Dezbatere in cadrul miscarii nationale Si eu traiesc sanatos!- SETS

QBebe

23 mai 2011, Bucuresti. Miscarea nationalã "Si eu trãiesc sãnãtos!" - SETS, iniþiatã de cãtre Fundaþia PRAIS, are ca obiective prevenirea obezitãþii infantile ºi promovarea stilului de viaþã sãnãtos în rândul familiilor. În cadrul dezbaterii SETS, cu tema "Impactul schimbãrii stilului de viaþã al familiei, în prevenirea obezitãþii infantile", au participat peste 100 de invitaþi, membrii Consiliului ªtiinþific SETS, cadre didactice din Bucureºti, profesori coordonatori, directori de ºcoli, inspectori, alãturi de medici rezidenþi, studenþi din cadrul UNEFS ºi membrii Romalimenta.

 


Impactul schimbãrii stilului de viaþã al familiei, în prevenirea obezitãþii infantile

Miºcarea are ca parteneri instituþii: Ministerul Sãnãtãþii, Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului, Inspectoratul ªcolar al Municipiului Bucureºti; organizaþii: Comitetul Olimpic ºi Sportiv Român, UNEFS, Federaþia Românã de Atletism, Federaþia Românã de Diabet, Nutriþie ºi Boli Metabolice, Societatea Românã de Nutriþie; asociaþia Romalimenta ºi Carrefour.

Numai în perioada martie 2011 - iunie 2012 vor beneficia de educare, informare ºi activare peste 50.000 elevi din ciclul primar, cu vârste între 9 ºi 12 ani din 206 ºcoli din Bucureºti, 1.200 profesori, 200.000 de pãrinþi ºi rude. În urmãtorii 5 ani, miºcarea SETS va cuprinde 250.000 elevi, 6.000 profesori ºi 1.000.000 membrii de familie din marile oraºe din România. La aceºtia se vor adãuga, prin accesul la informaþiile aflate pe portalul www.sets.ro ºi prin campanii de informare publicã, peste 3 milioane de cetãþeni, inclusiv copii.

"Tema dezbaterii a avut la bazã subiecte abordate în cadrul simpozionului internaþional European Epode Network - EEN de la Bruxelles, la care au participat reprezentanþi din 23 de þãri printre care ne-am numãrat ºi noi. Miºcarea „ªi eu trãiesc sãnãtos!" - SETS a fost viu aplaudatã ºi integratã în grupul de 8 þãri membre EEN care dezvoltã programe naþionale de prevenire a obezitãþii infantile ºi de promovare a stilului de viaþã sãnãtos. Aceastã recunoaºtere internaþionalã este o mare reuºitã. Ea este posibilã datoritã alianþei puternice de valori naþionale care sprijinã ºi susþine miºcarea timp de 5 ani" a declarat Silvia Bucur, Preºedinte Fundaþia PRAIS.

În cadrul reuniunii EEN de la Bruxelles, reprezentantul OMS a subliniat cã 1 milion de decese sunt provocate anual de inactivitatea fizicã în Europa, 41% dintre adulþi nu fac niciun fel de activitate fizicã moderatã în timpul sãptãmânii, 22% dintre fetele de 11 ani ºi 30% dintre bãieþi raporteazã cel mult o orã de activitate fizicã moderatã zilnic. Reprezentantul Comisiei Europene - DG pentru Sãnãtate ºi Consumatori - a arãtat importanþa dezvoltãrii acestui tip de proiecte în ºcoli pentru a creºte nivelul de activitate fizicã ºi a oferi alternative pentru o viaþã sãnãtoasã întregii familii, precum ºi importanþa parteneriatului public - privat în cadrul acestor proiecte. Reprezentantul OCDE a marcat importanþa investiþiei în proiecte sustenabile de promovare la nivel naþional a educaþiei pentru un stil de viaþã sãnãtos.

În cadrul dezbaterii de la Bucureºti, membrii Consiliului ªtiintific al SETS au expus cauzele ºi soluþiile pe care le avem pentru a schimba obiceiurile de stil de viaþã al familiilor din þara noastrã. Aurora Liiceanu, psiholog, a evidenþiat influenþa pe care o are tradiþia gastronomicã localã asupra familiei ºi modelul parental reprezentat de pãrinte, care este copiat de copii. Prof. Dr. Gabriela Roman a subliniat cã epidemia de obezitate la nivel mondial este o temã complexã, nu se poate reduce la dietã. Trebuie luate în considerare aspecte multiple, cum ar fi genetica: mulþi copii obezi au pãrinþi, sau bunici supraponderali. Prof. Dr. Gabriela Radulian a reiterat importanþa respectãrii celor 3 mese din timpul zilei, beneficiile consumului zilnic de fructe ºi legume proaspete, alãturi de activitãþile fizice. Prof. Dr. Mariana Graur a spus cã sunt cercetãri care aratã cã lipsa vitaminei D sau lipsa orelor de somn ne influenþeazã greutatea, menþionând, totodatã, cã în 2 facultãþi de medicinã din þarã au fost reintroduse specializãrile în nutriþie. Astfel, vom avea curând un corp medical tânãr ºi specializat în domeniu.

Gabriela Szabo, Vicepreºedinta FRA, a solicitat implicarea directã a profesorilor de sport, a corpului profesoral, al primãriilor, în promovarea sportului în ºcoli ºi în timpul liber. Diversificarea metodelor de activare a elevilor la orele de sport este necesarã. Scutirea de la orele de sport trebuie sã se bazeze numai pe situaþii medicale reale - corpul fiind fãcut pentru miºcare. Gabriela a marcat ºi importanþa pãstrãrii bazelor sportive în oraºe. Carmen Trocan a reiterat faptul cã sportivii olimpici sunt adevãrate modele pentru tânãra generaþie, de aceea COSR se implicã activ în miºcarea SETS.

Conf. Dr. Ovidiu Gavrilovici a recomandat timpul de calitate ce trebuie oferit de familie copiilor, în contextul vieþii citadine ºi al stresului. Mâncatul compulsiv al copilului poate avea la bazã ºi lipsa de afecþiune sau de atenþie, certurile din familie, de la masã. Sedentarismul vieþii de la bloc poate fi compensat cu o orã de miºcare pe stradã sau în parc cu familia. Camelia Pârvan de la Institutul de Sãnãtate Publicã, a vorbit despre importanþa calitãþii alimentelor: consumatorul trebuie sã citeascã cu atenþie eticheta produselor alimentare. Prof. Rãzvan Cãlugãreanu - Inspector ISMB, a susþinut sportul în ºcoli ca fiind foarte important, alãturi de celelalte materii.

La final, participanþii au votat majoritar "pentru" moþiunea dezbaterii, considerând cã în România este o prioritate schimbarea obiceiurilor de stil de viaþã al familiei, pentru prevenirea obezitãþii infantile. Rezultatele dezbaterii SETS de la Bucureºti vor fi comunicate de cãtre Fundaþia PRAIS reprezentanþilor celorlalte 7 þãri din grupul EEN.

De la lansarea miºcãrii naþionale "ªi eu trãiesc sãnãtos!" pe 1 martie 2011, Fundaþia PRAIS a diseminat în 206 ºcoli din Bucureºti 28.635 cãrþi educaþionale pentru elevii din clasele a II-a ºi a III-a, 2.3 tone de material didactic extracuricular oferit gratuit elevilor, 4.030 afiºe, 26.735 calendare educaþionale ºi scrisori deschise SETS pentru pãrinþi ºi cadre didactice. La 2 luni de la lansare, portalul miºcãrii www.sets.ro este vizitat din 32 de þãri ºi are peste 43.000 de vizualizãri ale paginilor. În miºcare s-au înscris voluntar, în cadrul "Cluburilor SETS - Miºcare ºi Distracþie" din ºcoli, 105 cluburi care au reunit 3.115 membri. În magazinele Carrefour din Bucureºti, Fundaþia PRAIS a oferit gratuit 200.000 calendare SETS cu mesaje educaþionale legate de stilul de viaþã sãnãtos. Tot aici, se difuzeazã spotul radio ºi, în curând, clipul publicitar SETS. În plus, miºcarea a fost partenerã a Campionatului Naþional de Atletism pentru Copii, organizat anual de FRA, la care au participat peste 750 de sportivi între 8 ºi 12 ani. În aceste zile au loc 3 lecþii deschise în ºcoli, animate de echipe de studenþi din cadrul UNEFS, la care vor participa în total peste 180 de elevi.

Despre Fundaþia PRAIS
În anul 2002, compania de consultanþa PRAIS Corporate Communications a creat Fundaþia PRAIS, pentru a susþine 4 mari cauze: Stilul de viaþã sãnãtos, Stilul de viaþã ecologic, Dezvoltarea personalã ºi Economia sustenabilã, obiective aliniate noilor valori mondiale LOHAS - "Lifestyle of Health and Sustainability" ale cãror iniþiatoare în România este. PRAIS a derulat în aceºti ani 15 proiecte de marketing social precum Lumea nutriþiei! - program educaþional la nivel naþional desfãºurat pe o perioadã de 8 ani, câºtigãtor al IPRA Golden World Awards ºi Grand Prize la Tokyo în 1999, în cadrul cãruia, peste 300.000 de elevi din 28 de oraºe au învãþat despre nutriþia sãnãtoasã; SPA - Siguranþa Produselor Alimentare, implementat timp de 4 ani, 1 milion de elevi implicaþi, 15 seminarii ºi dezbateri derulate în þarã; Cluburile de miºcare ºi distracþie - 5 ani, 162 de cluburi ºcolare organizate de cãtre elevi; 8.850 de elevi ºi profesori implicaþi; 30.000 de membri ai familiei; Mic dejun cu cereale - 5 ani, 970 de ºcoli implicate, în 11 oraºe importante, 70.000 de elevi ºi 3.100 de profesori; Miºcarea naþionalã de plantãri "Milioane de Oameni, Milioane de Copaci" - 5 ani, recunoscutã de UNEP, peste 150.000 voluntari ºi 700 organizaþii implicate, peste 53 milioane copaci plantaþi în România - www.milioanedecopaci.ro.

Noutăți de la Qbebe

Înscrie-te la newsletter-ul Qbebe și primești ultimele noutăți.

Va rugam sa completati campurile necesare.

  Alte articole care te-ar putea interesa

  Mă simt vinovată, mă urăsc, fiecare zi e un chin. Cum să traiesc fără bebelușul meu?
  Mă simt vinovată, mă urăsc, fiecare zi e un chin. Cum să traiesc fără bebelușul meu?

  În mesajele redacției Qbebe a apărut un mesaj care ne-a răscolit sufletele. O mamă ne solicită ajutorul, nouă și cititoarelor noastre, pentru a trece peste cea mai mare durere...

  Tu le bifezi? Cele 30 de trăsături care confirmă că ești un individ sănătos psihic
  Tu le bifezi? Cele 30 de trăsături care confirmă că ești un individ sănătos psihic

  Sănătatea emoțională este foarte importantă mai ales în zilele noastre, când pandemia de coronavirus ne-a scos din zona noastră de confort, obligându-ne să ne...

  „Acum trebuie să trăiesc până la 107 ani”. Ce spune Cameron Diaz despre viața de mamă la 47 de ani
  „Acum trebuie să trăiesc până la 107 ani”. Ce spune Cameron Diaz despre viața de mamă la 47 de ani

  Să devii mamă pentru prima dată este o provocare în sine, dar a deveni mamă pentru prima dată în timpul „celei de-a doua jumătăți” a vieții tale vine la...

  Copilul meu m-a învățat să trăiesc în prezent și să mă bucur de ceea ce văd, aud, miros, simt ASTĂZI!
  Copilul meu m-a învățat să trăiesc în prezent și să mă bucur de ceea ce văd, aud, miros, simt ASTĂZI!

  Înainte de nașterea bebelușului îmi imaginam că o să fiu aceeași și după, dar cu un copil. Ei bine, nu! Copilul și toate întâmplările de după m-au schimbat...

  Flavia Mihășan a născut! Vedeta a adus pe lume un băiețel perfect sănătos!
  Flavia Mihășan a născut! Vedeta a adus pe lume un băiețel perfect sănătos!

  În urmă cu puțin timp, Flavia Mihășan a dat lumii cea mai frumoasă veste: a devenit din nou mămică! Una dintre cele mai sexy dansatoare din România a adus pe lume un...

  Oamenii care întârzie mereu sunt mai fericiți și trăiesc mai mult
  Oamenii care întârzie mereu sunt mai fericiți și trăiesc mai mult

  Studii recente au ajuns la concluzia că persoanele care au obiceiul să fie mereu în întârziere sunt mai fericite și au șanse mai mari să aibă o viață mai lungă...

  9 lucruri pe care sa le arunci daca vrei sa fii sanatos in 2022
  9 lucruri pe care sa le arunci daca vrei sa fii sanatos in 2022

  Intotdeauna se spera ca noul an sa fie macar putin mai bun decat precedentul. Asa se faca ca, in fiecare an, oamenii isi fac tot felul de promisiuni in ceea ce priveste sanatatea lor. Ca si...

  Eu nu sunt o persoană sau un lucru, nu mă poți vedea sau atinge, mă găsești în orice loc și trăiesc în Alex, Maria, Mihaela. Să îți spun poveștile lor
  Eu nu sunt o persoană sau un lucru, nu mă poți vedea sau atinge, mă găsești în orice loc și trăiesc în Alex, Maria, Mihaela. Să îți spun poveștile lor

  Te invit să jucăm un joc, ești de acord? Știu că nu ai mai jucat jocul acesta….și va fi interesant pentru tine. Va trebui să ghicești CINE SUNT! Și pentru ați fi mai ușor,...

  © 2022 Qbebe