Indemnizația de creștere copil în 2019: acte și proceduri

Irina Olteanu - Redactor Senior

Indemnizația de creștere copil a suferit o serie de modificări în decursul timpului din punct de vedere legislativ și procedural. Iată ce acte trebuie depuse pentru a beneficia de ea în anul 2019, cum se calculează, precum și ce schimbări se întrevăd în viitorul apropiat cu privire la aceasta. Specialistul în resurse umane ne oferă o serie de recomandări imporante.

Cum se calculează indemnizația de creștere copil 2019

Indemnizația de creștere copil se calculează ca procent de 85% din media veniturilor nete înregistrate în ultimele 12 luni (nu neapărat consecutive) înainte de data de naștere a copilului. Plafonul minim sub care nu trebuie să scadă este de 1250 lei (stabilit din 1 ianuarie 2018), iar plafonul maxim la care poate ajunge este de 8 500 lei.

Modul de calcul concret al indemnizației este următorul: se adună ultimele 12 luni, anterioare lunii de naștere a copilului, apoi suma se împarte la 12. Rezultatul se înmulțește cu 85 și se împarte la 100.

Doamna Crenguța Nicolae, Consultant Resurse Umane la Manpower România, completează: "Vorbind despre indemnizația de creștere a copilului, vorbim despre Ordonanța nr. 111/2010, care este legea ce reglementează concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor. Ordonanța a fost actualizată în 2017 și prevede faptul că indemnizația lunară se stabilește în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni consecutiv din ultimii 2 ani anterior datei nașterii copilului. Anterior anului 2017, perioada maximă de acordare a stimulentului de inserție a copilului era de până la 2 ani, 3 ani pentru copiii cu handicap, iar odată cu această actualizare, pe lângă plafoanele minim, respectiv maxim, s-a modificat și durata maximă până la 3 ani, respectiv 4 ani în cazul copiilor cu handicap.

Dacă ambii părinți îndeplinesc condițiile de mai sus, pot beneficia de indemnizație, rămânând la latitudinea acestora, în funcție de calcule și avantaje, care din ei vor solicita.
Nu pot beneficia de indemnizație de creștere a copilului persoanele care înregistreaza și alte venituri în această perioadă, astfel:
- persoana primește diverse sume în baza legii, a contractului colectiv de muncă sau a contractului individual de muncă, acordate în perioada concediului pentru creșterea copilului, altele decât cele rezultate din desfășurarea efectivă a unei activități în perioada de concediu;
- cel îndreptățit primește indemnizatții în calitate de consilier local sau județean, indiferent de nivelul acestora;
- beneficiarul realizează, în decursul unui an calendaristic, venituri supuse impozitului, prin desfășurarea efectivă a unei activități în perioada de concediu, al căror nivel nu depășește de trei ori cuantumul minim al indemnizației.

Indemnizația lunară se stabilește în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni consecutiv din ultimii 2 ani anterior datei nașterii copilului. Ea nu poate fi mai mică de 85% din cuantumul salariului minim brut pe țară garantat în plată.
De la 1 ianuarie 2018, indemnizația lunaraă are o limită minimă de 1.250 de lei, iar limita maximaă de 8.500 de lei."

indemnizatia de crestere copil

Actele de care ai nevoie pentru indemnizația de creștere copil 2019

- Copia actului de identitate al solicitantului și a certificatul de naștere al copilului sau livretul de familie, certificate pentru conformitate cu originalul de persoana care primește documentele
- Acte doveditoare privind calitatea solicitantului și relația cu copilul/copiii pentru care solicită indemnizația
- Actele care să ateste veniturile obținute în ultimele 12 luni înainte de data nașterii copilului
- Dovada eliberată de angajator/organele competente privind veniturile realizate sau declarația unică
- Dovada privind suspendarea activității pentru perioada în care se solicită concediul pentru creșterea copilului

Oricare dintre părinții copilului poate beneficia de indemnizație, precum și persoana care l-a adoptat, are copilul în plasament sau în plasament în regim de urgență sau care a fost numit tutore. În municipiul București, plata alocațiilor, indemnizațiilor și stimulentelor, precum și soluționarea cererilor este efectuată de Agenția pentru Plăți și Inspecția Socială, iar Serviciul Alocații și Indemnizații are atribuții de primire, înregistrare, verificare și transmitere spre soluționare.

Există două variante pentru termenul de acordare al indemnizației:
- Începând cu ziua următoare celei în care încetează concediul de maternitate, dar nu mai devreme de ziua 43 de la data nașterii copilului, indiferent de persoana îndreptățită. Condiția este ca dosarul să fie depus în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată
- Începând cu data nașterii copilului, când cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată, pentru persoanele care nu îndeplinesc condițiile legale pentru acordarea concediului și a indemnizației de maternitate

indemnizatia de crestere copil in 2019

Doamna Crenguța Nicolae oferă următoarele informații: 

"Actele necesare:
- cerere (Anexa la HG nr.449/2016)
- actul de identitate al solicitantului, copie și original
- actul de identitate al celuilalt părinte, copie și original
- certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul, copie și original, hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției sau de încredințare a adoptției, hotăraârea judecătorească sau hotărârea comisiei pentru protecția copilului pentru măsura plasamentului iîn regim de urgența copie și original
- certificat de căsătorie, copie și original
- adeverință eliberată de angajator (Anexa la HG 449/24.06.2016) din care să rezulte că persoana îndreptățită: a realizat venituri salariale supuse impozitului pe venit, potrivit Codului Fiscal, timp de 12 luni consecutiv, în ultimele 24 luni anterior datei nașterii copilului, nivelul lunar al acestora (se va trece separat și valoarea bonurilor de masă), prima și ultima zi de concediu de maternitate, data împlinirii celor 42 de zile reprezentând concediul de lăuzie, prima zi de concediu de creșterea copilului.
Dacă un părinte dorește să se întoarcă în câmpul muncii în mai puțin de doi ani, va primi un stimulent de inserție. Stimulentul de inserție a fost stabilit la 650 lei. Astfel, cei care se întorc la muncă în condițiile menționate vor primi de la stat ajutor până când copilul împlinește 3 ani, respectiv 4 ani în cazul celor cu handicap.

Pe lângă normele impuse de ordonanță, un părinte care dorește să aplice pentru indemnizație trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

-să aibă cetățenie română

-să aibă domiciliul/reședința pe teritoriul României
-să locuiască în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile și se ocupă de creșterea și îngrijirea acestuia/acestora
Este important de menționat faptul că dreptul de concediu de creștere a copilului nu este transferabil de la un părinte la altul. Dacă ambii părinți au dreptul la acesta, regula este ca cel puțin o lună din perioada totală a concediului este alocată uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept. Astfel că, dacă mama intră în concediul de creștere, tatăl trebuie să stea și el în concediu, în locul mamei, cel puțin o lună, și invers.

Calendarul depunerii actelor, în vederea obținerii indemnizației:

- indemnizația se acordă începând cu ziua următoare celei în care încetează concediul de maternitate, dar nu mai devreme de a 43-a zi de la data nașterii copilului, indiferent de persoana îndreptățită care solicită dreptul, dacă dosarul este depus în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată

- începând cu data nașterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condițiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate și a indemnizației aferente
- începând cu data adopției, a instituirii tutelei, plasamentului sau încredințării, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care s-au aprobat ori, dupa caz, s-au instituit măsurile de protecție a copilului
- de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situații, inclusiv pentru cazul în care cererea a fost depusă peste termenele prevăzute mai sus (fără compensații retroactive)

Nu cunosc cazuri de persoane împuternicite, din experiența mea de până acum.

În ceea ce îi privește pe părinți, i-aș sfătui să se informeze cât mai bine, să solicite și să depună actele în termenul legal, pentru a evita situațiile neplăcute. Cele mai multe probleme referitoare la obținerea indemnizației pleacă tocmai de la cele două deficiențe amintite mai devreme." 

Proiect de lege recent despre indemnizația pentru creștere copil

Un proiect de lege, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, care a primit votul decisiv al Camerei Deputaților, urmărește creșterea limitei de venituri impozabile ce pot fi obținute simultan cu indemnizația de creștere a copilului, fără ca părintele beneficiar să piardă dreptul la ea. Limita prevăzută este de 6250 lei, respectiv de cinci ori cuantumul minim al indemnizației. Până în prezent limita veniturilor era de trei ori cuantumul minim. Singura regulă prevăzută de lege este ca persoana care beneficiază de indemnizația de creștere copil să nu mai realizeze alte venituri în perioada respectivă. În caz contrar poate fi suspendat dreptul la indemnizație din ziua imediat următoare. Există câteva excepții de la regulă prevăzute de ordonanță:

"persoana primește diverse sume în baza legii, a contractului colectiv de muncă sau a contractului individual de muncă, acordate în perioada concediului pentru creşterea copilului, altele decât cele rezultate din desfăşurarea efectivă a unei activităţi în perioada de concediu;

• cel îndreptățit primeşte indemnizaţii în calitate de consilier local sau judeţean, indiferent de nivelul acestora;
• beneficiarul realizează, în decursul unui an calendaristic, venituri supuse impozitului, prin desfăşurarea efectivă a unei activităţi în perioada de concediu, al căror nivel nu depăşeşte de trei ori cuantumul minim al indemnizaţiei."

O altă schimbare importantă prevăzută de ordonanță este că dacă indemnizația calculată pentru al doilea concediul de creștere copil, solicitat la mai puțin de un an de la încheierea concediului anterior, are o valoare mai mică decât indemnizația anterioară, solicitantul va primi indemnizația primită în cazul concediului anterior.
Acest proiect va putea intra în vigoare după ce legea este promulgată de Președinte și publicată în Monitorul Oficial.

Surse: www.avocatnet.ro; https://a1.ro; www.protectiacopilului6.ro

Noutăți de la Qbebe

Înscrie-te la newsletter-ul Qbebe și primești ultimele noutăți.

Va rugam sa completati campurile necesare.

  Alte articole care te-ar putea interesa

  Ai copil de înscris la școală? A fost publicat calendarul de înscrieri și proceduri
  Ai copil de înscris la școală? A fost publicat calendarul de înscrieri și proceduri

  Calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021 a fost publicat în Monitorul Oficial. 8 iulie este data de începere a...

  De ce legea din Suedia privind concediul de crestere copil este perfecta
  De ce legea din Suedia privind concediul de crestere copil este perfecta

  Echilibrul intre munca si familie devine din ce in ce mai important, mai ales cand apare si un copil. Tarile nordice sunt printre tarile care ofera cele mai bune conditii pentru proaspetii...

  Vitaminele de care orice copil are nevoie în perioada de creștere
  Vitaminele de care orice copil are nevoie în perioada de creștere

  Mulți părinți se întreabă care este aportul potrivit de vitamine și minerale de care au nevoie copiii lor pentru a crește sănătos. Ce trebuie ei să știe este că necesarul de...

  Ministrul Muncii, mesaj important pentru mamele aflate în concediu de creștere copil:
  Ministrul Muncii, mesaj important pentru mamele aflate în concediu de creștere copil:

  Ministrul Muncii și Protecției Sociale, a postat pe Facebook un anunț despre ce se întâmplă cu mamele aflate în concediu pentru creștere copil.

  O mamă nu s-a putut trata de cancer pentru că nu avea acte de identitate. Cinci copii au rămas orfani
  O mamă nu s-a putut trata de cancer pentru că nu avea acte de identitate. Cinci copii au rămas orfani

  Întrucât nu a avut acte de identitate, mama a cinci copii nu a putut beneficia de accesul la serviciile medicale corespunzătoare pentru a se putea trata de cancer. Parcurge cu...

  Copiii sănătoși devin greu adoptabili în acte. Cum se ocupă angajații de la Protecția Copilului de adopții
  Copiii sănătoși devin greu adoptabili în acte. Cum se ocupă angajații de la Protecția Copilului de adopții

  Angajații de la Protecția Copilului riscă amenzi usturătoare după ce s-a constat că nu fac mai nimic pentru a le găsi o familie copiilor abandonați! Peste 8.000 de copii sunt...

  Amprenta anală: tot ce trebuie să știi despre rolul și etapele acestei proceduri
  Amprenta anală: tot ce trebuie să știi despre rolul și etapele acestei proceduri

  Prezența paraziților intestinali este o problemă des întâlnită în rândul copiilor, iar metodele prin care pot fi detectați acești paraziți sunt variate. Dat...

  Taberele EKA - o experienţă de creştere sufletească şi intelectuală
  Taberele EKA - o experienţă de creştere sufletească şi intelectuală

  Descoperă experienţa de creştere sufletească şi intelectuală pe care le-o puteți oferi copiilor la început de an.

  © 2022 Qbebe