Ghidul de reguli pentru redeschiderea şcolilor pe 8 februarie: condiții stricte pentru elevi și profesori

Ghidul de reguli pentru redeschiderea şcolilor pe 8 februarie: condiții stricte pentru elevi și profesori

Alina Nedelcu - Redactor Senior

În vederea redeschiderii unităţilor de învăţământ începând cu cel de-al doilea semestru al acestui an şcolar, Ministrul Educaţiei şi cel al Sănătăţii au realizat un proiect de ordin comun. Toate unităţile de învăţământ din ţară (cu excepţia celor din sistemul de ordine publică şi de apărare) vor trebui să ţină cont de el când odată cu reluarea cursurilor. Parcurge cu atenţie articolul de mai jos pentru a descoperi ce conţine ghidul de reguli pentru redeschiderea şcolilor  după vacanţa intersemestrială.

Proiectul de ordin comun al miniştrilor Educaţiei şi Sănătăţii a fost realizat cu următorul scop: „Prezentul ordin reglementează procedura și măsurile obligatorii privind prevenirea şi combaterea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 care se vor aplica în unitățile de învățământ preuniversitar/unitățile conexe/instituţiile de învățământ, în scopul asigurării dreptului la învăţătură şi a dreptului la sănătate, pentru beneficiarii primari ai dreptului la învăţătură, studenţi şi personalul din sistemul naţional de învăţământ” (Art.1, alineatul 1). Potrivit documentului, regulile se vor aplica şi pentru activităţile educative, recreative sau pentru cele remediale: „Prevederile alin.(1) se aplică în mod corespunzător şi pentru activităţile educative, recreative, pentru consolidarea competenţelor dobândite de elevi sau de accelerare a învăţării precum şi pentru activităţile de învăţare remedială desfăşurate în unităţile de învăţământ în cadrul programelor de tipul "Şcoală după şcoală.”

Un aspect menţionat în ghidul de reguli pentru redeschiderea şcolilor este legat de faptul că fiecare unitate de învăţământ trebuie să stabilească spaţiile care vor fi utilizate pentru desfăşurarea activităţilor didactice, dar şi pe cele destinate pentru izolarea temporară a celor ce vor fi suspecţi de o infecţie cu noul coronavirus: „Înainte de reluarea cursurilor, fiecare unitate de învățământ preuniversitar/ conexă/instituţie de învăţământ stabileşte spaţiile care pot fi folosite în procesul de învăţământ, precum şi spaţiul necesar ce va fi utilizat pentru izolarea temporară a cazurilor suspecte de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, identificate de cadrul medical din unitatea de învățământ preuniversitar/conexă/instituţia de învăţământ sau persoana desemnată de conducerea unităţii/instituţiei”.

copii-purtand-masca-de-protectie-in-sala-de-clasa

Stabilirea scenariilor în funcţie de care vor funcţiona unităţile de învăţământ

În vederea stabilirii acestor scenarii, ar trebui urmați pașii de mai jos, regăsiți în cadrul articolului 2 al ordinului:

 • „DSP/DSPMB informează, înainte de reluarea cursurilor, după vacanțele școlare/ universitare, inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti, denumit în continuare ISJ/ISMB, respectiv senatul universitar al instituţiei de învăţământ superior, comitetul judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă (CJSU/CMBSU) cu privire la situaţia epidemiologică la nivelul fiecărei localităţi, în vederea stabilirii scenariului de începere a cursurilor.
 • ISJ/ISMB transmite unităţilor şcolare/ conexe informarea DSP/DSPMB referitoare la situaţia epidemiologică la nivelul fiecărei localităţi, pentru stabilirea scenariului de funcţionare.
 • Scenariul de funcţionare al unităţii/instituţiei de învăţământ pe parcursul anului şcolar/universitar se va actualiza in functie de evolutia epidemilogica prin raportare la prevederile art.3.
 • Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ propune inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti aplicarea scenariului de organizare şi desfăşurare a cursurilor în unitatea de învăţământ, pe bază criteriului epidemiologic privind rata incidenţei cumulate la nivelul localității, respectiv numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori”

Scenariile după care pot funcționa unitățile de învățământ sunt:

 • Scenariul 1- Se va aplica acolo unde incidența cumulată a cazurilor de infectare cu noul coronavirus este, în ultimele 14 zile, mai mică sau egală cu 1/1000 locuitori. În această situație, toți elevii și preșcolarii din unitățile de învățământ pot participa la cursuri
 • Scenariul 2- Se va aplica dacă incidența cumulată a cazurilor de infectare cu noul coronavirus este, în ultimele 14 zile, mai mare de 1/1000 locuitori, dar mai mică sau egală cu 3/1000 locuitori. Este situația în care va fi vorba despre  „Participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a, a XIII-a, și a celor din anii terminali din învățământul profesional și postliceal, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor protecţie”
 • Scenariul 3- Presupune ca incidența cumulată a cazurilor de infectare cu noul coronavirus este, în ultimele 14 zile, să fie mai mare de 3/1000 locuitori. În acest caz, lucrurile se vor desfășura în felul următor: „Participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar; Participarea zilnică, în sistem online, a elevilor din celelalte clase/ani de studiu.”

Printre prevederile prezente în ghidul de reguli pentru redeschiderea școlilor se regăsește și cea potrivit căreia unitățile de învățământ pot avea aprobarea inspectoratelor școlare județene pentru ca orele să se desfășoare online, inclusiv în cazul scenariului 1, în anumite condiții: „în situații justificate de infrastructură și resursele existente, unitățile de învățământ/unitățile conexe pot desfășura activități didactice în sistem on-line cu aprobarea inspectoratului școlar județean/ISMB”.

În articolele 4 și 5 ale documentului se regăsesc și alte detalii privitoare la stabilirea scenariilor după care vor putra funcționa unitățile de învățământ:

 • „Inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Școlar al Municipiului Bucureşti şi DSP/DSPMB avizează propunerea consiliului de administrație a unităţii de învățământ preuniversitar/ conexe şi înaintează spre aprobare CJSU/CMBSU scenariul de funcţionare pentru fiecare unitate de învăţământ
 • Propunerea este fundamentată pe informarea DSP/DSPMB cu privire la situaţia epidemiologică la nivelul fiecărei localităţi, precum şi în funcţie de infrastructura şi resursele existente în fiecare unitate de învăţământ
 • Comitetul judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă emite hotărârea privind scenariul de funcţionare pentru fiecare unitate de învăţământ pentru reluarea cursurilor după vacanțele școlare”

Pregătirea pentru redeschiderea unităților de învățământ

În acest demers, se vor lua în considerare pașii stabiliți în articolul 6 al ordinului comun:

 1. „Organizarea și întreținerea spaţiilor astfel încât să se asigure distanțarea de 1 metru. În situația în care acest lucru nu se poate realiza, se va asigura distanțarea maxim posibilă, inclusiv prin amplasarea optima a mobilierului scolar;
 2. Stabilirea circuitelor funcţionale;
 3. Organizarea spaţiilor de recreere;
 4. Evaluarea necesarului de resurse umane;
 5. Asigurarea materialelor de curăţenie, igienă şi dezinfecţie;
 6. Asigurarea permanentă a unui stoc de rezervă de materiale de protecţie pentru elevi/studenți şi personal.”

Reguli pentru funcționarea unităților de învățământ

În anexa ordinului comun se aduc precizări ce țin de regulile care vor trebui aplicate în școli și în sălile de clasă. Printre cele mai importante se regăsesc:

 • „Organizarea circuitelor în interiorul şcolii prin demarcare cu benzi vizibile care să asigure “trasee prestabilite” de intrare, de deplasare în interiorul unităţii de învăţământ şi de părăsire a acesteia, facilitând păstrarea unei distanţe corespunzatoare între persoane
 • La intrarea în şcoală şi pe coridoare, precum si la intrarea în fiecare clasă vor fi aşezate dispensere/flacoane cu soluţie dezinfectantă pentru mâini
 • Uşile vor fi menţinute deschise, dacă este posibil, pentru a evita punctele de contact”

Cum vor funcționa clasele

În acest scop, se vor pune în aplicare aceste cerințe:

 • „Sala de clasă va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanţarea fizică de 1 metru între elevi. Dacă configurația sălii de clasă (suprafață, mobilier etc) nu permite distanțarea fizică de 1 metru, atunci spațiul va fi organizat astfel încât să se asigure distanța maxim posibilă între elevi
 • Deplasarea elevilor în interiorul instituţiei trebuie limitată prin alocarea aceleiasi săli unei clase de elevi, iar profesorii vor schimba sala de predare. Principiul de urmat este “1 clasă de elevi = 1 sală”
 • Va fi asigurată aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor timp de minimum 30 minute, apoi în timpul pauzelor minimum 10 minute şi la finalul zilei, ținând cont de temperatura exterioară
 • Se recomanda evitarea experimentelor practice care necesită mişcare şi/sau interacţiune strânsă între elevi
 • Elevii şi personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască in permanenta, atunci când se află în incinta unităţii de învăţământ
 • Schimbul de obiecte personale este interzis”

fetita-care-scoate-din-ghiozdan-in-clasa-un-dezinfectant

Reguli de organizare în curtea școlii

Se vor respecta următoarele reguli:

 • „Spaţiile derecreere prevăzute cu jucării de exterior vor fi curăţate, igienizate cu jet de apă şi apoi dezinfectate cu soluţii avizate pentru suprafeţe, zilnic şi înaintea începerii cursurilor fiecărui ciclu de învăţământ
 • Se va organiza mobilierul exterior (acolo unde este cazul) astfel încât să se păstreze distanţarea fizică”

Reguli de acces în unitățile de învățământ

Pentru siguranța din unitățile de învățământ, ghidul de reguli pentru redeschiderea școlilor prevede:

 • „Accesul şi fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în instituţia de învăţământ de către persoane desemnate la nivelul unitatii de învăţământ
 • Este recomandată intrarea prin mai multe căi de acces pentru a reduce fluxul de elevi
 • În cazul în care această separare nu este posibilă, respectarea distanţării fizice a persoanelor care intră în instituţia de învăţământ este esenţială
 • Căile de acces (de tip poartă sau uşă) vor fi menţinute deschise în timpul primirii elevilor pentru a limita punctele de contact
 • După dezinfecţia mâinilor, elevii vor fi îndrumați direct în sălile de clasă
 • Accesul persoanelor care nu au calitatea de elev sau angajat al unității de învățământ (părinţi, alţi însoţitori etc.) va fi interzis în afara cazurilor excepţionale, pentru care este necesară aprobarea conducerii unităţii de învăţământ.”

Cum se vor organiza grupurile sanitare

Din acest punct de vedere, regulile sunt:

 • Este obligatorie disponibilitatea permanenta a substanțelor dezinfectante si a prosoapelor din hârtie, de unică folosință; sunt interzise uscătoarele electrice de mâini şi prosoapele din material textil
 • Se va verifica realizarea curăţeniei zilnice şi a dezinfectării regulate a suprafeţelor atinse în mod frecvent (conform Planului de curăţenie şi dezinfecţie de la nivelul unității)”

Ce se va întâmpla cu elevii și cu profesorii cu vulnerabilități

Conform articolului 7 din ordinul comun, pentru aceștia se vor aplica regulile de mai jos:

 • „Personalul didactic din cadrul unităților de învățământ/conexe/instituțiilor de învățământ aflat în grupa de risc, respectiv vârstnici, persoane cu diabet zaharat sau alte boli cronice, persoane cu imunitate deficitară, poate desfășura activități didactice în sistem on-line numai în baza unei certificări emise de medicul de medicina muncii. În acest caz conducerea unității/instituției va adapta orarul școlar în mod corespunzător
 • Preşcolarii/elevii care fac parte dintr-o grupă de risc, respectiv cei diagnosticați cu boli respiratorii cronice severe, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilităţi, tratament imunosupresiv, cu avizul şi recomandările specifice ale medicului curant şi cu acordul scris al părinţilor, pot fi scutiți de prezența fizică la școală
 • Pentru preșcolarii/elevii menționați la alin (2), conducerile unităţilor de învăţământ vor identifica, după caz, soluţii pentru asigurarea procesului educaţional online
 • Conducerile unităților de învățământ au obligația să respecte măsurile de protecție şi cele de igienă recomandate tuturor elevilor, iar în situația preșcolarilor/elevilor menționați la alin. (2) să monitorizeze fiecare caz în parte
 • Preșcolarii/elevii menționați la alin (2), precum şi părinţii acestora, vor fi consiliaţi de medicii specialişti şi psihologii care îi au în îngrijire, în privinţa măsurilor suplimentare necesare
 • Preșcolarii/elevii care locuiesc împreună cu o persoană care face parte dintr-o grupă de risc, după o evaluare medicala a persoanei respective, daca aceasta nu a fost vaccinată şi exista riscul de contaminare cu SARS-CoV-2, pot să nu se prezinte fizic la şcoală, la recomandarea medicului curant și cu acordul părinților/reprezentantului legal
 • Pentru preșcolarii/elevii menționați la alin.(6), conducerile unităţilor de învăţământ vor asigura desfășurarea procesului educaţional în sistem online
 • Preșcolarii/elevii cu dizabilităţi, in functie de specificul afecţiunii, vor beneficia de adaptarea măsurilor de prevenţie în mod adecvat dizabilităţii specifice
 • Măsurile de protecţie pentru învăţământul special, atât pentru profesori, cât şi pentru elevi, vor fi adaptate nevoilor acestora, cu avizul DSP”.

În ce situații se va suspenda activitatea din unitățile de învățământ

Regulile în această situație se regăsesc în articolul 9 al ordinului comun și se referă la:

 • Dacă apare un caz de infectare cu noul coronavirus într-o clasă de preșcolari sau la ciclul primar- Cursurile se vor suspenda timp de 14 zile în clasa respectivă
 • Dacă există două cazuri confirmate în învățământul gimnazial, liceal, profesional sau postliceal- Și în acest caz se va dispune suspendarea cursurilor, timp de 4 zile, pentru clasa respectivă
 • Dacă apar îmbolnăviri în rândul cadrelor didactice, a personalului didactic auxiliar sau a celui nedidactic, acestea vor anunța conducerea unității de învățământ, care, la rândul ei, va anunța DSP/DSPMB (această instituție va deschide anchete epidemiologice și va decide dacă se impune sau nu carantinarea unității de învățământ)

Cine nu are nevoie să se prezinte la cursuri în unitățile de învățământ

Conform articolului 12, alineatul 2, din ordinul comun, nu se vor prezenta la cursuri:

 • „Cei care sunt confirmați cu SARS-CoV-2 și se află în izolare la domiciliu
 • Cei care sunt contacți direcți cu o persoană infectată sau care se află în perioada de carantină la domiciliu/carantină instuționalizată
 • Cei care așteaptă să fie testați sau au fost testați și așteaptă rezultatele sau locuiesc cu o persoană care a fost testată și care așteaptă rezultatele.”

Alte preveri semnificative incluse în proiectul de ordin comun (care va fi aprobat doar după consultarea Ministerului Educației), sunt, potrivit edupedu.ro, și:

 • „Elevii vor fi testați rapid cu teste antigen dacă prezintă simptome la școală DAR DOAR CU SEMNĂTURA PĂRINTELUI- acordul aparținătorilor”
 • Când va reveni în colectivitate după o infecție cu SARS-CoV-2, elevul va prezenta o adeverință de la medicul de familie

Surse: cdn.edupedu.ro, edupedu.ro, stirileprotv.ro

Sursă poză principală: istockphoto.com

Surse foto: istockphoto.com

Articolul urmator
OMS, reguli pentru educația sexuală la copii: la 4 ani învață despre masturbare și la 9 ani despre homosexualitate
OMS, reguli pentru educația sexuală la copii: la 4 ani învață despre masturbare și la 9 ani despre homosexualitate

Noutăți de la Qbebe

Înscrie-te la newsletter-ul Qbebe și primești ultimele noutăți.

Va rugam sa completati campurile necesare.

  Alte articole care te-ar putea interesa

  Primul caz de infectare cu COVID-19 în rândul elevilor, în București, de la redeschiderea școlilor! Ce măsuri au fost luate
  Primul caz de infectare cu COVID-19 în rândul elevilor, în București, de la redeschiderea școlilor! Ce măsuri au fost luate

  La doar câteva zile după reluarea cursurilor în mod fizic, a fost confirmat primul caz de infectare cu COVID-19 în rândul elevilor, la o școală din București!...

  Bani pentru profesori: vor primi 200 de lei în plus pe lună pentru fiecare elev care va face recuperarea materiei
  Bani pentru profesori: vor primi 200 de lei în plus pe lună pentru fiecare elev care va face recuperarea materiei

  Bani pentru profesori în plus prin Ordonanța de Urgență care prevede plata a 30 de milioane de euro (aprox. 146 milioane lei), din fonduri europene pentru orele de recuperare cu...

  Ministrul Educației despre redeschiderea școlilor și vaccinarea profesorilor: „Dacă nu suntem ipocriți...”
  Ministrul Educației despre redeschiderea școlilor și vaccinarea profesorilor: „Dacă nu suntem ipocriți...”

  Se redeschid sau nu școlile începând cu 8 februarie? Aceasta este întrebarea care zace de câteva zile pe buzele părinților și ale cadrelor didactice, care...

  Peste 500 de elevi și profesori au fost confirmați cu COVID de când s-au redeschis școlile
  Peste 500 de elevi și profesori au fost confirmați cu COVID de când s-au redeschis școlile

  Crește numărul cazurilor de COVID-19 în rândul elevilor și angajaților din educație! De când s-au redeschis școlile, peste 500 de elevi și profesori au fost testați...

  Mirela Vaida este revoltată! Cere redeschiderea școlilor: „Cum să lăsăm în ultimă instanță educația copiilor noștri?”
  Mirela Vaida este revoltată! Cere redeschiderea școlilor: „Cum să lăsăm în ultimă instanță educația copiilor noștri?”

  Mirela Vaida pune mare preț pe educația copiilor săi și cere redeschiderea scolior! Prezentatoarea emisiunii „Acces Direct” este nemulțumită din cauza măsurilor luate...

  Ce reguli stricte trebuie să respecte bona copiilor Ducilor de Cambridge
  Ce reguli stricte trebuie să respecte bona copiilor Ducilor de Cambridge

  Bona copiilor Ducilor de Cambridge nu este doar absolventa unei prestigioase școli destinate pregătirii bonelor, dar deține și numeroase abilități, utile nu doar pentru educarea...

  Educația online în România - peste 140.000 de elevi și 20.000 de profesori nu dispun de dispozitive digitale
  Educația online în România - peste 140.000 de elevi și 20.000 de profesori nu dispun de dispozitive digitale

  Zeci de mii de elevi și profesori din aproape 30 de județe nu au dispozitive digitale pentru o educație de calitate. Ministerul Educației nu a reușit să furnizeze încă...

  Zi liberă pentru profesori și elevi, în mijlocul săptămânii!
  Zi liberă pentru profesori și elevi, în mijlocul săptămânii!

  În fiecare an, pe data de 5 octombrie, este sărbătorită Ziua Internațională a Educației. Potrivit ordinului privind structura anului școlar actual și contractului colectiv de...

  © 2023 Qbebe