulie- Va fi anunțată ierarhia elevilor ce au absolvit clasa a VIII-a (la nivel județean/al Municipiului București)
 • 16-22 iulie- După completarea fișelor de înscriere de către absolvenți (alături de părinți și de diriginți) la sediul unităților de învățământ sau printr-un formular transmis electronic, urmează introducerea în baza de date a informațiilor din fișele de înscriere, verificarea corectitudinii datelor, corectarea eventualelor erori în baza de date și listarea fișelor corectate. Până la 22 iulie trebuie transmise, atât bazele de date, cât și listele cu cei ce nu participă la repartizarea computerizată, de la centrele de înscriere la centrele de admitere județene/ centrul de admitere de la nivelul Municipiului București. Tot atunci comisia din centrul de înscriere va preda/transmite fișele de opțiuni originale către centrul de admitere (județean sau din București). La rândul său, acesta va transmite, la Centrul național de admitere, baza de date primită (Centrul național va confirma finalizarea operațiunilor specifice)
 • 23 iulie- Comisia națională de admitere, dar și comisiile județene și cea din Municipiul București vor verifica bazele de date și vor fi corectate eventualele erori (cum ar fi, de exemplu, candidații ce fuseseră trecuți în baza de date pentru admiterea computerizată și ei fuseseră deja admiși la licee după susținerea probelor de aptitudini). Toate modificările vor fi transmise Comisiei naționale de admitere, confirmându-se încheierea acestor proceduri

Calendar admitere liceu 2021: repartizările computerizate

Și în acest an vor fi două etape de repartizare computerizată:

 • 24 iulie- Are loc repartizarea computerizată, pentru învățământul liceal de stat, a absolvenților claselor a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până când vor începe cursurile anului școlar 2021-2022. Se vor afișa și rezultatele acestei etape de admitere, urmând ca unitățile de învățământ liceal din țară să comunice și locurile rămase neocupate 
 • 25-28 iulie- Transmiterea/depunerea dosarelor de înscriere în unitățile de învățământ unde au fost repartizați candidații
 • 29 iulie- Unitățile de învățământ liceal trebuie să transmită locurile rămase libere întrucât au existat candidați admiși în această etapă de înscriere la liceu care nu s-au înscris. Printre aceste locuri libere se vor număra și cele speciale pentru candidații ce aparțin etniei rrome sau a celor cu CES. Vor fi comunicate și locurile de desfășurare ale probelor de aptitudini/de verificare a cunoștințelor de limbă modernă/de limbă maternă. În cadrul celei de-a doua etape de admitere în învățământul liceal de stat, candidații ce aparțin etniei rrome și cei cu CES își vor păstra prioritatea pe locurile speciale pentru ei (ce au rămas libere după soluționarea unor situații speciale). Candidații ce vor susține probele de aptitudini/de verificare a cunoștințelor de limbă modernă/de limbă maternă, inclusiv cei de etnie rromă sau cu CES, trebuie să se înscrie în această etapă
 • 30 iulie- Desfășurarea sau echivalarea probelor de aptitudini/de verificare a cunoștințelor de limbă modernă/de limbă maternă
 • 2 august- Se vor afișa rezultatele obținute la probele menționate și se vor soluționa eventualele contestații
 • 29 iulie- 5 august- Candidații ce au fost repartizați în urma primei etape de repartiție computerizată, dar nu și-au depus dosarele de înscriere la timp, precum și cei care nu au luat parte sau au luat parte (dar nu au fost repartizați, din diferite motive, în prima etapă de repartizare computerizată), vor trebui să-și completeze opțiunile din fișele de înscriere (la unitățile de învățământ sau prin formularul transmis electronic)
 • 29 iulie- 4 august- Candidații ce solicită înscrierea pe locurile special rezervate etniei rrome sau pentru CES vor trebui să completeze și ei opțiunile de pe fișele de înscriere la liceu (la unitățile de învățământ- asistați de părinți și de profesorii-diriginți sau prin formularul transmis electronic)
 • 5 august- La centrul de admitere județean sau la cel al Municipiului București vor fi transmise noile baze de date
 • 6 august- Va avea loc o nouă repartizare computerizată a absolvenților de clasa a VIII-a, în aceeași zi fiind afișate rezultatele acesteia, iar la unitățile de învățământ gimnazial vor fi afișate locurile rămase libere în unitățile de învățământ liceal din județ
 • 6-7 august- Transmiterea/depunerea dosarelor de înscriere în unitățile de învățământ unde au fost repartizați candidații
 • 7 august- Unitățile de învățământ liceal trebuie să transmită locurile rămase libere în situația în care candidați admiși în cele două etape de admitere nu s-au înscris
 • 9-11 august- Comisiile de admitere vor soluționa eventualele situații speciale survenite
 • 9-13 august- Se vor primi cererile de înscriere ale celor ce au fost repartizați în etapele de repartizare computerizată dar care, din diverse motive, nu au putut să-și depună/să-și transmită dosarele de înscriere conform calendarului de admitere, ale celor care nu au participat la repartizarea computerizată, ale celor care au participat la repartizare (dar nu au primit nicio repartizare) sau ale celor ce nu au participat la Evaluarea Națională
 • 16 august- La Centrul național de admitere vor fi transmise rezultatele repartizării

tanara-consoland-o-adolescenta-dupa-obtinerea-unor-rezultate-slabe

În calendarul de admitere la liceu 2021 un loc demn de luat în seamă îl ocupă probele de aptitudini, dar și cele de testare a cunoștințelor la limba modernă/limba maternă.

Calendar admitere la liceu 2021: proba de aptitudini

Înscrierile pentru probele de aptitudini au început deja, iar probele propriu-zise urmează să se desfășoare curând, după cum se poate observa și din etapele menționate mai jos:

 • 7-14 iunie- Se realizează înscrierile pentru probele de aptitudini, fie direct la unitățile de învățământ, fie prin mijloace electronice, urmate de eliberarea/transmiterea anexelor fișelor de înscriere (însoțite și de documentele menționate în Anexa 3 la ordin)
 • 15-18 iunie- Desfășurarea sau echivalarea probelor de aptitudini (În cazul colegiilor naționale militare, intervalul în care se vor organiza probele la Limba și Literatura Română și la Matematică este fixat conform reglementărilor Ministerului Apărării Naționale)
 • 18 iunie- Se vor comunica rezultatele de la probele de aptitudini, listele cu candidații admiși în urma acestor probe urmând să fie transmise (electronic și în format scris) către Comisia de admitere din Municipiul București și către comisiile județene de admitere
 • 22 iunie- Comisiile din unitățile de învățământ liceal vocațional vor actualiza (în aplicația informatică centralizată) listele cu candidații admiși în urma probelor de aptitudini, eliminându-i din baza de date pe cei repetenți, corigenți, exmatriculați sau amânați 
 • 13 iulie- Comisiile de admitere județene/cea din Municipiul București vor transmite către unitățile de învățământ liceal ce au organizat probe de aptitudini baza de date județeană, în care se află mediile de admitere
 • 14 iulie 2021- Comisia de admitere a Municipiului București/comisiile județene de admitere vor valida lista candidaților admiși la liceele/clasele unde s-au desfășurat probele de aptitudini; rezultatele vor fi comunicate în unitățile respective (tipărindu-se datele din aplicația informatică centralizată). Liceele vocaționale vor transmite și listele cu candidații ce nu fost admiși după probele de aptitudini.

Calendar admitere la liceu 2021: proba de limba maternă/limba modernă

Este similar celui pentru probele de aptitudini, cu următoarele deosebiri:

 • 28 iunie- 2 iulie- Va avea loc ridicarea/transmiterea anexelor fișelor de înscriere la liceu de la unitățile de învățământ la care s-au susținut probele
 • 2 iulie- Transmiterea/depunerea, la școlile de proveniență, a anexelor fișelor de înscriere ale celor ce au participat la probele de limba maternă
 • 13 iulie- Comisiile de admitere județene/cea a Municipiului București vor transmite (electronic) listele cu rezultatele și cu candidații admiși în urma probelor de limbă modernă/limba maternă la Centrul Național de admitere

Candidații ce nu au fost admiși în unitățile de învățământ pentru care au susținut proba de aptitudini sau care au fost admiși, dar s-au hotărât să renunțe la locul obținut (dând o declarație scrisă), au posibilitatea de a primi, de la unitatea de învățământ gimnazial, fișele de înscriere la liceu, pe care să le poată completa pentru a putea participa la repartizarea computerizată.

Fiecare județ va trebui să trimită (în format electronic), către Centrul național de admitere, listele cu candidații admiși după desfășurarea probelor de aptitudini

Calendarul de admitere la liceu 2021 poate fi consultat, în format pdf, și aici

Informații care să te ajute să afli mai multe lucruri legate de admiterea la liceu vei găsi și în cadrul broșurii de admitere la liceu 2021-2022, realizată în fiecare județ și în Municipiul București. Aceasta a fost publicată încă de luna trecută (conform calendarului de admitere la liceu, până la 14 mai) pe site-urile inspectoratelor școlare, iar după aceea a fost tipărită și distribuită în unitățile de învățământ gimnazial. Alături de datele ce țin de înscrierea în clasa a IX-a, broșura pentru admitere la liceu 2021 va oferi și:

 • informații ce țin de formele de învățământ
 • planul de școlarizare pentru clasa a IX-a ( filiera teoretică, tehnologică, vocațională, învățământul seral, pentru cel cu frecvență redusă, învățământul special)
 • date care țin susținerea probelor de verificare a aptitudinilor
 • modele de fișe de înscriere pentru admiterea la liceu 2021
 • model de fișă de înscriere în învățământul dual și profesional pe locurile speciale rezervate candidaților ce aparțin etniei rrome sau celor cu CES

Broșura de admitere la liceu 2021 pentru București este publicată pe site-ul Inspectoratului Școlar al Municipiului București. Dacă te interesează să consulți broșuri din alte județe, le poți găsi nu doar pe site-ul inspectoratelor școlare județene. De pildă, edupedu.ro a publicat broșuri de admitere în luna mai, ce pot fi descărcate și de pe alte adrese. Un exemplu în acest sens este broșura de admitere liceu 2021 din Constanța, disponibilă aici

Când se completează fișele de înscriere conform calendarului de admitere la liceu 2021

Așa cum este prevăzut în acest calendar, candidații trebuie să-și completeze fișele de înscriere înaintea începerii primei etape de repartizare computerizată la liceu. Intervalul în care vor fi completate acestea este, în acest an, între 16 și 22 iulie. 

Fișele de înscriere la liceu se completează de absolvenții claselor a VIII-a și de părinții/tutorii legali ai acestora, în prezența diriginților, la unitățile de învățământ gimnazial ori printr-un formular transmis electronic. Atât candidații, cât și părinții/tutorii legali și diriginții vor semna fișele. Aceștia din urmă trebuie să atenționeze asupra importanței completării corecte a fișelor, verificându-se permanent corespondența dintre codurile înscrise cu opțiunile alese pentru a nu se ajunge la o repartizare ce nu a fost dorită.

Tot între 16 și 22 iulie își vor completa fișele de înscriere la liceu candidații ce doresc să participe la admitere în alt județ, dar și candidații ce nu au fost repartizați pe locurile speciale rezervate pentru etnia rromă sau pentru CES sau care au fost repartizați dar solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au fost repartizați întrucât își doresc să participe la prima etapă de repartizare computerizată la liceu destinată candidaților din seria curentă (ce nu împlinesc vârsta de 18 ani până la începerea cursurilor din noul an școlar).

În cazul în care candidații vor participa la cea de-a doua etapă a repartizării computerizate la liceu, va fi necesar ca opțiunile de pe fișele de înscriere să fie completate între 29 iulie- 5 august.

mana-de-adolescenta-ce-completeaza-un-test

Când vor fi afișate rezultatele repartizării computerizate la liceu 2021

Rezultatele repartizării computerizate la liceu se vor primi în funcție de etapa de repartizare. Calendarul de admitere la liceu 2021 arată că acestea vor fi disponibile la următoarele date:

 • Pe 24 iulie- Pentru candidații ce au fost repartizați în prima etapă de repartizare computerizată la liceu
 • Pe 6 august- Pentru cei care au fost repartizați în cea de-a doua etapă de repartizare computerizată la liceu

În situații speciale, precum sunt cele în care vor fi candidați ce au fost repartizați în etapele de repartizare computerizată dar care, din diverse motive, nu au putut să-și depună/să-și transmită dosarele de înscriere conform calendarului de admitere, care nu au participat la repartizarea computerizată, care au participat la repartizare (dar nu au primit nicio repartizare) sau care nu au participat la Evaluarea Națională, cererile de înscriere pot fi depuse în perioada 9-13 august. Atunci se va realiza și repartizarea computerizată a acestora (conform unei proceduri speciale stabilite de Comisia de admitere a Municipiului București/comisiile județene), între 9-13 august fiind primite și rezultatele.

Cum arată fișa de înscriere pentru repartizarea computerizată

Fișa de înscriere pentru admiterea la liceu 2021 se regăsește în broșurile de admitere disponibile în fiecare județ. Ea este formată din două pagini, cuprinzând câmpuri ce trebuie completate. 

Pe prima pagină a fișei de înscriere se află:

 • Numele și prenumele candidatului
 • Codul numeric personal
 • Inițiala tatălui
 • Codul județului
 • Codul școlii de proveniență
 • Denumirea școlii
 • Media generală a claselor V-VIII
 • Nota Evaluare Națională Limba Română
 • Notă Evaluare Națională Matematică
 • „Am urmat cursurile gimnaziale în limba maternă”
 • „Solicit înscrierea în vederea participării la admiterea pe locurile speciale pentru rromi/Solicit înscrierea în vederea participării la admiterea pe locurile distinct alocate candidaților cu CES”
 • Optez pentru stabilirea mediei generale la Evaluarea Națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de Limba și Literatura Maternă
 • Media generală obținută la Evaluarea Națională luând în calcul nota de la Limba și Literatura Română și nota de la Matematică
 • Nota Evaluare Națională Limba și Literatura Maternă
 • Media generală obținută la Evaluarea Națională luând în calcul nota de la Limba și Literatura Română, nota de la Matematică și nota la Limba și Literatura Maternă
 • Nota la proba de limba maternă
 • Nota la proba de limba modernă
 • Media de admitere stabilită în baza mediei claselor V-VIII și media generală de la Evaluarea Națională, luând în calcul nota la Limba și Literatura Română și la Matematică
 • Media de admitere stabilită în baza mediei claselor V-VIII și media generală de la Evaluarea Națională, luând în calcul nota la Limba și Literatura Română, la Matematică și la Limba și Literatura Maternă
 • Codul județului pentru care se completează opțiunile
 • Denumire județ
 • Numărul total de opțiuni
 • Primele opțiuni

Pe cea de-a doua pagină a fișei de înscriere pentru admiterea la liceu 2021 sunt înscrise căsuțele pentru codurile opțiunilor candidaților (opțiunile sunt formate din trei cifre), care pot fi găsite în broșurile de admitere.  Numerele care se află în dreptul căsuțelor reprezintă ordinea descrescătoare a priorității opțiunilor. Căsuțele vor fi completate cu codul alocat fiecărei specializări în planul de școlarizare. Foarte important este să fie completate în ordinea preferințelor, pentru profilurile, specializările sau domeniile de pregătire dorite. Pentru ca un candidat să-și mărească șansele de a primi o repartizare computerizată, ar trebui să completeze cât mai multe opțiuni (preferabil peste 50) și să vadă care a fost ultima medie de admitere din anul precedent la liceul la care ar vrea să reușească. În acest scop, poate fi consultată broșura de admitere liceu 2020-2021.

Cei care vor să susțină probe de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limba maternă sau a unei limbi moderne, trebuie să completeze și anexa fișei de înscriere la liceu. Aceasta include:

 • Datele personale ale candidatului (numele și prenumele, codul numeric personal, inițiala tatălui, data nașterii)
 • Codul județului și școala de proveniență
 • Proba de limbă maternă (se vor trece limba respectivă, nota obținută și unitatea de învățământ la care s-a susținut proba)
 • Proba de limbă modernă (se vor trece limba respectivă, nota obținută și unitatea de învățământ la care s-a/s-au susținut proba/probele)- Dacă sunt două limbi moderne, pentru fiecare dintre ele se vor completa datele menționate
 • Proba de aptitudini (vor fi trecute în fișă toate probele de aptitudini, nota/notele obținută/obținute și unitatea de învățământ la care s-a susținut/s-au susținut proba/probele )

Etapa a II-a de admitere la liceu 2021

După finalizarea primei etape a repartizării computerizate din calendarul de admitere la liceu 2021, unitățile de învățământ liceal trebuie să transmită, Comisiei de Admitere din Municipiul București/comisiilor județene de admitere, situația locurilor rămase libere (inclusiv cele pentru candidații ce aparțin etniei rrome sau pentru cei cu CES) până pe 21 iulie. În această perioadă va trebui anunțat și graficul desfășurării probelor de aptitudini sau de testare a cunoștințelor de limba maternă/limba modernă.

Cea de-a doua etapă de admitere computerizată la liceu va începe în perioada 29 iulie-5 august, când se vor realiza:

 • Completarea opțiunilor din fișele de înscriere de către candidați, în prezența părinților/tutorilor legali și a profesorilor-diriginți (la unitățile de învățământ gimnazial)
 • Introducerea datelor de pe fișele de înscriere în baza centralizată de date
 • Verificarea corectitudinii datelor de pe fișele de înscriere 

Următoarea fază din cea de-a doua etapă de admitere computerizată va avea loc între 4 și 5 august, când:

 • Candidații care au susținut probe de limba modernă/la limba maternă vor completa opțiunile pe fișele de înscriere
 • Și candidații ce nu reușit la probele de aptitudini vor completa opțiunile din fișe
 • Candidații de etnie rromă și cei cu CES, ce au participat la cea de-a doua etapă de admitere pe locurile rezervate special pentru ei, dar nu au fost repartizați pe acestea sau au dat o declarație scrisă prin care au specificat că renunță la locurile respective, vor completa și ei opțiuni pe fișele de înscriere

Pe 6 august va fi cea de-a doua repartizare computerizată din cadrul admiterii la liceu 2021. După ce au primit rezultatele, candidații trebuie să depună/să transmită, pe 6-7 august, la unitățile de învățământ liceal la care au fost admiși, dosarele de înscriere, în care se vor găsi actele de studii în original. 

Cei care au fost admiși în urma acestei etape a repartizării computerizate trebuie să se înscrie la liceu pe baza actelor de mai jos:

 • cartea de identitate și certificatul de naștere
 • cererea de înscriere
 • foaia matricolă cu mediile din clasele V-VIII (cu calculul mediei de absolvire a claselor V-VIII)
 • adeverința cu notele și cu media generală obținută la Evaluarea Națională
 • fișa medicală

Cum se face calculul mediei de admitere la liceu ?

Media de admitere la liceu în 2021 se calculează în funcție de media de absolvire a claselor V-VIII și de cea obținută la Evaluarea Națională. Mai exact, ea reprezintă media ponderată între media generală de la Evaluarea Națională (ce este 80% din media de admitere la liceu) și cea din clasele V-VIII (care este 20% din media de admitere) și se calculează așa: MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN. MA este media de admitere, ABS se referă la media de absolvire a claselor V-VIII, EN reprezintă media generală obținută la Evaluarea Națională. 

doua-adolescente-bucuroase-dupa-primirea-unor-rezultate-bune

Calculul mediei finale de admitere la liceu depinde și de următorul fapt: dacă un candidat optează pentru susținerea probelor de aptitudini. În astfel de situații, calcularea mediei se va face în mod diferit, așa cum se va vedea și din următorul exemplu: nota finală obținută la probele de aptitudini se va înmulți cu 3, se va aduna apoi cu media de admitere (calculată după formula menționată mai sus) și totul se va împărți la 4. Media finală se va calcula cu două zecimale, fără rotunjire.

În cazul în care se va întâmpla ca și la admiterea la liceu 2021 să existe doi candidați care au medii egale, aceștia vor fi departajați după aceste criterii:

 • Media generală obținută la Evaluarea Națională
 • Media generală de absolvire a claselor V-VIII
 • Nota obținută la proba de Limba și Literatura Română din cadrul Evaluării Naționale
 • Nota obținută la proba de Matematică a Evaluării Naționale
 • Dacă este cazul: nota obținută la proba de Limba și Literatura Maternă din cadrul Evaluării Naționale

Urmărește cu atenție calendarul de admitere la liceu 2021 și consultă cu grijă broșura de admitere pentru a putea fi un sprijin de nădejde pentru copilul tău în perioada marcată de unul dintre cele mai importante examene din viața sa de elev.  

Surse: adevarul.ro, cdn.edupedu.ro, edupedu.ro, libertatea.ro, portalinvatamant.ro

Sursă poză principală: istockphoto.com

Surse foto: istockphoto.com, youtube.com

Articolul urmator
9,82 la gimnaziu și 4,7 la Evaluarea Națională. Admiterea la liceu, schimbările dorite de Ministrul Educației
9,82 la gimnaziu și 4,7 la Evaluarea Națională. Admiterea la liceu, schimbările dorite de Ministrul Educației

Noutăți de la Qbebe

Înscrie-te la newsletter-ul Qbebe și primești ultimele noutăți.

Va rugam sa completati campurile necesare.

  Alte articole care te-ar putea interesa

  Calendarul anului școlar 2023-2024, lansat în dezbatere de Ministerul Educației
  Calendarul anului școlar 2023-2024, lansat în dezbatere de Ministerul Educației

  Ministerul Educaţiei a publicat proiectul de ordin de ministru privind structura anului şcolar 2023 - 2024. Conform calendarului, școala ar începe pe 11 septembrie 2023 și ar urma...

  Cum ajunge un elev cu media 9,45 la Evaluare să nu intre la liceu. Greșeala majoră pe care o fac părinții
  Cum ajunge un elev cu media 9,45 la Evaluare să nu intre la liceu. Greșeala majoră pe care o fac părinții

  6.852 de elevi care au dat Evaluarea Națională în 2022 au rămas nerepartizați la liceu după afișarea rezultatelor. 15 dintre ei au avut medii de admitere peste 9.00, trei dintre...

  A fost publicat calendarul Evaluărilor Naționale pentru clasele a II-a, a IV-a și a VI-a
  A fost publicat calendarul Evaluărilor Naționale pentru clasele a II-a, a IV-a și a VI-a

  Calendarul Evaluărilor Naționale pentru clasele a II-a, a IV-a și a VI-a a fost publicat in Monitorul Oficial! Potrivit regulilor în vigoare, anul acesta examenele se vor susține...

  Gata! S-a eliminat media claselor V-VIII din calculul mediei de admitere la liceu chiar din acest an școlar
  Gata! S-a eliminat media claselor V-VIII din calculul mediei de admitere la liceu chiar din acest an școlar

  Ministerul Educaţiei şi partenerii de dialog social au agreat în şedinţa Comisiei de Dialog Social să elimine media claselor V-VIII din calculul mediei de admitere la liceu,...

  Legea pentru dubla admitere la liceu nu este pe placul elevilor și părinților. „Este o povară pentru un copil de 14 ani"
  Legea pentru dubla admitere la liceu nu este pe placul elevilor și părinților. „Este o povară pentru un copil de 14 ani"

  Anunțarea unui proiect nou de lege al educației a revoltat atât elevii, cât și părinții acestora. În București, s-au strâns deja 600 de semnături...

  Cum se calculeaza MEDIA DE ADMITERE la liceu. FORMULA DE CALCUL pentru 2021
  Cum se calculeaza MEDIA DE ADMITERE la liceu. FORMULA DE CALCUL pentru 2021

  Daca te-ai intrebat cum se calculeaza media de admitere la liceu, citeste in continuare. Cum se calculeaza media de admitere la liceu. Media de admitere, in baza careia se va face...

  Un elev de la un liceu din Ploiești cu media 4,59 are bursă de merit
  Un elev de la un liceu din Ploiești cu media 4,59 are bursă de merit

  Conform noilor reglementări în sistemul de acordare a burselor de merit, un elev cu media 4.59 care învață la un liceu din Ploiești primește bursă de merit. Noutatea pe...

  Calendarul școlar 2022-2023. Dispar semestrele și tezele obligatorii
  Calendarul școlar 2022-2023. Dispar semestrele și tezele obligatorii

  Pe 5 septembrie începe școala, așa că ne-am gândit să trecem în revistă principalele modificări pentru elevi și profesori în primul an școlar...

  © 2024 Qbebe