Rugăciunea Sfintei Rita: de ce este bine să o rostim și cum ne ajută copiii

Rugăciunea Sfintei Rita: de ce este bine să o rostim și cum ne ajută copiii

Mirela Floricescu - Redactor

Sfânta Rita face parte din panteonul sfinților catolici, dar minunile înfăptuite de ea au făcut înconjurul lumii. De aceea, Sfânta Rita este considerată protectoarea tuturor celor care au nevoie de salvare. Iată mai jos rugăciunea Sfintei Rita pentru cazurile disperate, dar și toate informațiile pe care trebuie să le știi despre postul dedicat ei.

Postul Sfintei Rita 2022

Postul Sfintei Rita începe în prima zi de joi din luna februarie a fiecărui an. Postul se ține numai în zilele de joi începând cu luna februarie și până pe 22 mai, ziua în care a murit Sfânta Rita. Această perioadă de post în zilele de joi poartă numele de cununa de rugăciuni în cinstea Sfintei Rita din Cascia. În 2022, cununa de rugăciuni începe pe 3 februarie. Pe 22 mai există obiceiul de a împărți trandafiri bolnavilor și săracilor, adică oamenii pe care Sfânta Rita i-a iubit atât de mult. În fiecare zi de joi pe lângă post, trebuie rostită rugăciunea Sfintei Rita, dar și o altă meditație despre viața ei.

imagine-de-jos-cu-statuia-sfintei-rita-din-cascia

Condițiile îndeplinirii cununii:

 1. Cununa de rugăciuni durează 15 zile de joi consecutive.
 2. Spovedanie şi împărtăşanie la începutul cununii (3 februarie).
 3. Post în fiecare joi până la miezul nopții.
 4. Pomană săracilor sau liturghie pentru întoarcerea păcătoşilor.
 5. Răspândirea evlaviei către Sfânta Rita.
 6. Rostirea zilnică a rugăciunii de pentru cazuri disperate (de mai jos).
 7. Sfânta Rita este sfânta imposibilităţilor, deci noi, îndeplinind aceste condiţii, să avem încredere că vom fi ascultaţi.
 8. Meditaţiile sau cele 15 rugăciuni ale Sfintei Rita de mai jos, se spun timp de 15 zile de joi fără întrerupere.

Cele 15 rugăciuni ale Sfintei Rita

Postul Sfintei Rita nu poate fi îndeplinit fără cele 15 rugăciuni care trebuie spuse fără întrerupere în fiecare zi de joi. Rugăciunea de joi a Sfintei Rita trebuie spusă cu multă încredere că dorințele îți vor fi ascultate. Cununa de rugăciuni a fost instituită cu scopul de a cinsti durerea spinului pe care Sfânta Rita l-a avut în frunte timp de 15 ani. Iată mai jos cele 15 rugăciuni sau meditații ale Sfintei Rita pentru cele 15 zile de joi, care trebuie spuse împreună cu rugăciunea pentru cazuri disperate.

Joia 1

Să medităm despre naşterea Sfintei Rita. Părinţii, având o vârstă înaintată, n-au sperat să mai aibă copii. Ca prin minune, li s-a născut o fetiţă care la botez a primit numele Rita. În această săptămână, să cerem de la Iisus Mântuitorul să renaştem la viaţa harului, prin părere de rău pentru toate păcatele, ocolind chiar şi urmele aducătoare de păcat. Să ne străduim să fim cât mai desăvârşiţi şi asemănători sufletului curat al Sfintei Rita.

Joia 2

Să medităm despre dragostea Ritei pentru Iisus. Încă din fragedă copilărie, Rita dorea din toată inima să-L iubească pe Iisus. Această dorinţă îi creştea în suflet odată cu vârsta. Rita îşi găsea bucuria şi mângâierea în iubire, porunca fundamentală a Evangheliei. Taina vieţii are numai o singură cheie: iubirea. Ea rezolvă tainele cerului şi ale pământului. În săptămâna aceasta, să căutăm iubirea acolo unde a găsit-o Rita: în meditaţie şi mai ales în conversaţie cu cel Răstignit. Ea îl privea ore în şir în Preasfântul Sacrament, ascultându-I şoaptele care îi mângâiau sufletul blând.

Joia 3

Să medităm despre răbdarea îngerească a Sfintei Rita, plină de blândeţe faţă de cea mai sălbatică fiară – soţul ei - căruia îi suporta toate torturile fără murmur, cu cea mai mare umilinţă, din dragoste către Iisus cel răstignit pe cruce din iubire şi milă. Acest suflet evlavios, prin umilinţă, martiriu al răbdării, cu iubire şi rugăciuni necontenite, şi-a îndreptat soţul pe calea cea bună. Să încercăm şi noi, în această săptămână, să suportăm cu umilinţă si răbdare orice neajuns din partea aproapelui nostru, după pilda frumoasă a Sfintei Rita.

Joia 4

Să medităm despre supunerea Sfintei Rita faţă de legile bisericeşti. Ea îndeplinea cu cea mai mare sfinţenie poruncile Bisericii şi regulile ei, luminată fiind de cuvintele Sfântului Pavel: „Biserica sunteţi voi” (2 Cor. 3, 2). Zilnic stătea la picioarele altarului, îmbogăţindu-se cu roua cerească ce ieşea din gura preoţilor. Apoi, toate darurile primite în timpul liturghiei le revărsa şi asupra familiei sale greu încercate, cu toate că de Paşti, cu multă greutate reuşea să o ducă la spovedanie şi împărtăşanie. În acest fel de viaţă, toate amărăciunile ei se transformau în mângâiere divină.

Joia 5

Să medităm despre atenţia şi bunăvoinţa cu care-şi copleşea Rita aproapele. „Am fost flămând şi mi-aţi dat de mâncare. Tot ce aţi făcut acestor fraţi mai mici ai mei, mie mi-aţi făcut” (Mt. 25, 35-36), vor fi cuvintele Mântuitorului la Judecata din urmă. Sfânta Rita ne învaţă cu câtă grijă suntem obligaţi să ne purtăm față de sufletele care ne sunt încredinţate sau le întâlnim în viaţa de toate zilele, deoarece, pilda comportării noastre, devine educaţie pentru cei din jurul nostru. Câte suflete a mântuit sufletul nostru? Fiecare cuvânt al nostru este sămânţă aruncată, care nu se ştie niciodată unde cade şi ce roade aduce. Fiecare cuvânt să fie rostit cu judecată, chiar fiind şi sub formă de glumă.

Joia 6

Să medităm despre abandonarea totală a Sfintei Rita în voia lui Dumnezeu. Omul pământean nu poate fi lipsit de dureri. De când este lumea l-a însoţit durerea. Rita, ca să poată merge pe drumul dorit din copilărie, i-a jertfit lui Iisus pe cei doi copii ai săi. În clipa morţii membrilor familiei sale, ea a căzut în genunchi în fata crucifixului şi a zis ca înţeleptul Iov: „Tu, Doamne, mi-ai dat, Tu, Doamne mi-ai luat, fie numele Tău, binecuvântat!” În val-vârtejul vieţii, ea s-a văzut dintr-o dată singură, dar nu fără credinţă în Cel de Sus. Şi noi, în această săptămână, să primim cu resemnare orice s-ar abate asupra noastră, aşa cum a primit Sfânta Rita. Sub biciuirea uraganului se vede care este creştinul adevărat.

Joia 7

Să medităm despre jertfirea totală a Sfintei Rita. Cu toate că sănătatea îi era foarte şubredă, ea nu s-a ferit de greutăţile vieţii. Trăind într-o atmosferă plină de contradicţii şi certuri continue cu soţul, n-a fost scutită nici măcar de grijile materiale. De dimineaţă până seara nu pregeta să facă totul pentru bunul mers al casei, neaşteptând şi neprimind nici o recunoştinţă. Era fericită ascultând glasul lui Iisus, care îi vorbea în conştiinţă: „Fii liniştită, Rita! Ţi-ai făcut datoria”. Să fim şi noi fericiţi, atâta timp cât glasul conştiinţei nu ne reproşează nimic.

Joia 8

Să medităm azi despre cei doi ani de văduvie ai Sfintei Rita. În acest timp, ea a trăit în deplină sfinţenie, mortificare şi ispăşire. Prin viaţă, a dat pildă nu numai văduvelor, ci şi tuturor celor care purtau crucea grea a singurătăţii. Părăsită de oameni, ea nu căuta decât o singură lectură: prietenia cu Iisus cel răstignit. Astfel, consacrarea ei s-a desăvârşit, sufletul plin de iubire faţă de Iisus şi aproapele a devenit pricină de laudă şi glorie a Celui de Sus. Unită cu Iisus, a urcat cu paşi repezi şi siguri pe culmile veşniciei. Săptămâna aceasta, să-i ţinem de urât Mântuitorului care ne aşteaptă, uitat de toţi, pe altarele bisericilor.

Joia 9

Să medităm azi despre atenţia Ritei la şoaptele Duhului Sfânt. Cel care a coborât la Rusalii asupra Apostolilor, sub forma limbilor de foc, i-a fost far călăuzitor în noaptea furtunoasă a vieţii. Ziua şi noaptea, sufletu-i nobil îl slujea pe Dumnezeu, despre care Sfântul Pavel spunea: „Biserica sunteţi voi”. Acest suflet, răscumpărat de Iisus, a răscumpărat la rându-i alte suflete, în primul rând al soţului ei. Să ne examinăm conştiinţa, ca să vedem dacă am urmat şi noi şoaptele Duhului Sfânt. Dacă nu, să cerem Duhului Sfânt lumină, pentru a cunoaşte calea spre adevăr şi spre mântuire.

Joia 10

Să medităm astăzi despre intrarea Ritei în mănăstire. Acest eveniment a reprezentat un adevărat miracol, căci nu era permisă intrarea femeilor, ci numai a fecioarelor. Rita, încă din fragedă copilărie tindea la viata de călugăriţă, dar la această chemare a Duhului Sfânt părinţii s-au opus, fiindu-i impusă căsătoria. Din această căsătorie s-au născut doi băieţi. Dar omul nu poate zădărnici planul proniei divine. Dumnezeu i-a luat soţul şi pe cei doi copii, ca să poată merge pe drumul croit de El şi dorit de ea. Intră deci în mănăstirea mult visată. În viaţa de mănăstire a trăit patimile lui Iisus cel răstignit pe cruce. Numai Iisus i-a înţeles suferinţele. În această săptămână, să cerem Sfintei Rita să fim măcar umbra ei.

Joia 11

Să medităm astăzi despre renunţarea Ritei la tot ce e pământesc. În cele mai grele încercări ale vieţii, Rita vede mâna Mântuitorului care o cerceta până în adâncul sufletului. Era ferm convinsă că, atunci când prin norii groşi ai furtunii nici razele de lumină nu mai puteau răzbate în suflet, Dumnezeu îi conducea paşii spre liman. Ne-o închipuim cum strângea în mână „Sfânta Busolă”, încrederea în Cel de Sus. Rita înainta cu mult curaj chiar şi în cele mai disperate clipe, ca să ajungă la ţărmul mântuirii. Şi noi să-i urmăm pilda, în această săptămână, şi să zicem ca ea: „cred, Doamne, ajută necredinţa mea”.

Joia 12

Să medităm săptămâna aceasta despre umilinţa Sfintei Rita, care şi-a pus toată viaţa în slujba aproapelui său, dând dovada de iubire. Ea nu a uitat nici o clipă cuvintele Mântuitorului: „Să vă iubiţi cum v-am iubit Eu” (In. 12, 15). Rita îşi îndeplinea obligaţia de mamă şi soţie, ducându-şi crucea amară în fiecare zi, cu cea mai mare resemnare. Iar spre sfârşit, dorinţa de umilinţă a fost aşa de mare, încât s-a dedicat bolnavilor cei mai rău mirositori, săracilor, precum şi celor mai părăsiţi. Şi noi, în această săptămână, să răspundem fără întârziere la orice chemare neplăcută a aproapelui nostru, Iisus zice: „Iubiţi-vă unul pe altul, iubiţi pe toată lumea, chiar şi pe duşmanii voştri; ca să fiţi fiii Tatălui Ceresc”.

Joia 13

Să medităm astăzi despre dragostea înfocată a Sfintei Rita faţă de Iisus cel încoronat, care a luat un spin din coroana Lui şi i l-a pus pe frunte. Dragostea deosebită a lui Iisus faţă de Rita, i-a dat acesteia puteri supranaturale în timpul suferinţelor, având parte de pace şi fericire cerească. Să cerem şi noi de la Iisus să devenim flăcări vii de iubire, astfel încât să putem pregusta, încă de pe pământ, fericirile vieţii veşnice, prin iubirea care toate le îndulceşte şi care nu cunoaşte margini. Fii serviabil ca Iisus, care a zis: „Am venit să servesc, nu ca să fiu servit!” (Mc. 11, 4). Fă altora servicii, fără ca să aştepţi să ţi se ceară.

Joia 14

Să medităm despre moartea Ritei. Cu 3 zile înainte de trecerea la cele veşnice, Sfânta Familie (Isus, Maria şi Iosif) a chemat-o să intre în Casa Tatălui, în patria cerească. Să cerem şi noi bunului şi milostivului Iisus, să ne ajute să putem trăi în această scurtă călătorie a exilului nostru pământesc, astfel încât să fim pregătiţi în orice clipă de plecare şi să fim vrednici de o moarte sfântă. Să nu treacă nici o zi fără ca să cerem Sfintei Familii ocrotire, până în cea din urmă clipă a vieţii, să fie lângă noi până la ultima bătaie a inimii. Maria şi Iosif să ne ţină neîncetat ochii spre Iisus în agonie.

Joia 15

Să medităm despre minunile cu care a învrednicit-o Iisus pe Sfânta Rita încă din timpul vieţii pământeşti. Să mulţumim Mântuitorului nostru Iisus, pentru darul care i l-a dat Ritei ca şi noi, prin mijlocirea ei, să ne bucurăm de a ne fi ascultate rugăciunile în cazurile critice, atât trupeşti cât şi sufleteşti. Să ne bucurăm că Dumnezeu a dat-o pe această mare protectoare nouă, păcătoşilor, care ne zbatem în noroiul pământesc, mijlocind prin iubirea ce o are pentru cel aflat în necaz şi în suferinţă, în valea plângerilor, şi ea zbătându-se în timpul vieţii şi dându-ne dovada împlinirii dorinţelor care ni se par imposibile. Să cerem Sfintei Rita cu deplină încredere mijlocirea dorinţelor la acela care nu o poate refuza.

Citește și: Sfinții Constantin și Elena: ce semnificație au aceste nume, dacă ți-ai botezat fiul sau fiica astfel

Rugaciune în cazuri disperate

Fiecare dintre noi trecem în viață prin multe perioade grele. Deși face parte din panteonul sfinților catolici, Sfânta Rita din Cascia a devenit un exemplu pentru toți creștinii. Sfânta Rita este considerată protectoarea iubitorilor de Dumnezeu și a tuturor oamenilor care au nevoie de salvare în situații grave. Iată rugăciunea Sfintei Rita în cazuri imposibile pe care trebuie să o știi.

statuie-masiva-cu-sfanta-rita-din-cascia

Sub povara durerilor şi a încercărilor, alerg la tine, o Sfântă Rita, care eşti numită Sfânta imposibilului, la tine vin cu mare încredere ca să ma ajuţi în necazul de faţă (se spune necazul). Te rog, eliberează-mi inima de focul încercărilor, căci pretutindeni e înconjurată de strâmtoare. Ia-mă sub ocrotirea dragostei tale şi opreşte izvorul lacrimilor mele, căci toată oboseala mea a fost zadarnică. Pentru a-mi câştiga numai o rază de mângâiere mă încredinţez ţie (se spune necazul).

O, tu Sfântă Rita, care eşti avocata cazurilor disperate şi grave, nu este posibil ca numai eu să nu fiu ascultat(ă) şi să nu găsesc la tine mângâiere şi ajutor. Tu îi ajuţi pe toţi cei care aleargă cu încredere la tine. Ascultă-mă şi pe mine şi împlineşte-mi cererea, atât de miraculos cum numai tu ştii să o faci.

Învredniceşte-mă şi pe mine a-ţi cânta imnul tău de laudă, de mulţumire şi de recunoştinţă. O, Sfântă Rita, ştiu că păcatele mele sunt piedica împlinirii cererii mele, de aceea te rog, o Sfânta Rita, cere de la Atotputernicul Dumnezeu harul unei sfinte spovedanii, cu o părere de rău perfectă şi o hotărâre sinceră de îndreptare. Ajută-mă să obţin de la Iisus, iertarea păcatelor mele şi aşa, prin mijlocirea ta, o Sfânta Rita, împlinirea cererii mele. Drept recunoştinţă, voi răspândi evlavia faţă de tine tuturor sufletelor disperate şi necăjite. În tine îmi pun toată încrederea mea, Sfântă Rita, roagă-te pentru mine acum şi pururi şi-n vecii vecilor. Amin

Se spune de 3 ori  Tatăl Nostru, Bucură-te, Marie! şi Mărire Tatălui. Novena se face 9 sau 15 zile consecutiv sau în zilele de joi.

Ce presupune litania Sfintei Rita

Litania este o rugăciune dialogată, vorbită sau cântată alternativ de către preot și credincioși. Litania Sfintei Rita constă în scurte invocații. Poți merge la litanii în momentele grele ale vieții, deoarece invocarea Sfintei Rita te ajută să treci chiar și peste cele mai mari obstacole. Iată mai jos litania în cinstea Sfintei Rita de Cascia.

Doamne, miluieşte-ne,

Cristoase, miluieşte-ne,

Doamne, miluieşte-ne,

Cristoase, auzi-ne,

Cristoase, ascultă-ne,

Tată din cer, Dumnezeule, miluieşte-ne pe noi,

Fiule, Răscumpărătorul lumii, Dumnezeule, miluieşte-ne pe noi,

Duhule Sfânt, Dumnezeule, miluieşte-ne pe noi,

Sfântă Treime, un singur Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi,

Preasfântă Fecioară Maria, roagă-te pentru noi,

Maica lui Dumnezeu,

Fecioara fecioarelor,

Sfinte Iosife,

Sfinte Părinte Augustin,

Sfântă Monica,

Sfântă Rita,

Trandafir plin de îndurare, ajutătoare în problemele aparent de nerezolvat,

Apărătoarea şi scăparea celor părăsiţi,

Mijlocitoarea devotată în toate nevoile,

Modelul blândeţii şi al smereniei,

Model de ascultare şi resemnare,

Oglinda răbdării şi a împăcării în voia lui Dumnezeu,

Podoaba ordinului sfântului Augustin,

Favorita lui Iisus cel răstignit,

Mireasa lui Iisus cel suferind,

Sfântă Rita, pe care un spin din coroana Mântuitorului a rănit-o,

Sfântă Rita, a cărei frunte a fost împodobită de această rană,

Sfântă Rita, care te-ai încredinţat voinţei lui Dumnezeu,

Sfântă Rita, puternică mijlocitoare către Iisus,

Sfântă Rita, care ai fost preamărită de Dumnezeu prin multe miracole,

Sfântă Rita, care ai fost ascultată totdeauna de Dumnezeu,

Ca să renunţăm la iubirea de sine, te rugăm, ascultă-ne,

Ca să practicăm smerenia,

Ca să iubim pe Dumnezeu mai presus de toate,

Ca să împlinim totdeauna voinţa lui Dumnezeu,

Ca să iertăm din toată inima pe cei ce ne ofensează,

Ca să iubim pe aproapele ca pe noi înşine,

Ca să-ţi urmăm exemplul în virtuţi,

În toate ispitele, primejdiile şi nevoile,

În toate întristările, neplăcerile, suferinţele şi purtarea crucii,

În ceasul morţii noastre,

Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii, iartă-ne, Doamne!

Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii, ascultă-ne, Doamne!

Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii, miluieşte-ne pe noi!

Roagă-te pentru noi, Sfântă Rita,

Ca să ne facem vrednici de făgăduinţele lui Cristos.

Să ne rugăm:

Dumnezeule, care în bunătatea-ţi nemărginită ai binevoit a asculta rugăciunile slujitoarei tale Sfânta Rita şi prin mijlocirea ei ne-ai dat ceea ce prin puterea omenească a fost cu neputinţă să dobândim, fii milostiv ca şi în strâmtorările şi nevoile noastre de acum să ne trimiţi ajutorul tău, ca toţi să cunoaştem cum răsplăteşti pe cei umiliţi, cum iei sub scutul tău pe cei părăsiţi şi eşti tăria celor ce se lasă în voia ta. Amin.

Citește și: Cea mai puternică rugăciune către Sfântul Dumitru

Splendoarea iubirii novena Sfintei Rita

Novena este o rugăciune care se spune fie 9 zile consecutiv, fie în 9 zile de joi consecutiv. Rugăciunea Sfintei Rita din Cascia este rostită de foarte mulți creștini, datorită minunilor săvârșite de aceasta, chiar și dincolo de moarte.

femeie-care-se-roaga

Novena Sfintei Rita făcătoare de minuni

O, sfântă apărătoare a celor aflați la mare nevoie, tu, care străluceşti precum steaua speranței în bezna întunericului, binecuvântată Sfântă Rita, oglinda vie a harului lui Dumnezeu, exemplu de răbdare şi tărie, model al tuturor etapelor vieții. Alătur voința mea celei a lui Dumnezeu, grație Mântuitorului Iisus Hristos, care a îndurat purtarea coroanei de spini și căruia tu i-ai fost alături zi de zi. Mijlocește tu, cu harurile și virtuțile tale, ruga mea către Sfânta Fecioară Maria, ca să îmi asculte durerea întru slava lui Dumnezeu și sfințirea mea. Îndrumă-mă și arată-mi calea cea bună, o, sfântă protectoare şi susținătoare a celor aflați la necaz, să pot obține iertarea păcatelor, perseverență, puterea de a păși cu curaj, bunătate și răbdare pe calea vieții. [Acum se spune dorința.]

Sfântă Rita, avocata imposibilului, roagă-te pentru noi!

Sfântă Rita, avocata celor neajutorați, roagă-te pentru noi!

Ajută-mă, Sfântă Rita! Roagă-te pentru mine, ca prin tine să-mi crească iubirea pentru Hristos şi pentru crucea Sa.

La final se vor rosti, în această ordine:

 • Tatăl nostru (de 3 ori)
 • Bucură-te, Marie, Cea plină de har! Domnul este cu tine. Binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. (de 3 ori)
 • Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și-n ceasul morții noastre. Amin (de 3 ori)

Sfânta Rita, născută în 1381 în Cascia, face parte din panteonul sfinților catolici, dar minunile pe care ea le-a înfăptuit au transformat-o într-un exemplu pentru toți creștinii din lume. Rugăciunea Sfintei Rita care trebuie spusă timp în 15 zile de joi consecutiv te va ajuta să treci peste momentele grele, deoarece Rita și-a primit titulatura de sfânta care rezolvă chiar și ce pare imposibil de dus la capăt.

Surse: e-communio.ro, timponline.ro, sfantaritadecascia.blogspot.com, egco.ro, familiacatolica.ro, novena.ro, sfantarita.blogspot.com, libertateapentrufemei.ro

Surse foto: istockphoto.com

Articolul urmator
Cum ne învățăm copiii să treacă peste traume. Pași de urmat pentru orice părinte
Cum ne învățăm copiii să treacă peste traume. Pași de urmat pentru orice părinte

Noutăți de la Qbebe

Înscrie-te la newsletter-ul Qbebe și primești ultimele noutăți.

Va rugam sa completati campurile necesare.

  Alte articole care te-ar putea interesa

  Pe 17 septembrie prăznuim pe Sfânta Sofia! Spune rugăciunea care ajută mamele și fiicele aflate în necaz
  Pe 17 septembrie prăznuim pe Sfânta Sofia! Spune rugăciunea care ajută mamele și fiicele aflate în necaz

  Sărbătoare cu cruce neagră pentru creștinii ortodocși! În fiecare an, pe 17 septembrie, sunt prăznuite, de către Biserica Ortodoxă, Sfânta Muceniță Sofia alături de...

  Un copil de 7 ani a spus primele cuvinte din viața lui după ce a atins racla Sfintei Paraschiva
  Un copil de 7 ani a spus primele cuvinte din viața lui după ce a atins racla Sfintei Paraschiva

  Un băiețel de 7 ani, care nu a rostit niciun cuvânt până la această vârstă, a formulat fraze întregi după ce a atins veșmintele Sfintei Parascheva! Mama...

  Pe 17 decembrie este sărbătorit Sfântul Daniel ! Rugăciunea care protejează casa, familia și pe cei plecați în străinătate
  Pe 17 decembrie este sărbătorit Sfântul Daniel ! Rugăciunea care protejează casa, familia și pe cei plecați în străinătate

  Sâmbătă, pe 17 decembrie, își pot sărbători onomastica toți cei care poartă numele Daniel, Daniela, Dan sau Dana. Această zi este cea în care este sărbătorit...

  Rugăciunea începutului de an școlar
  Rugăciunea începutului de an școlar

  Începutul anului școlar vine cu emoții, gânduri bune, speranțe de viitor. O rugăciune simplă, rostită de un suflețel mic va marca acest moment așa cum se cuvine.

  Hatha yoga: ce este și cum te ajută
  Hatha yoga: ce este și cum te ajută

  În tumultul vieții de zi cu zi, este firesc să ai și momente în care să te simți epuizată, în care să te confrunți cu stări de anxietate sau de nervozitate. Toate...

  Terapia de familie: ce este și cum te poate ajuta
  Terapia de familie: ce este și cum te poate ajuta

  Consilierea sau terapia de familie se adresează familiilor cu 2 membri sau mai mult, care doresc să-și schimbe dinamica și să-și îmbunătățească relațiile, dar și starea de...

  Terapia somatică: ce este și cum te poate ajuta
  Terapia somatică: ce este și cum te poate ajuta

  Fie că este vorba despre traume fizice, fie că este vorba despre cele emoționale, acestea îți afectează sănătatea fizică și mintală mai mult decât crezi. Astfel, din...

  Niacinamida: ce este și cum îți ajută pielea
  Niacinamida: ce este și cum îți ajută pielea

  Atât buna funcționare a organismului, cât și frumusețea și sănătatea pielii tale depind de un aport echilibrat de nutrienți. Pentru a te asigura că ai parte de ei, nu ai...

  © 2024 Qbebe