Rugăciunea pentru copilul bolnav pe care orice părinte trebuie să o știe

Rugăciunea pentru copilul bolnav pe care orice părinte trebuie să o știe

Mirela Floricescu - Redactor

Rugăciunea pentru copilul bolnav este un sprijin pentru părinții care trec prin momente delicate cu micuțul lor. Credința este cea care ne dă speranță și putere pentru a trece peste cele mai dificile perioade. Rugăciunile nu trebuie spuse doar de părinți pentru copii  lor, ci și de cei mici,  deoarece le conferă o stare generală de bine și îi liniștesc. Rugăciunile pentru copii trebuie spuse în caz de boală, dar trebuie rostite des și pentru protecție și ocrotire. Sfântul Stelian este cunoscut drept „ocrotitorul copiilor” și către el sunt înălțate rugăciuni în cazul copiilor bolnavi. Mai jos găsiți rugăciuni pentru copilul bolnav pe care trebuie să le știți și care au efecte miraculoase asupra sănătății copiilor.

Canon de rugăciune pentru copilul bolnav

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindeni eşti şi pe toate le împlineşti, Vistierul Bunătăţilor şi Dătătorule de Viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre! Amin!

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea întru credincioşia Ta, auzi-mă întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni dintre cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-Ți întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel Bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru Numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta, scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

femeie-imbracata-cu-un-pulover-alb-sta-cu-mainile-impreunate-si-se-roaga

Cântarea 1

Doamne, dacă voieşti, curăţeşte şi vindecă acest copil! Cel ce le rânduieşti pe toate spre mântuirea oamenilor, primeşte rugăciunea noastră pentru acest copil greu încercat de boală şi tămăduieşte-i durerile precum ştii. Nu-l lăsa să se chinuiască, Doamne, ci ridică-l degrabă din boală, Tu, Care eşti Bun, Milostiv şi Iubitor de oameni.

Doamne, dacă voieşti, curăţeşte şi vindecă acest copil! Doamne Iisuse Hristoase, mare este mulţimea celor pe care i-ai vindecat, că orbii au văzut, surzii au auzit, muţii au vorbit, şchiopii au mers pe picioarele lor. Cine oare nu s-a vindecat alergând la ajutorul Tău? Te rugăm, Doamne, tămăduieşte-l şi pe acest copil bolnav!

Cântarea a 3-a

Doamne, dacă voieşti, curăţeşte şi vindecă acest copil! Nu cei sănătoşi au nevoie de doctor, ci cei bolnavi! De multe ori alergăm la doctori nepricepuţi şi în loc de tămăduire boala devine mai grea. Doamne, Doctorul sufletelor şi al trupurilor noastre, ajută-ne să găsim doctorii potriviţi, ca acest copil să se însănătoşească grabnic.

Doamne, dacă voieşti, curăţeşte şi vindecă acest copil! S-au înmulţit vrăjitorii care înşală lumea, zicând că au putere de la Dumnezeu. Doamne, fereşte-ne de cursele lor şi Te rugăm vindecă-l şi pe copilul acesta.

Cântarea a 4-a

Doamne, dacă voieşti, curăţeşte şi vindecă acest copil! Nu suntem vrednici să intri sub acoperământul nostru, Doamne, dar spune numai un cuvânt şi se va tămădui acest copil! Te rugăm cu zdrobire de inimă, învaţă-ne să credem în puterea Ta dătătoare de viaţă, care a vindecat în chip minunat sluga sutaşului.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Toţi Sfinţii care aţi primit de la Dumnezeu darul tămăduirii şi în chip minunat aţi vindecat bolnavii, pentru acest copil rugaţi-vă în faţa Celui a cărui putere tămăduieşte orice neputinţă. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Tu ştii durerea inimilor noastre şi durerea acestui copil şi de aceea Te rugăm tămăduieşte-l cu sfintele Tale rugăciuni, aşa cum i-ai tămăduit de nenumărate ori pe cei care, în rugăciune, au alergat la Tine!

Cântarea a 5-a

Doamne, dacă voieşti, curăţeşte şi vindecă acest copil! Fie ţie după credinţa ta! - i-ai spus orbului, vindecându-i vederea şi umplându-l de bucurie. Te rugăm, Doamne, nu după puţina noastră credinţă, ci după marea Ta dragoste de oameni să tămăduieşti acest copil, ca să-Ţi mulţumească şi să Te slăvească în veci!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Sfinte Ioan, Botezătorul Domnului, care din pruncie ai lepădat bucuriile acestei lumi şi ţi-ai trăit viaţa în nevoinţă, ocroteşte-l pe acest copil şi ajută-l să rabde cu credinţă încercările pe care le îngăduie Bunul Dumnezeu. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Preasfântă Fecioară, dacă va fi biruit de durere şi de deznădejde acest copil ridică-l Tu şi alină-i suferinţele, acoperindu-l cu darul Tău.

Cântarea a 6-a

Doamne, dacă voieşti, curăţeşte şi vindecă acest copil! Doamne dacă voieşti, poţi să mă curăţeşti! - a spus leprosul închinându-se Ţie. Credem, Doamne, că de e Voia Ta, va primi tămăduire grabnică şi acest copil.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Sfinte Stelian, nu ştim să ne rugăm ţie cu credinţă tare, dar îndrăznim să-ţi cerem ajutorul pentru copilul acesta, ştiind că eşti mare ocrotitor al copiilor. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! O, Maică Preasfântă, am auzit minunile Tale şi ne-am bucurat! Am auzit milele Tale şi sufletele noastre întristate au primit alinare! Am crezut în ajutorul Tău şi niciodată nu ne-ai lăsat ruşinaţi! Te rugăm ajută-l şi pe copilul acesta! Lăudată să fii Maică Preasfântă, în vecii vecilor!

Cântarea a 7-a

Doamne, dacă voieşti,curăţeşte şi vindecă acest copil! De ce vă tulburaţi şi plângeţi, copila n-a murit, ci doarme! - le-ai spus, Doamne Iisuse, celor care plângeau moartea fiicei lui Iair, şi ei s-au îndoit, neştiind cine era Cel care le vorbea. Alungă de la noi necredinţa şi îndoiala, şi Te rugăm, Doamne, tămăduieşte-l şi pe copilul acesta!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Sfinte Ierarh Nicolae, cum ai purtat de grijă celor trei fiice ale omului cel greu încercat de sărăcie şi le-ai izbăvit de păcatul pierzător de suflete, aşa să porţi de grijă şi acestui copil, ferindu-l de toată boala sufletească şi trupească. Şi acum și în pururea și în vecii vecilor! Amin! Mare e tristeţea Ta, Maică Preacurată, când fiii Tăi după dar, cad în mrejele păcatului. Veghează ca o mamă şi asupra acestui copil, ca nu cumva să-şi întineze sufletul, ci să crească sub îndrumările Tale, pe căile bine plăcute lui Dumnezeu.

Cântarea a 8-a

Doamne, dacă voieşti, curăţeşte şi vindecă acest copil! Câţi părinţi ştiu să-şi crească cu evlavie copiii şi pun bunătăţile sufleteşti mai presus de cele trupeşti? Mulţi îşi cresc copiii departe de Biserică, deschizând astfel uşa necazurilor şi a durerilor! Te rugăm, Doamne, alină şi suferinţa acestui copil!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Sfinţilor Părinţi Ioachim şi Ana, care ocrotiţi familiile credincioase, cereţi de la Dumnezeu vindecare pentru acest copil încercat de boală, ca nu cumva să fie biruit de deznădejde. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Să nu sufere acest copil din cauza păcatelor părinţilor, ci să primească alinare de la Tine, că eşti Maică Cerească a tuturor celor care Te cheamă în ajutor.

Cântarea a 9-a

Doamne, dacă voieşti, curăţeşte şi vindecă acest copil! Doamne Iisuse Hristoase, nici un folos nu va avea acest copil, dacă va dobândi doar tămăduirea trupească. Chiar dacă noi nu ştim că de multe ori sufletele sunt mai bolnave decât trupurile, Te rugăm pe Tine, Doamne, să dai vindecare sufletească şi trupească şi acestui copil.

Doamne, dacă voieşti, curăţeşte şi vindecă acest copil! Mântuieşte, Doamne, poporul Tău, mântuieşte-i pe toţi cei ce ţin dreapta credinţă şi mântuieşte-l precum ştii pe acest copil, păzindu-l în adevăr până în ultima zi a vieţii sale.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!

Rugăciunea mamei pentru copilul bolnav

„Nu cei sănătoşi au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. Dar de multe ori bolnavii aleargă la doctori nepricepuţi. Și, în loc să fie tămăduită, boala devine mai grea. Călăuzeşte-ne Tu, Doamne, Cel ce eşti Doctorul sufletelor şi al trupurilor, să găsim doctorii potriviţi pentru ca acest copil să dobândească grabnică însănătoşire. Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, şi după mulţimea îndurărilor Tale. Șterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, ca să fiu îndreptăţit întru cuvintele Tale şi să biruieşti când vei judeca Tu. Aducându-ne aminte de cuvintele Mântuitorului, Care atunci când Îl răstigneau l-a dat în grija ta pe ucenicul Său iubit, şi prin aceasta şi pe toţi cei ce cred în El, gândindu-ne la acest copil care suferă, îndrăznim a spune şi noi acestea: Preasfântă Maică, iată copilul tău, tămăduieşte-l şi ocroteşte-l precum ştii. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Amin!”

o-mama-si-un-copil-stau-si-se-roaga-unul-in-fata-celuilalt-la-apus-pe-iarba

Rugăciune pentru copilul bolnav

„Te rugăm, Doamne, vindecă durerea acestui copil, robul Tău (numele). Alungă de la el toată boala şi toată neputinţa. Tu, Care eşti doctor al sufletelor şi al trupurilor, arată şi acum puterea milostivirii Tale. Vindecă-l pe el, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, cu rugăciunile pe care le înalţi înaintea Fiului tău şi Dumnezeului nostru. Vindecaţi-l pe el, Sfinţilor care aţi primit de la Dumnezeu darul tămăduirii şi aţi vindecat mulţime de bolnavi. O, Doamne Iisuse Hristoase, primeşte puţina noastră rugăciune pentru copilul acesta (numele), stinge-i focul ce l-a cuprins, încetează-i boala, ridică-l din patul durerii, întru slava Numelui Tău. Că Tu eşti Cel care vindeci neputinţele, Hristoase Dumnezeule, şi Ţie slavă Îţi înălţăm în vecii vecilor. Amin!”

o-femeie-blonda-imbracata-cu-o-maleta-neagra-sta-cu-mainile-impreunate-la-cap-si-se-roaga-langa-un-pat-de-spital-in-care-este-o-fetita-legata-la-aparate-si-invelita-cu-o-patura-portocalie

Rugăciune către Sfântul Stelian - ocrotitorul copiilor

Cine a fost Sfântul Stelian?

Sfântul Stelian sau „ocrotitorul copiilor” este sărbătorit în fiecare an pe data de 26 noiembrie. Născut în secolul al VI-lea într-o familie bogată din Adrianopole (Turcia de astăzi), Sfântul Stelian își descoperă iubirea față de biserică încă din copilărie. După moartea părinților săi, el își donează toată averea săracilor și alege să se retragă la o mănăstire. Prima minune pe care a înfăptuit-o pentru copii a fost alungarea prin rugăciune a unei molime cumplite, care îi ucidea în principal pe cei mici. După acel moment, Sfântul Stelian era vizitat frecvent de femei care nu puteau să rămână însărcinate sau de părinți ai căror copii erau foarte bolnavi. Dacă vreți să treceți pe la moaștele Sfântului Stelian, pentru a vă ruga pentru copii, trebuie să știți că ele sunt depuse la Biserica Sfântul Stelian – Lucaci din București.

icoana-cu-sfantul-stelian-ocrotitorul-copiilor

Rugăciune către Sfântul Stelian

„Cuvioase Părinte Stelian, sprijinitorul și călăuzitorul în rugăciunile noastre, patimile trupești biruind și împreună cu îngerii locuind, privești neîncetat mărirea cea gătită sfinților, de lumina cerească umplându-te. Acum, în slava cerească viețuind și înaintea împăratului Hristos stând, nu uita pe credincioșii care cu îndrăzneală înalță rugaciuni și cer sprijinul tău. Cel ce de la sânul maicii tale ai fost sfințit, și vas ales al Duhului Sfânt te-ai arătat, luând sub ocrotirea ta pe mame și pe copii, ferindu-i de întristare și de boală, arată-te grabnic vindecător al suferințelor și al bolilor sufletești și trupești ale celor ce te laudă pe tine. Cel ce din pustiul Paflagoniei ai facut loc de preamărire a Sfintei Treimi, fă și din pustiul inimilor noastre țarină bineplacută a harului dumnezeiesc, în care să înflorească crinii cei mântuitori ai credinței și să se înmulțească roadele sfințitoare ale faptelor bune; ocrotește cu rugăciunile tale familiile și pe copiii noștri, cerând de la Milostivul Dumnezeu iertare de păcate, sănătate și mântuire, că prin tine și împreună cu tine să lăudăm numele cel sfant al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin!”

Rugăciuni pentru sănătate

Mai jos găsiți cele mai puternice rugăciuni pentru sănătatea părinților și a copiilor.

1. Rugăciune pentru sănătate către Fecioara Maria

„Preasfântă, Preacurată şi Preaminunată Fecioară şi Maică a Domnului nostru Iisus Hristos, Te rugăm ascultă rugăciunea nevrednicilor robi (numele) şi vindecă-ne pe noi, pe cei din familiile noastre şi pe toţi suferinzii din lumea asta bolnavă, de bolile grele, de bolile ştiute şi neştiute de noi. Fie ca toţi creştinii să Te preamărească şi să Te preacinstească pe Tine, iar noi să avem tot ajutorul cel bun, sfânt şi ceresc. Îţi mulţumim Maică Sfântă pentru vindecare, pentru tot ajutorul Tău, pentru mijlocirea Ta la Preabunul Dumnezeu, că Tu eşti scară la Cerul Sfânt, pentru rugăciunile noastre şi ajutor nemijlocit în cererile noastre cele îndreptăţite. Amin!”

o-cruce-de-lemn-este-pusa-pe-o-carte-de-rugaciuni-deschisa-iar-asupra-lor-este-o-lumina-calda-galbena

2. Rugăciune cu efecte miraculoase pentru sănătate

„Doamne, către Tine îmi deschid sufletul, în Tine am nădejde și credință și cu a Ta putere ma întăresc în fața necazurilor vieții. Căile Tale, Doamne, arată-mi și cărările Tale ma învață. Binecuvântarea Ta, care Cuvântul ai zidit în lume, să fie pururea cu mine și familia mea. Doamne, nori grei de suferință s-au abătut asupra capului meu, dă-mi mila Ta și iartă Doamne, păcatele mele, căci multe sunt. Ridică Doamne piatra grea ce îmi zdrobește umerii și lasă Lumina Sfântă să ne încălzească sufletele, mie și familiei mele. Alungă Doamne toate nenorocirile și dă-ne în schimbul lor Iubirea Ta eternă. Vindecă Doamne suferințele mele și ale familiei mele. La Tine, Preabunule Doamne, alerg și mă rog: vino grabnic și mă mântuie cu puterea Ta, cu mila Ta și ne apără Doamne, pe mine și familia mea, de cel rău, de vrăjmași și de boli. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!”

Toate rugăciunile pentru copilul bolnav trebuie rostite cu multă credință în suflet, pentru ca cel mic să aibă parte de toată ocrotirea. Rugăciunile pot fi citite și copiilor care nu suferă de vreo boală pentru a fi sănătoși și fericiți în viitor.

Surse: libertateapentrufemei.ro, doxologia.ro, crestinortodox.ro, adevarul.ro

Surse foto: istockphoto.com, instagram.com/bogateancalin/

Articolul urmator
Iubirea și durerea unei mame nu cunoaște limite. Povestea unei femei care ar fi făcut orice pentru copilul ei bolnav
Iubirea și durerea unei mame nu cunoaște limite. Povestea unei femei care ar fi făcut orice pentru copilul ei bolnav

Noutăți de la Qbebe

Înscrie-te la newsletter-ul Qbebe și primești ultimele noutăți.

Va rugam sa completati campurile necesare.

  Alte articole care te-ar putea interesa

  Băița de după botez: ce trebuie să știe orice proaspăt părinte
  Băița de după botez: ce trebuie să știe orice proaspăt părinte

  Băița de după botez este un obicei cu rădăcini adânci în popor. Prima băiță după botez mai este cunoscută sub numele de scăldată sau scoaterea din mir. Pentru băița...

  Cinci conversații pe care orice părinte trebuie să le aibă cu copilul adolescent
  Cinci conversații pe care orice părinte trebuie să le aibă cu copilul adolescent

  Pe măsură ce copilul tău înaintează în vârstă, ți se face adesea dor de momentele adorabile din primii săi ani de viață, când prin discuțiile voastre...

  Ce trebuie să știe orice părinte despre "funny gas". "O singură doză poate fi fatală"
  Ce trebuie să știe orice părinte despre "funny gas". "O singură doză poate fi fatală"

  Gazul ilariant sau „funny gas” este utilizat frecvent ca drog de către adolescenții cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani. Consumul a crescut în timpul...

  Viața cu suzetă: argumente pro și contra pe care orice părinte trebuie să le audă
  Viața cu suzetă: argumente pro și contra pe care orice părinte trebuie să le audă

  Aveți în minte imaginea cu un bebeluș care plânge și se calmează imediat ce primește suzeta, nu-i așa? Ei bine, acest obiect-minune îl ajută pe cel mic să se...

  25 de maniere pe care copilul trebuie sa le stie pana la 7 ani
  25 de maniere pe care copilul trebuie sa le stie pana la 7 ani

  In calitate de mamica, esti permanent preocupata sa-i asiguri puiului tau cea mai buna educatie. Inca de cand este mic, incepi sa-l inveti sa salute, sa utilizeze "cuvintele magice"...

  3 lucruri pe care copilul chiar nu trebuie să le ştie
  3 lucruri pe care copilul chiar nu trebuie să le ştie

  Care sunt lucrurile pe care copilul chiar nu trebuie să le ştie? Ce lucruri vorbim în preajma lui sau cu el, şi nu realizăm că îl pot afecta negativ?

  5 lucruri pe care orice mamă de preșcolar ar trebui să le știe
  5 lucruri pe care orice mamă de preșcolar ar trebui să le știe

  O mamă de peste hotare, care este și consilier parental, dezvăluie care sunt cele mai importante 5 lucruri pe care ar trebui să le știe toți părinții care au copii preșcolari.

  Ce înveți, ca părinte, când ai un copil bolnav constant
  Ce înveți, ca părinte, când ai un copil bolnav constant

  Întotdeauna este greu pentru o mamă să-și vadă copilul bolnav sau suferind în vreun fel. Dar ce se întâmplă când cel mic e bolnav tot timpul? Ne spune mama...

  © 2023 Qbebe