Fișa admitere liceu 2021: cum se completează și ce trebuie să știi despre aceasta

Fișa admitere liceu 2021: cum se completează și ce trebuie să știi despre aceasta

Alina Nedelcu - Redactor Senior

Fișa de admitere la liceu trebuie completată pentru ca absolvenții de clasa a VIII-a să-și poată exprima opțiunea pentru liceul pe care vor să îl urmeze, dar și pentru a-și anunța preferința pentru anumite specializări. Completarea se va realiza în ordinea preferințelor, fiind necesar să se țină cont de codurile ce vor fi alocate fiecărei opțiuni. Cât privește procesul de admitere la liceu pentru anul școlar 2021-2022, acesta a început de luna trecută, de când inspectoratele școlare au distribuit unităților de învățământ anexele fișelor de înscriere la liceu, destinate elevilor ce intenționează să participe la probele de aptitudini. Parcurge cu atenție articolul de mai jos pentru a afla detalii despre fișa de admitere la liceu, astfel încât să îți fie mai la îndemână să-ți ajuți copilul când veți ajunge să o completați. De asemenea, vei afla date și despre calendarul admiterii la liceu pentru noul an școlar. 

Cum completez fișa de înscriere la liceu 2021

Precum în anii precedenți, completarea fișei de admitere la liceu în 2021 se va realiza în funcție de ambele pagini ce sunt incluse în cadrul ei. Prima pagină include datele personale ale elevilor, mediile (ca de exemplu media generală obținută în clasele V-VIII, notele de la probele de la Evaluare Națională, media generală obținută la acest examen, media de admitere ), dar și primele opțiuni pentru liceele și specializările dorite. 

Pe cea de-a doua pagină din fișa de înscriere la liceu 2021 se află căsuțele în care se vor completa codurile liceelor pe care candidatul la admiterea la liceu în anul școlar 2021-2022 le are în vedere. Pentru a-și mări șansele de a ajunge la liceul și la specializarea pe care le dorește cel mai mult, când se completează fișa de admitere ar trebui să se ia în calcul și aceste recomandări: pe primele locuri vor fi completate principalele opțiuni, în ciuda faptului că nu se știe încă dacă media va fi cea potrivită pentru a intra la liceul ales. De asemenea, nu se va greși nici dacă se va ține seama de ultima medie de admitere de anul trecut la liceele alese, fiind ideal să se completeze cât mai multe opțiuni (peste 50).

Fișa de admitere la liceu 2021 va fi completată de elev, dar în prezența părintelui/tutorelui și a profesorului-diriginte, verificându-se corespondența codurilor de pe fișă cu opțiunile selectate, astfel încât să se evite greșeli care ar putea determina o repartizare nedorită. 

După completarea fișei, atât elevul, cât și părintele/tutorele și dirigintele o vor semna. Fișa necesară pentru admiterea la liceu în 2021 poate fi descărcată de aici. 

Fișa de admitere liceu 2021- pagina 1

Fișa de admitere pentru liceu 2021 include pe prima ei pagină următoarele date:

 • Datele personale ale elevului (nume, prenume, data nașterii, inițiala tatălui, cod numeric personal)
 • Codurile județului și a școlii de proveniență (se regăsesc în broșurile de admitere la liceu editate de inspectoratele școlare județene)
 • Media claselor V-VIII
 • Notele de la fiecare probă (Limba și Literatura Română și Matematică) de la Evaluarea Națională
 • Limba maternă în care s-au urmat cursurile gimnaziale
 • Dacă se solicită sau nu înscrierea în vederea ocupării locurilor speciale destinate pentru etnia rromă/ pentru candidații cu CES
 • Dacă se optează pentru calcularea mediei obținute la Evaluarea Națională fără a se lua în calcul rezultatul de la proba de Limba și Literatura Maternă
 • Media generală obținută la Evaluarea Națională
 • Nota obținută la proba de Limba Maternă din cadrul Evaluării Naționale
 • Media generală de la Evaluarea Națională (luându-se în calcul și nota de la Limba și Literatura Maternă)
 • Nota la proba de limbă maternă
 • Nota la proba de limba modernă
 • Media de admitere- Stabilită în funcție de media din clasele V-VIII și de media de la Evaluarea Națională
 • Media de admitere- Stabilită în baza mediei claselor V-VIII și media generală obținută la Evaluarea Națională, luând în calcul nota la Limba și Literatura Română, Matematică, Limba și Literatura Maternă
 • Codul și denumirea județului pentru care se completează opțiunile
 • Numărul total de opțiuni

Fișa de admitere liceu 2021- pagina 2

Cea de-a doua pagină a fișei de admitere la liceu 2021 cuprinde opțiunile (fiecare opțiune este alcătuită din trei cifre) pe care trebuie să le completeze candidații, putând fi găsite în broșurile editate de inspectoratele școlare județene. Numerele aflate în dreptul căsuțelor constituie ordinea descrescătoare a priorității opțiunilor. Căsuțele  trebuie completate cu codul alocat fiecărei specializări în planul de școlarizare, acesta aflându-se de la școală. 

Ca să înțelegi mai bine cum se va realiza repartizarea computerizată la liceu, raportează-te și la acest exemplu: dacă un candidat are o anumită medie, dar la prima opțiune pe care a făcut-o locurile s-au ocupat de cei cu medii mai mari. În cazul în care există locuri libere, va fi repartizat la cea de-a doua opțiune. Dar dacă nu sunt locuri rămase libere la aceasta, va fi verificată cea de-a treia opțiune a sa de pe fișa de înscriere la liceu 2021. În situația în care nici pentru aceasta nu mai sunt locuri libere, se vor verifica în ordine și următoarele opțiuni, până la momentul în care va fi identificată prima sa opțiune la care mai sunt disponibile locuri libere.

Dacă un elev susține, în vederea admiterii la liceu, o probă de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă maternă sau modernă, va fi necesar să se completeze și anexa la fișa de înscriere la liceu 2021-2022 (disponibilă și aici). În ea sunt incluse date precum:

 • Datele personale ale candidatului (numele, prenumele, CNP, inițiala tatălui, data nașterii)
 • Codul județului
 • Școala de proveniență
 • Proba de limbă maternă (se vor trece limba respectivă, nota obținută și unitatea de învățământ la care s-a susținut proba)
 • Proba de limbă modernă (se vor trece limba respectivă, nota obținută și unitatea de învățământ la care s-a/s-au susținut proba/probele)- Poate fi vorba și de două limbi moderne, pentru fiecare dintre ele completându-se datele enumerate
 • Proba de aptitudini (se vor trece toate probele de aptitudini, nota obținută și unitatea de învățământ la care s-au susținut)

Este important de reținut că inspectoratele școlare județene au început să anunțe care este numărul de clase și de locuri disponibile pentru clasa a IX-a în unitățile de învățământ. Potrivit Ordinului de Ministru 5599/2020, numărul de elevi dintr-o clasă s-a modificat pentru învățământul preuniversitar după cum urmează:

 • Pentru învățământul liceu cu frecvență zi, filiera teoretică, 26 de elevi
 • Pentru învățământul liceal cu frecvență zi, filieră tehnologică și învățământ profesional (inclusiv dual)- 24 de elevi
 • Pentru învățământul liceal cu frecvență zi, filiera vocațională, profil sportiv, pedagogic, teologic, învățământ liceal de artă- 24 de elevi
 • Pentru învățământul liceal cu frecvență seral și frecvență redusă- 28 de elevi
 • Pentru învățământul liceal cu frecvență seral, filieră tehnologică, ciclul superior- 28 de elevi
 • Pentru învățământul postliceal- 28 de elevi
 • Pentru clasele organizate special pentru predarea în limba maternă, pentru minorități- numărul minim de elevi este 3

adolescenta-zambitoare-stand-in-banca-la-liceu

Care sunt câmpurile care trebuie completate obligatoriu în fișa de admitere 2021

Completarea corectă a fișei de admitere 2021 se va realiza corect numai dacă sunt completat corespunzător următoarele câmpuri:

 • Codul numeric personal
 • Data nașterii
 • Numele
 • Inițiala tatălui
 • Prenumele
 • Codul județului și cel al școlii de proveniență (codul școlii de proveniență se află în broșura editată de inspectoratele școlare județene)
 • Denumirea (numele școlii de proveniență)
 • Media din clasele V-VIII
 • Nota Evaluare Națională Limba și Literatura Română
 • Nota Evaluare Națională la Matematică
 • Media generală la Evaluarea Națională (calculată în funcție de nota la Limba și Literatura Română și la Matematică)
 • Media de admitere (calculată în funcție de media obținută la Evaluarea Națională și de media generală din clasele V-VIII)
 • Opțiunile (opțiunile care vor fi alese de candidați)
 • Diriginte (este obligatorie semnătura dirigintelui)
 • Candidat (este obligatorie semnătura elevului)
 • Părinte/Tutore (este obligatorie semnătura părintelui/a tutorelui)

Câmpurile de pe fișa pentru admitere 2021 care nu sunt obligatorii și se completează doar în cazul în care este necesar sunt:

 • „Am urmat cursurile gimnaziale în limba maternă”
 • „Optez pentru stabilirea mediei generale la Evaluarea Națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de Limba și Literatura Maternă” (dacă se face această opțiune, candidatul nu va mai putea opta pentru predarea în limba maternă)
 • Notă Evaluare Națională la Limba și Literatura Maternă
 • Media generală obținută la Evaluarea Națională luând în calcul nota la Limba și Literatura Română, Matematică și Limba și Literatura Maternă
 • Media de admitere stabilită în baza mediei claselor V-VIII și media generală obținută la Evaluarea Națională, luând în calcul nota la Limba și Literatura Română, Matematică, Limba și Literatura Maternă
 • Nota la proba de limba modernă (codul limbii moderne va fi găsit în broșura editată de inspectoratele școlare județene)

Calcularea mediei de admitere la liceu

Pentru a se calcula mediile de admitere la liceu în 2021 se va utiliza formula: MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN. MA înseamnă media de admitere, ABS înseamnă media de absolvire a claselor V-VIII, EN înseamnă media generală obținută la examenul de Evaluare Națională. 

Media de admitere reprezintă media ponderată dintre media obținută la Evaluarea Națională (ce are o pondere de 80% din media de admitere) și cea din clasele V-VIII (a cărei pondere este de 20%). Atât media generală la Evaluarea Națională, cât și media de admitere, se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.

eleva-completand-un-test-sau-o-fisa

Calendar admitere liceu 2021

Față de Ordinul de Ministru nr. 5757/2020 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat în anul școlar 2021-2022, noul Ordin de Ministru, din aprilie 2021 (ordinul nr.3721/23.04.2021), prevede introducerea unor modificări. Astfel, repartizarea computerizată a absolvenților de clasa a VIII-a va avea loc pe 24 iulie (nu pe 16 iulie, așa cum fusese stabilit prin Ordinul de Ministru din 2020). De asemenea, completarea opțiunilor din fișele de înscriere pentru admiterea 2021 se va desfășura în intervalul 16-22 iulie (față de 8-14 iulie, cum se stabilise inițial). Nu în ultimul rând, au intervenit modificări care țin de depunerea dosarelor candidaților. 

Potrivit edupedu.ro, depunerea fizică a dosarelor se va organiza în acest mod: „Pentru realizarea unei planificări privind accesul persoanelor în unitatea de învățământ, în scopul depunerii dosarului de înscriere, părintele/reprezentantul legal trebuie să-și exprime intenția de depunere a dosarului, prin telefon sau e-mail, în prima zi prevăzută în calendar pentru această etapă”. Totodată, depunerea dosarelor poate fi realizată și prin poștă (cu confirmare de primire) sau electronic, prin email (se va efectua scanarea documentelor), iar celor ce au depus dosarele în aceste moduri le va fi comunicată situația înscrierii fie telefonic, fie prin email. Toți cei care optează pentru această depunere a dosarelor le vor depune și fizic în unitățile de învățământ în care candidații au fost admiși până cel târziu pe 24 septembrie 2021.

Calendarul pentru admiterea la liceu 2021 poate fi regăsit și în Broșura Admitere la liceu 2021-2022, ce a fost elaborată de inspectoratele școlare județene. În afară de calendarul pentru admitere, în broșură sunt disponibile și alte informații utile pentru candidați și pentru părinți, precum: 

 • forme de învățământ
 • precizări ce țin de admiterea în alte județe (candidații pot participa la repartizarea computerizată doar într-un singur județ)
 • susținerea probelor de verificare a aptitudinilor
 • modele de fișe de înscriere pentru admiterea la liceu 2021
 • planul de școlarizare pentru clasa a IX-a (pentru filiera teoretică, tehnologică, vocațională, pentru învățământul seral, pentru cel cu frecvență redusă, pentru învățământul special)
 • modul în care se realizează înscrierea candidaților
 • model de fișă de înscriere în învățământul dual și profesional pe locurile speciale pentru etnia rromă sau pentru candidații cu CES etc.

Candidații din București pot afla detalii despre admiterea la liceu 2021 în București din Broșura „Admiterea la învățământul liceal de stat 2021-2022” postată pe site-ul ISMB.

Calendarul admiterii la liceu pentru anul școlar 2021-2022 presupune următoarele etape:

 • 10-14 mai 2021: Transmiterea în unitățile de învățământ gimnazial a broșurilor ce cuprind informații despre admitere
 • 21 mai 2021: Transmiterea la Ministerul Educației a broșurilor de admitere din fiecare județ (în formă electronică și tipărită)
 • 17 mai-11 iunie 2021: Ședințe/acțiuni de instruire cu elevii și părinții pentru prezentarea procedurilor de admitere și a planului de școlarizare (acestea se pot desfășura și prin mijloace electronice de comunicare)
 • 16 iunie 2021: Transmiterea de către unitățile de învățământ gimnazial din Municipiul București/din celelalte județe a bazei de date ce cuprinde mediile generale de absolvire a claselor V-VIII
 • 17 iunie 2021: Transmiterea de către comisiile de admitere județene/comisia de admitere din Municipiul București a bazei de date cu mediile generale de absolvire a claselor V-VIII pentru absolvenți către Comisia națională de admitere
 • 13 iulie 2021: Transmiterea de către Comisia națională de admitere către comisiile județene de admitere a bazei de date cu mediile de admitere și a ierarhiei mediilor în județe
 • 14 iulie 2021: Completarea, în secretariatele unităților de învățământ, a fișelor de înscriere cu numele/codul unităților de învățământ gimnazial, cu datele personale ale candidaților, cu mediile generale de absolvire, cu notele și mediile obținute la Evaluarea Națională, cu mediile de admitere (acestea vor fi preluate din aplicația informatică centralizată)
 • 15 iulie 2021: Va fi anunțată ierarhia absolvenților de clasa a VIII-a din București și din celelalte județe
 • 16-22 iulie 2021: Completarea opțiunilor în fișele de înscriere la liceu de către candidați, în prezența părinților și a diriginților; introducerea în baza de date computerizată a datelor din fișe; verificarea datelor înscrise în fișele de înscriere și corectarea eventualelor erori
 • 22 iulie 2021: Transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul județean de admitere, dar și a listei absolvenților ce nu participă la repartizarea computerizată
 • 23 iulie 2021: Verificarea și corectarea eventualelor erori din bazele de date
 • 24 iulie 2021: Repartizarea computerizată a absolvenților claselor a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la începutul anului școlar 2021-2022; comunicarea rezultatelor și afișarea, în unitățile de învățământ gimnazial, a locurilor rămase neocupate
 • 25-28 iulie 2021: Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ în care candidații au fost repartizați
 • 29 iulie 2021: Unitățile de învățământ liceal vor transmite situația locurilor rămase libere după prima etapă de repartizare computerizată; se vor afișa locurile rămase libere (inclusiv a celor destinate candidaților de etnie rromă sau a celor cu CES); înscrierea candidaților pentru probele de aptitudini/ probele de verificare a cunoștințelor de limba maternă/limba modernă (inclusiv a celor de etnie rromă sau cu CES)
 • 30 iulie 2021: Vor avea loc probele de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor la limba maternă sau la o limbă modernă
 • 2 august 2021: Afișarea rezultatelor la aceste probe și rezolvarea eventualelor contestații
 • 29 iulie- 4 august 2021: Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către candidații ce solicită înscrierea  pe locurile speciale pentru etnia rromă sau pentru CES
 • 29 iulie-5 august 2021: Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de candidații ce au fost repartizați în prima etapă de admitere, dar care nu și-au depus dosarele în termen; completarea opțiunilor de către cei ce nu au fost prezenți la prima etapă de repartizare computerizată sau care, deși au participat, nu au fost repartizați computerizat; introducerea în baza de date a datelor din fișa de înscriere, urmată de verificarea corectitudinii datelor și corectarea erorilor
 • 4-5 august 2021: Completarea opțiunilor în fișa de înscriere de către: candidații ce au fost respinși în liceele unde au avut loc probele de aptitudini, candidații ce au susținut probe de verificare a cunoștințelor la limba maternă/limba modernă, de către cei ce candidează pe locurile speciale pentru etnia rromă sau pentru CES, care au participat la a doua etapă de admitere computerizată, dar nu au fost repartizați sau au renunțat la locul obținut prin repartizare
 • 5 august 2021: Transmiterea datelor către Centrul Național de admitere
 • 6 august 2021: Repartizarea candidaților din cea de-a doua etapă de admitere; comunicarea rezultatelor; afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a locurilor rămase neocupate în unitățile de învățământ liceal din București și din celelalte județe
 • 6-7 august 2021: Depunerea dosarelor de către candidații repartizați în această etapă a repartizării computerizate
 • 7 august 2021: Se vor comunica locurile rămase libere, în unitățile de învățământ liceal, după a doua etapă a repartizării computerizate
 • 9-11 august 2021: Rezolvarea situațiilor speciale survenite după etapele de repartizare computerizată
 • 9-13 august 2021: Vor fi primite cererile de înscriere a candidaților ce au fost repartizați în primele două etape de admitere, dar care nu și-au transmis/nu și-au depus dosarele în termenul stabilit, a celor care nu au participat la etapele de repartizare computerizată, care au participat, dar nu au fost repartizați și a celor ce nu au susținut Evaluarea Națională. Candidații vor fi repartizați de către comisia județeană/ cea a Municipiului București de admitere printr-o procedură stabilită de comisiile de admitere județene/ de comisia de admitere a Municipiului București, care a fost însă publicată pe site-ul ISMB sau pe site-urile inspectoratelor școlare județene (până la 29 iulie 2021)
 • 16 august 2021: Se vor transmite către Centrul Național de admitere rezultatele repartizării

doua-adolescente-fericite-de-rezultatul-unui-test-sau-al-unui-examen

Rolul fișei de admitere la liceu 2021 este subliniat și în cadrul broșurilor de admitere, unde se specifică faptul că este esențial ca aceasta să fie completată cu codurile corecte și să existe un număr suficient de opțiuni. 

Surse: agerpres.ro, cdn.edupedu.ro, edu.ro, edupedu.ro, ismb.edu.ro, libertatea.ro, mediafax.ro, playtech.ro portalinvatamant.ro

Sursă poză principală: istockphoto.com

Surse foto: istockphoto.com, youtube.com

Articolul urmator
Cea mai dificilă întrebare pe care copilul tău ţi-o va adresa vreodată. Ştii cum să îi răspunzi?
Cea mai dificilă întrebare pe care copilul tău ţi-o va adresa vreodată. Ştii cum să îi răspunzi?

Noutăți de la Qbebe

Înscrie-te la newsletter-ul Qbebe și primești ultimele noutăți.

Va rugam sa completati campurile necesare.

  Alte articole care te-ar putea interesa

  Cum se calculeaza MEDIA DE ADMITERE la liceu. FORMULA DE CALCUL pentru 2021
  Cum se calculeaza MEDIA DE ADMITERE la liceu. FORMULA DE CALCUL pentru 2021

  Daca te-ai intrebat cum se calculeaza media de admitere la liceu, citeste in continuare. Cum se calculeaza media de admitere la liceu. Media de admitere, in baza careia se va face...

  Gata! S-a eliminat media claselor V-VIII din calculul mediei de admitere la liceu chiar din acest an școlar
  Gata! S-a eliminat media claselor V-VIII din calculul mediei de admitere la liceu chiar din acest an școlar

  Ministerul Educaţiei şi partenerii de dialog social au agreat în şedinţa Comisiei de Dialog Social să elimine media claselor V-VIII din calculul mediei de admitere la liceu,...

  Legea pentru dubla admitere la liceu nu este pe placul elevilor și părinților. „Este o povară pentru un copil de 14 ani"
  Legea pentru dubla admitere la liceu nu este pe placul elevilor și părinților. „Este o povară pentru un copil de 14 ani"

  Anunțarea unui proiect nou de lege al educației a revoltat atât elevii, cât și părinții acestora. În București, s-au strâns deja 600 de semnături...

  Cum ajunge un elev cu media 9,45 la Evaluare să nu intre la liceu. Greșeala majoră pe care o fac părinții
  Cum ajunge un elev cu media 9,45 la Evaluare să nu intre la liceu. Greșeala majoră pe care o fac părinții

  6.852 de elevi care au dat Evaluarea Națională în 2022 au rămas nerepartizați la liceu după afișarea rezultatelor. 15 dintre ei au avut medii de admitere peste 9.00, trei dintre...

  Vacanţa în Maroc: ce trebuie să ştii dacă plănuieşti un concediu în această destinaţie
  Vacanţa în Maroc: ce trebuie să ştii dacă plănuieşti un concediu în această destinaţie

  Marocul este o ţară fascinantă, care se remarcă nu numai prin peisaje, ci şi prin tradiţii locale deosebite şi prin ospitalitatea locuitorilor. De la oraşe imperiale, cu pieţe...

  Vaccinul de la 14 ani: tot ce trebuie să știi despre imunizarea la această vârstă
  Vaccinul de la 14 ani: tot ce trebuie să știi despre imunizarea la această vârstă

  În cadrul programului național de vaccinare se regăsește și vaccinul de la 14 ani, care reprezintă un rapel la dTpa-ul administrat în primii 5 ani de viață. Dacă...

  Boala gura mana picior. Tot ce trebuie sa stii despre aceasta boala a copilariei. Atentie, a inceput sezonul!
  Boala gura mana picior. Tot ce trebuie sa stii despre aceasta boala a copilariei. Atentie, a inceput sezonul!

  Boala gura mana picior este foarte des intalnita, mai ales in randul copiilor din colectivitate. Boala este o infectie virala ce cauzeaza ulcere bucale si bubite pe maini si talpi. Desi nu...

  Un azil "angajează" bebeluși pentru a ridica moralul seniorilor. Care este fișa postului
  Un azil "angajează" bebeluși pentru a ridica moralul seniorilor. Care este fișa postului

  Un azil de bătrâni ”angajează” copii mici pentru a-i înveseli pe vârstnici. În schimb, micuții vor primi scutece și lapte praf. Iată ce presupune...

  © 2023 Qbebe