Se măresc din nou alocațiile. Data de la care copiii vor primi mai mulți bani

Se măresc din nou alocațiile. Data de la care copiii vor primi mai mulți bani

Andrada Popa

Alocațiile copiilor vor fi majorate din nou. Dacă pe 1 ianuarie 2021 acestea s-au mărit cu 20%,  alocaţia pentru copiii cu vârste între 2 şi 18 ani ajungând la suma de 214 lei pe lună, se pare că în ianuarie 2022 va urma o nouă mărire.

Mărirea alocațiilor 2021

Iniţial se stabilise ca, în acest an, alocaţiile pentru copii să crească în două tranşe, cu câte 20%. Ulterior, Senatul a modificat o Ordonanţă de Urgenţă a fostului guvern condus de Ludovic Orban, stabilindu-se că acestea vor fi mărite într-o singură tranşă, cu 20%. În baza acestei modificări, alocaţiile pentru copii în 2021 au crescut cu 20% de la 1 ianuarie. Această creştere a presupus ca valoarea acestora, pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 18 ani, să fie de 214 lei lunar, faţă de 185 lei, cât a fost alocaţia de stat pentru aceştia după creşterea anterioară, din toamna anului 2020. Scopul este ca alocaţiile copiilor să crească până în iulie 2022 cu un procent de 60%, ajungând, pentru cei cu vârsta între 2 şi 18 ani, la 300 de lei lunar. Alocaţiile de stat pentru copii nu sunt supuse regimului de impozit pe venit.

Următoarea majorare a alocaţiilor copiilor va fi făcută de la 1 ianuarie 2022, tot cu 20%, aşa cum prevede amendamentul care a fost depus la legea de adoptare a ordonanţei, cea adoptată de Senat și aflată în dezbatere la Camera Deputaților, așa cum susține preşedintele Camerei, Ludovic Orban. 

"Coaliţia îşi menţine angajamentul de a realiza dublarea alocaţiilor conform legii. Am stabilit să crească alocaţiile. Următoarea creştere va fi de la 1 ianuarie 2022, aşa cum este amendamentul la legea de adoptare a ordonanţei care a trecut de Senat şi e în dezbatere la Camera Deputaţilor. (...) În cazul în care va fi atacată la Curte (legea - n.r), Guvernul trebuie să fie pregătit să emită ordonanţă de urgenţă", a susținut luni seara, Orban, la finalul şedinţei Coaliţiei de guvernare.

fetita-bucuroasa-cu-bani-in-mana

Alocaţii copii: până la ce vârstă?

Alocaţii copii până în 2 ani

Pentru copiii de până la 2 ani sau pentru cei de până în 3 ani (cu handicap) alocaţiile în 2021 au valoarea de 427 lei lună. În anul următor, intenţia este ca alocaţia pentru copiii de până la 2 ani, respectiv pentru cei de până la 3 ani (cu handicap), să ajungă la 600 de lei lunar.

Alocaţii copii peste 18 ani

Alocaţiile pentru copii în 2021 se acordă şi după împlinirea vârstei de 18 ani, cu condiţia ca tinerii să urmeze cursurile de zi unei forme de învăţământ liceal, organizat în condiţiile legii şi să nu repete anul şcolar (cu excepţia situaţiilor ce se leagă de probleme de sănătate, fapt care va trebui dovedit prin intermediul unor certificate medicale).

Alocaţii copii: acte necesare în 2021

Conform legislaţiei aflate în vigoare, alocaţia este acordată copiilor de până la 18 ani şi după împlinirea vârstei de 18 ani (în condiţiile menţionate mai sus), până la finalizarea studiilor, dacă au reşedinţa legală în România. În acelaşi timp, copiii cetăţenilor străini sau ai persoanelor fără cetăţenie, ce locuiesc pe teritoriul ţării noastre, au dreptul de a primi alocaţie, dar numai dacă locuiesc împreună cu părinţii.

Dacă au împlinit vârsta de 14 ani şi au acordul reprezentantului legal, copiii care au împlinit vârsta de 14 ani pot primi direct alocaţia. Acest lucru este valabil şi pentru tinerii ce au împlinit vârsta de 18 ani, fiind necesară o cerere în acest scop.

Alocaţiile pentru copii în 2021 vor ajunge la beneficiari dacă vor fi depuse şi înregistrate la primării (oraşului, municipiului, comunei, sectorului), de către reprezentanţii legali ai copiilor, actele necesare care să demonstreze că sunt îndeplinite condiţiile legale acordării acestui drept. Printre aceste acte se regăsesc:

 • O cerere tip
 • O copie xerox după cartea de identitatea/buletinul de identitate (câte una pentru fiecare părinte în parte)
 • Copie şi original certificat naştere copil
 • Copie şi original livret de familie (acesta trebuie să fie actualizat, în el trecându-se numele copilului la Oficiul de Stare Civilă)
 • Dacă este cazul, o copie hotărâre de încredinţare
 • Dacă este cazul, o copie hotărâre de adopţie
 • În situaţia în care unul/ambii dintre părinţi au/are reşedinţa într-un alt stat membru UE este necesară o copie acte de reşedinţă
 • În cazul în care alocaţia va fi virată într-un cont bancar, va fi necesar un extras de cont pe numele titularului

Pot fi solicitate şi alte acte, după caz:

 • certificat de căsătorie
 • hotărâre de divorţ
 • certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap
 • hotărâre judecătorească de încredinţare
 • hotărâre judecătorească de încredinţare în caz de adopţie
 • hotărâre judecătorească de plasament, de plasament în regim de urgenţă, de instituire a tutelei etc.

Pentru copiii născuţi în străinătate, pentru cei care au părinţii de naţionalităţi diferite şi/sau domicilii diferite, actele necesare pentru obţinerea de alocaţii în 2021 sunt:

 • Acte de identitate părinţi şi copil (carte de identitate/buletine, carte de identitate provizorie, paşaport, carte de rezidenţă, legitimaţie de şedere temporară) şi două copii xerox
 • Certificat de naştere copil (eliberat de autorităţile române- este nevoie de un certificat cu CNP, nu şi certificate traduse) plus copie xerox
 • Livret de familie (şi copie xerox)
 • O declaraţie notarială comună a ambilor părinţi, din care să reiasă următoarele: data intrării în ţară, motivul nedepunerii până în prezent a cererii acordării dreptului de primire a alocaţiei de stat, menţionarea că de la data naşterii şi până în prezent copilul s-a aflat permanent sub ocrotirea părinţilor şi locuieşte împreună cu ei, faptul că nu s-a beneficiat de prestaţii echivalente, de la autorităţile competente, de pe teritoriul ţării unde s-a născut copilul

Alocaţii copii: când intră lunar banii?

Şi în 2021, dreptul la alocaţiile pentru copii se acordă începând cu luna următoarea celei în care s-a născut copilul. Plata drepturilor se va efectua începând cu luna următoare depunerii cererii. În situaţia în care cererea este înregistrată ulterior lunii în care s-a născut copilul, plata alocaţiei se poate face şi pentru lunile anterioare, dar nu mai mult de 12 luni. Persoanele care primesc alocaţia de stat pentru copii au obligaţia să anunţe orice schimbare în privinţa componenţei familiei sau a domiciliului/reşedinţei, ce ar determina încetarea sau modificarea acordării dreptului copilului de a avea parte de acest beneficiu, în cel mult 15 zile de la apariţia acesteia.

Alocaţiile pentru copii în 2021 se plătesc prin mandat poştal sau prin transfer bancar în cont curent personal sau în cont de card. Ele se pot plăti următoarelor categorii de persoane:

 • Unuia dintre părinţi (în baza acordului acestora sau pe în baza deciziei autorităţii tutelare sau a unei hotărâri judecătoreşti părintelui care i-a fost încredinţat copilul)
 • Tutorelui
 • Curatorului
 • Persoanei căreia i-a fost încredinţat în plasament familial copilului (inclusiv unui asistent maternal sau unei persoane căreia copilul i-a fost încredinţat copilul)

Alocaţii copii în Europa în 2021

Iată ce valoare au alocaţiile de stat pentru copii, în 2021, în alte state de pe continentul european:

Germania

Alocaţia de stat pentru copii este cunoscută sub denumirea de "Kindergeld" şi se acordă necondiţionat atât copiilor de până la 18 ani, cât şi celor de peste 18 ani (până la 25 de ani), dacă sunt înscrişi într-o formă de învăţământ. Începând cu 1 ianuarie 2021, alocaţia de stat pentru copii a crescut cu câte 15 euro pentru fiecare copil dintr-o familie, ajungând astfel la:

 • 219 euro pentru primul şi al doilea copil
 • 225 euro pentru al treilea copil
 • Pentru fiecare copil, începând cu al patrulea, 250 euro

alocatia-pentru-copii-in-Germania-se-numeste-Kindergeld

Franţa

Şi aici alocaţiile de stat se acordă copiilor până la vârsta de 18 ani, dar ele sunt legate de numărul de copii dintr-o familie şi de veniturile acesteia. Alocaţiile de stat sunt destinate familiilor ce au cel puţin 2 copii (în acest caz, valoarea alocaţiei de anul trecută şi valabilă şi în acest an, se ridică undeva la 131,95 euro lunar). Dacă într-o familie sunt 3 copii, alocaţia lunară poate fi undeva la 301 euro, iar în cazul familiilor cu mai mult de 3 copii, pentru fiecare copil dintr-o familie se mai acordă încă aproximativ 169 euro.

Olanda

Spre deosebire de Franţa, în Olanda nu se ţine cont de veniturile părinţilor pentru acordarea alocaţiilor de stat pentru copii. Plata alocaţiilor se realizează la finalul fiecărui trimestru. Valorea lor depinde însă de vârsta copilului, iar pentru 2021, suma ce ar trebui primită de părinţii olandezi, se va ridica la:

 • Pentru copiii de până la 5 ani: 223,37 euro
 • Pentru copiii între 6 şi 11 an: 271,24 euro
 • Pentru copiii între 12 şi 17 ani: 319,10 euro

Luxembourg

Alocaţiile de stat pentru copii se acordă până la împlinirea vârstei de 18 ani. Există o alocaţie familială, în valoare de 265 euro lunar pentru fiecare copil. Această sumă este însă majorată cu câte 20 euro pentru un copil mai mare de 6 ani şi cu câte 50 de euro pentru un copil mai mare de 12 ani.

Finlanda

În această ţară scandinavă alocaţia de stat pentru copii se acordă până la vârsta de 17 ani. Suma pe care fiecare familie o încasează lunar creşte în funcţie de numărul de copii, în felul următor:

 • Pentru 1 copil: 94,88 euro
 • Pentru cel de-al doilea copil: 104,84 euro
 • Pentru cel de-al treilea copil: 133,79 euro
 • Pentru cel de-al patrulea copil: 163,24 euro
 • Pentru cel de-al cincilea copil şi pentru un număr mai mare de copii: 182,69 euro

Citeşte şi: Incredibil! Cum arată o şcoală din Finlanda! Când va fi şi la noi aşa?

Norvegia

Alocaţiile de stat pentru copii din această ţară sunt de 3 feluri:

 • Alocaţia (Barnetrygd)- Este cea care se acordă copiilor cu vârsta de până la 18 ani şi ajunge la un echivalent de aproximativ 109 euro lunar
 • Alocaţia extinsă (Utvidet Barnetrygd)- Este destinată părinţilor ce locuiesc singuri cu copilul, suma lunară fiind de aproximativ 218 euro lunar
 • Beneficiul pentru îngrijirea copilului- Este dedicat copiilor cu vârsta cuprinsă între 1 şi 2 ani, acordându-se pentru cel mult 11 luni, cu condiţia ca un copil să nu frecventeze grădiniţa sau să meargă acolo mai puţin de 20 de ore pe săptămână.  Pentru copiii între 13 şi 23 de luni, valoarea beneficiului poate ajunge la o sumă echivalentă cu aproximativ 674 euro

Surse: cae.public.lu, cleiss.fr, copilul.ro, digi24.ro, dgaspc5.ro, ec.europa.eu,  iamexpat.nl, kela.fi, kindergeld.org, norwaytoday.info, playtech.ro, rttax.com

Sursă poză principală: istockphoto.com

Surse foto: istockphoto.com

Articolul urmator
Elevii vor primi vouchere culturale de minim 250 de lei: proiect legislativ adoptat de Senat
Elevii vor primi vouchere culturale de minim 250 de lei: proiect legislativ adoptat de Senat

Noutăți de la Qbebe

Înscrie-te la newsletter-ul Qbebe și primești ultimele noutăți.

Va rugam sa completati campurile necesare.

  Alte articole care te-ar putea interesa

  S-a semnat ordonanța pentru creșterea alocațiilor. De când vor primi bani în plus copiii
  S-a semnat ordonanța pentru creșterea alocațiilor. De când vor primi bani în plus copiii

  Luna cadourilor vine cu vești bune! A fost semnată ordonanța privind majorarea alocațiilor de stat pentru copii, aşa cum a fost prevăzut și negociat în programul de guvernare....

  Alocațiile copiilor cresc de la 1 ianuarie! Cei cu vârste între 2 și 18 ani vor primi 12 lei în plus
  Alocațiile copiilor cresc de la 1 ianuarie! Cei cu vârste între 2 și 18 ani vor primi 12 lei în plus

  Începând cu 1 ianurarie 2023, alocațiile de stat ale copiilor în cu vârste cuprinse între 2 și 18 ani vor crește cu 5,1%. Asta înseamnă că se vor...

  Bani în plus pentru fiecare copil născut. Ce sume vor primi părinții din Botoșani
  Bani în plus pentru fiecare copil născut. Ce sume vor primi părinții din Botoșani

  Două primării din județul Botoșani au decis că este timpul ”să întinerască satele” și au implementtat programe care să ofere stimulente financiare pentru familiile...

  Alocațiile copiilor se vor da în funcție de veniturile părinților
  Alocațiile copiilor se vor da în funcție de veniturile părinților

  Alocațiile pentru copii s-ar putea acorda în funcție de veniturile părinților, a declarat preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, în cadrul şedinţei coaliţiei guvernamentale de...

  Ce sumă vor primi părinții în anul 2024 pentru alocațiile copiilor? Guvernul a decis!
  Ce sumă vor primi părinții în anul 2024 pentru alocațiile copiilor? Guvernul a decis!

  Începând de anul viitor, copiii vor primi alocații mai mari, în condițiile în care sumele alocate se vor majora conform cu rata medie anuală a inflației. Astfel,...

  Guvernul a dublat alocațiile pentru acești elevi. Iată cine la va primi și despre ce sume este vorba
  Guvernul a dublat alocațiile pentru acești elevi. Iată cine la va primi și despre ce sume este vorba

  Vești bune pentru elevii olimpici din România. Guvernul a decis să majoreze alocația zilnică printr-o Ordonanță de Urgență care duce la îndeplinire actul normativ...

  Mamele minore care merg la școală vor primi bani de la stat. „Încercăm să le ajutăm să-şi ia viaţa în piept"
  Mamele minore care merg la școală vor primi bani de la stat. „Încercăm să le ajutăm să-şi ia viaţa în piept"

  Mamele minore care își continuă studiile vor primi o bursă lunară de 700 de lei. Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse speră să desurajeze astfel abandonul...

  Bani de la stat pentru elevii de nota 10. Ce sume vor primi aceștia
  Bani de la stat pentru elevii de nota 10. Ce sume vor primi aceștia

  Vești bune pentru elevii din România! Statul oferă stimulente financiare între 1.000 și 3.000 de lei absolvenților care au obținut media 10 la Evaluarea Naţională, precum...

  © 2023 Qbebe