Burse mai mari pentru elevi ! Iată ce criterii s-au aprobat pentru acordarea lor

Burse mai mari pentru elevi ! Iată ce criterii s-au aprobat pentru acordarea lor

Alina Nedelcu - Redactor Senior

Pe parcursul acestei săptămâni, a apărut un nou ordin al Ministrului Educației cu privire la acordarea burselor pentru elevi în anul școlar 2022-2023. Parcurge cu atenție articolul de mai jos pentru a afla care sunt criteriile ce trebuie îndeplinite pentru a se obține oricare dintre burse: de merit, de performanță, de studiu sau de ajutor social. În același timp, trebuie să știi că încă de anul trecut valoarea acestora s-a modificat. Iată de ce sume pot beneficia în prezent elevii!

Elevii pot primi burse încă din primele zile ale noului an școlar

Secretarul de stat Florian Lixandru a anunțat că, începând cu acest an școlar, elevii își vor putea primi bursele pe data de 15 a fiecărei luni. O noutate este că elevii din clasele a V-a și din clasele a IX-a, care în anii trecuți puteau primi burse după primul semestru, au posibilitatea de a avea parte de ele încă de la începutul anului școlar. Potrivit „romaniatv.net”, Florian Lixandru a venit cu următoarele precizări:

„...elevii din gimnaziu care vin din învățământul primar vor putea primi bursă socială și bursa de studiu încă din prima zi a semestrului întâi. Pe baza calificativelor primite în clasa a IV-a, pot beneficia de burse de studiu și de burse sociale elevii care au obținut calificative de „bine” și „foarte bine” pe parcursul clasei a IV-a. Iar în ceea ce privește elevii de clasa a IX-a, bursa de studiu, bursa de merit și bursa socială se vor acorda pe baza mediei de admitere în liceu.”

trei elevi de clasele primare in uniforma plecand din curtea scolii

Care sunt condițiile ce trebuie îndeplinite pentru a primi bursa de merit

Ordinul 5379 din 2022 al Ministrului Educației prevede ca bursele de merit să fie acordate elevilor din clasele VI-XII din învățământul de stat. Criteriile ce trebuie îndeplinite pentru acest tip de bursă sunt:

 • Pentru elevii de clasa a IX-a: media de admitere în învățământul liceal sau profesional a fost cel puțin 9,50, iar în anul școlar anterior au avut cel mult 20 de absențe nemotivate;
 • Pentru elevii care nu sunt în clasa a IX-a: media generală a fost cel puțin 9,50 și s-au acumulat cel mult 20 de absențe nemotivate pe parcursul anului școlar anterior;
 • S-au obținut locurile I, II sau III în cadrul etapelor județene ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter tehnico-științific sau sportiv, ce au fost organizate la nivel național de Ministerul Educației;
 • În cazul învățământului vocațional de artă: s-au obținut locurile I, II sau III la etapele zonale/județene ale competițiilor naționale care au fost organizate de Ministerul Educației. 

Pentru obținerea unei burse de merit nu este necesar să se depună cerere și nici să se completeze anumite documente, fiind nevoie doar de propunerea dirigintelui și de atestarea rezultatelor prin documente școlare originale sau prin copii certificate conform cu originalul.

Cum se poate obține bursa de performanță

Noul ordin al Ministrului Educației prevede ca bursele de performanță să poată fi obținute atât de elevii din învățământul de stat, cât și de cei din învățământul particular. În privința criteriilor care trebuie îndeplinite, urmărește lista de mai jos:

 • Obținerea locului I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, tehnico-științifice sau sportive organizate de Ministerul Educației;
 • Obținerea locului I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației;
 • Calificarea în loturile naționale de pregătire pentru competițiile internaționale organizate de Ministerul Educației;
 • Obținerea locului I, II sau III la competițiile sportive internaționale la care participă loturile din țara noastră.

gimnasta adolescenta fericita pentru ca a castigat medalia de aur

La fel ca în cazul burselor de merit, nici pentru cele de performanță nu este nevoie să fie depusă o cerere specială, ci este suficientă propunerea diriginților. 

Ce criterii trebuie îndeplinite pentru a primi o bursă de studiu

Bursele de studiu pot fi primite de elevii din clasele V-XII și sunt condiționate atât de rezultatele elevului, cât și de veniturile familiei sale, astfel: venitul mediu lunar net pe membru de familie, în ultimele 3 luni anterioare depunerii cererii pentru bursă, trebuie să fie cel mult echivalentul salariului minim net pe economie. În același timp, trebuie să fie îndeplinite și aceste condiții:

 • Pentru elevii de clasa a V-a: în clasa a IV-a să fi avut doar calificativul „foarte bine” la toate materiile și să nu fi acumulat mai mult de 20 de absențe nemotivate pe tot parcursul anului școlar;
 • Pentru elevii de clasa a IX-a: media de admitere în învățământul liceal sau profesional să fie cel puțin 7,50 și să nu fi avut mai mult de 20 de absențe nemotivate în anul școlar anterior; 
 • În anul școlar anterior să fi obținut media generală de cel puțin 7,50 și să fi avut cel mult 20 de absențe nemotivate: acest criteriu este valabil pentru elevii care nu sunt în clasa a V-a sau a IX-a.

Pentru acordarea bursei de studiu este nevoie ca părinții/tutorii legali instituiți/reprezentanții legali ai elevilor minori să depună (la comisia de atribuire a burselor din unitatea de învățământ), în primele 20 de zile lucrătoare din anul școlar, o cerere. Aceasta trebuie să fie însoțită de acte ce dovedesc dreptul de acordare a bursei. 

Bursa de ajutor social

Se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat (cu frecvență), dar și celor ce sunt școlarizați la domiciliu sau care urmează cursurile la o școală de spital. 

Criteriile pentru bursa de ajutor social

Cei ce își doresc o asemenea bursă trebuie să îndeplinească oricare dintre condițiile enumerate:

 • Să fie orfani, aflați în întreținerea unui singur părinte (copil orfan de un părinte; copil adoptat de o singură persoană; copil cu tată declarat necunoscut; copil aflat în tutela exclusivă a unui părinte în urma divorțului) sau abandonați de părinți: referitor la aceștia din urmă, trebuie să beneficieze de o măsură de protecție specială (plasamentul/plasamentul de urgență) și nu se ia în calcul venitul lunar net al membrilor familiei;
 • Să fie proveniți din familii în care nu se realizează, pe membru de familie, în ultimele 12 luni anterioare cererii pentru bursă, un venit lunar net care să depășească 50% din salariul minim net pe economie: pentru stabilirea acestui venit se ține cont de toate veniturile cu caracter permanent, inclusiv de alocația pentru copii și de cea complementară. De asemenea, se ia în calcul salariul minim net pe economie de la data la care este depusă cererea;
 • Provin din mediul rural și sunt școlarizați într-o altă localitate deoarece nu au posibilitatea să studieze în cea de domiciliu: nici în acest caz bursa nu este condiționată de venitul lunar al familiei;
 • Să aibă deficiențe/afectări funcționale produse de diferite afecțiuni ale structurilor/funcțiilor organismului, de boli sau tulburări: spre exemplu, poate fi vorba despre orice boală/tulburare/afecțiune genetică/cronică/, pentru care este nevoie de tratament pentru cel puțin 6 luni, de îngrijiri paliative, de servicii de abilitare/reabilitate. Printre problemele de sănătate pentru care se poate acorda bursa de ajutor social se regăsesc: boli genetice, boala canceroasă, transplantul (de organe, de țesuturi, stările posttransplant), bolii ale structurii și funcțiilor aparatului urinar (cu sau fără insuficiență renală), boli ale structurii și funcțiilor sistemului imunitar, boli ale structurii aparatului cardiovascular și ale funcțiilor sale, boli ale structurii aparatului respirator și ale funcțiilor sale, boli ale laringelui, boli ale structurilor și funcțiilor senzoriale, boli/tulburări ale sistemului nervos și ale funcțiilor mentale, boli ale structurilor și funcțiilor sistemului digestiv, metabolic și endocrin, boli ale structurii și funcțiilor aparatului locomotor (corespunzătoare mișcării), boli de piele (ale structurii, funcțiilor și anexelor tegumentului).

Acte necesare pentru elevii care doresc să obțină bursa de ajutor social pe caz de boală

În vederea obținerii bursei este nevoie de documentele de mai jos:

 • Cerere-tip: de la secretariatul unității de învățământ/de pe site-ul unității de învățământ. Este necesar și un dosar-plic;
 • Certificat medical în original, eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie/medicul din unitatea de învățământ;
 • Declarație în care se menționează numărul membrilor familiei și ocupația lor;
 • Copie după certificatul de naștere sau după buletinul de identitate pentru fiecare membru al familiei (cu mențiunea „conform cu originalul” pe fiecare pagină).

Acte necesare pentru cei care au nevoie de bursa socială întrucât sunt crescuți de un singur părinte sau sunt abandonați de părinți (pentru ei a fost instituită o măsură de protecție specială)

Actele de care este nevoie sunt:

 • Cerere-tip: de la secretariatul unității de învățământ/de pe site-ul unității de învățământ. Este necesar și un dosar-plic;
 • Declarație în care se menționează numărul membrilor familiei și ocupația lor;
 • Copie după certificatul de naștere sau după buletinul de identitate pentru fiecare membru al familiei (cu mențiunea „conform cu originalul” pe fiecare pagină);
 • O copie după sentința de divorț/hotărâre judecătorească de încredințare a copilului/declarație notarială a părintelui care crește singur copilul/copie legalizată după actul ce prevede instituirea măsurii speciale de protecție.

tata si fiu aflati intr-un birou in fata unei doamne si pregatindu-se sa completeze un document

Acte necesare pentru cei care solicită bursă de ajutor social întrucât provin din familii cu venituri reduse

În acest scop, trebuie să se aducă în unitatea de învățământ următoarele documente:

 • Adeverință în original cu venitul lunar realizat de fiecare membru al familiei pe ultimele 12 luni și, dacă este cazul, cu valoarea tichetelor de masă;
 • Dacă este cazul, talon de pensie, de șomaj sau de pensie alimentară;
 • Copie după taloanele cu alocația/alocația complementară;
 • Adeverințe de la instituțiile de învățământ pentru frații care sunt tot elevi sau care sunt studenți;
 • Adeverință de venit fiscal pentru membrii familiei care nu sunt elevi/studenți (pentru anul trecut);
 • Declarație pe propria răspundere (în cazul persoanelor majore care nu au realizat venituri în ultimele 12 luni);
 • Documente din care să reiasă venitul din bursa acordată elevului și fraților elevului, dacă bursa s-a acordat fără întrerupere pe lunile respective ori o declarație pe propria răspundere care să demonstreze acest fapt;
 • Cerere-tip: de la secretariatul unității de învățământ/de pe site-ul unității de învățământ. Este necesar și un dosar-plic;
 • Declarație în care se menționează numărul membrilor familiei și ocupația lor;
 • Copie după certificatul de naștere sau după buletinul de identitate pentru fiecare membru al familiei (cu mențiunea „conform cu originalul” pe fiecare pagină).

Actele necesare pentru obținerea bursei de ajutor social de către elevii din mediul rural

Documentele care nu trebuie să lipsească sunt:

 • Copie după documentul cu domiciului elevului (de exemplu, cartea de identitate a elevului/părintelui);
 • Copie după certificatul de naștere sau după buletinul de identitate pentru fiecare membru al familiei (cu mențiunea „conform cu originalul” pe fiecare pagină); 
 • Cerere-tip: de la secretariatul unității de învățământ/de pe site-ul unității de învățământ. Este necesar și un dosar-plic;
 • Declarație în care se menționează numărul membrilor familiei și ocupația lor.

Care este valoarea burselor pentru elevi

Potrivit „Edupedu”, încă din octombrie 2021 s-a modificat valoarea burselor, iar cuantumurile lor minime sunt:

 • Bursa de performanță: 500 lei;
 • Bursa de merit: 200 lei;
 • Bursa de studiu: 150 lei;
 • Bursa de ajutor social: 200 lei.

Alte detalii pe care trebuie să le știi, cu privire la criteriile de acordare a burselor pentru elevi menționate în Ordinul de Ministru 5379, sunt și acestea:

 • Bursa de ajutor social se poate cumula cu celelalte tipuri de burse;
 • Bursele de ajutor social se primesc și în timpul vacanțelor școlare;
 • Cei care pot primi atât bursă de merit, cât și de performanță și de studiu trebuie să opteze pentru una dintre acestea;
 • Cei cu cerințe educaționale speciale pot obține oricare dintre tipurile de bursă, indiferent dacă beneficiază de o măsură de protecție socială sau nu.

Surse foto: istockphoto.com

Surse articol: adevarul.ro, cdn.edupedu.ro, edupedu.ro, educatieprivata.ro, romaniatv.net, tomisnews.ro

Articolul urmator
STUDIU: Tăticii cu chelie au șanse mai mari să se îmbolnăvească de o formă mai gravă de COVID-19. Iată explicațiile!
STUDIU: Tăticii cu chelie au șanse mai mari să se îmbolnăvească de o formă mai gravă de COVID-19. Iată explicațiile!

Noutăți de la Qbebe

Înscrie-te la newsletter-ul Qbebe și primești ultimele noutăți.

Va rugam sa completati campurile necesare.

  Alte articole care te-ar putea interesa

  Începerea cursurilor la 8 dimineața nu este benefică pentru elevi. Iată la ce oră se recomandă începerea școlii
  Începerea cursurilor la 8 dimineața nu este benefică pentru elevi. Iată la ce oră se recomandă începerea școlii

  „Trezește-te, trebuie să mergi la școală!” - o frază care, inevitabil, ne duce cu gândul la acele dimineți în care trebuia cum-necum să ne dezmeticim, să ne...

  Top 10 cele mai amuzante poze cu elevi care învaţă online
  Top 10 cele mai amuzante poze cu elevi care învaţă online

  Pentru a înţelege mai bine cum reacţionează copiii din întreaga lume la învăţarea în sistem online, parcurge şi articolul de mai jos. Cu siguranţă că te vei...

  Un viitor tată a ales numele perfect pentru copilul său urmărind aceste 12 criterii
  Un viitor tată a ales numele perfect pentru copilul său urmărind aceste 12 criterii

  Să alegi numele copilului nu este un demers tocmai la îndemână, cu atât mai mult cu cât viitorii părinți au preferințe diferite. În aceste condiții, se...

  Copiii mai mari ar trebui să se implice în creșterea fraților mai mici: Da sau nu?
  Copiii mai mari ar trebui să se implice în creșterea fraților mai mici: Da sau nu?

  Pe măsură ce o familie se lărgește, părinții pot ajunge să se întrebe cum ar trebui să procedeze pentru a putea face față cât mai bine numeroaselor sarcini pe care le...

  Zodiile care sunt cele mai mari mincinoase
  Zodiile care sunt cele mai mari mincinoase

  Unele persoane au o capacitate uimitoare de a-i manipula pe cei din jur și de a se juca cu mintea lor datorită naturii lor rele și viclene. Aceste ființe sunt extrem de răutăcioase și...

  Cele mai mari manipulatoare! Zodiile care te învârt pe degete ca la circ
  Cele mai mari manipulatoare! Zodiile care te învârt pe degete ca la circ

  Fiecare dintre noi apelăm, într-o oarecare măsură, la tehnici de manipulare atunci când vrem să obținem ceva. Însă există persoane care sunt maestre în...

  Sunt învățătoare și iată de ce nu le voi spune niciodată copiilor mei că desenele lor sunt frumoase
  Sunt învățătoare și iată de ce nu le voi spune niciodată copiilor mei că desenele lor sunt frumoase

  O profesoară de arte plastice a dezvăluit motivele pentru care nu le spune niciodată copiilor ei că sunt „buni la desen”, chiar și atunci când desenele lor sunt...

  Adriana Bahmuţeanu recunoaşte despre copiii ei: "Este mult mai bine să stea cu tatăl lor. Sunt băieţi. Au nevoie de tatăl lor"
  Adriana Bahmuţeanu recunoaşte despre copiii ei: "Este mult mai bine să stea cu tatăl lor. Sunt băieţi. Au nevoie de tatăl lor"

  Cunoscuţi pentru relaţia lor tumultoasă, Adriana Bahmuţeanu şi Silviu Prigoană au divorţat ultima dată în urmă cu 5 ani. Conflictul dintre cei doi s-a agravat după ce...

  © 2023 Qbebe